image montrant le boulanger dans son atelier

Een activiteit als brood-of banketbakker opstarten? Dit is alles wat je moet weten !

1819.brussels

Ben je van plan om een eigen zaak op te starten als brood- en banketbakker maar weet je niet waar te beginnen? Wat zijn de verplichtingen, de aandachtspunten, de hulpmiddelen? We wijzen je concreet op weg !

Het beroep van brood- en banketbakker

Om als zelfstandige het beroep van brood- en banketbakker uit te oefenen in het Brussels gewest, moet je kunnen aantonen dat je toegang hebt tot het beroep van brood- en banketbakker. Naast het bekomen van deze toegang, die een wettelijke vereiste is, vereist dit beroep ook een echte knowhow. Het is namelijk van essentieel belang je op te leiden en een praktische ervaring te verwerven alvorens je activiteit op te starten.

Toegang tot het beroep

Onder “activiteit van brood- en banketbakker” verstaat men diegene die op een gebruikelijke en zelfstandige manier en voor rekening van derden de volgende producten vervaardigt: broodproducten; bakkerijproducten; banketbakkerijproducten (producten op basis van soezenbeslag en bladerdeeg, schuimgebakjes, diverse vetdegen, biscuit- en cakebeslagsoorten, petits fours, taarten en taartjes, gebak).

Restaurateurs-traiteurs, die desserts bereiden binnen het kader van hun activiteit, hebben daarnaast evenwel geen toegang nodig tot het beroep van brood- en banketbakker.

Ook vallen chocoladeproducten, snoepgoed, confituren, ijsjes, pannenkoeken en het gewoon koken van producten die reeds bereid zijn, evenmin onder de reglementering van de activiteit van brood- en banketbakker.

De verbruikszalen van brood- en banketbakkers zijn niet onderworpen aan de toegang tot het beroep, indien je in een degustatiesalon koopt en doorverkoopt heb je ook geen toegang nodig.

Er bestaan verschillende manieren om je beroepsbekwaamheid te bewijzen: ofwel door een beroepspraktijk van minimaal 5 jaar over de laatste 10 jaar aan te tonen, ofwel door te slagen voor een examen voor de centrale jury, ofwel door het volgen van een opleiding met diploma.

Mocht je over iets twijfelen, dan kan je je richten tot een ondernemingsloket waar men je kan bevestigen of je al dan niet toegang hebt tot het beroep.

Alle informatie over de reglementering betreffende de toegang tot het beroep van brood- en banketbakker vind je terug op de site van Brussels Economie en Werkgelegenheid.

De opleidingen

Er zijn verschillende centra die opleidingen geven en waar je de toegang tot het beroep van brood- en banketbakker kan verwerven.

Waar kan je je activiteit vestigen ?

Bij je thuis

Niets weerhoudt je ervan je eerste tests bij jou thuis te doen zolang je je producten niet te koop zet. Zodra de producten worden gecommercialiseerd, moeten ze wel vervaardigd worden in een ruimte die in overeenstemming is met de normen van het FAVV. Denk eraan om na te gaan of deze plek op stedenbouwkundig vlak wel voor deze activiteit mag gebruikt worden. Meer hierover in het artikel dat hieraan gewijd is.

In een gedeelde keuken

Een andere mogelijkheid is om een gedeelde keuken te huren die uitgerust is en in overeenstemming is met de normen van het FAVV. Het huren gebeurt over het algemeen per uur.

 • Co-Oking, de “coworking culinaire”, een professionele keuken die per uur kan worden gehuurd

 • Foodlab, een platform dat speciaal gewijd is aan het samenwerken en inspireren voor fijnproevers en professionals uit de restaurantsector

 • BFBC (Business Food Business Center), de culinaire kwekerij, een professionele keuken die per uur kan worden gehuurd en advies

Een alternatief is om de keuken van een restaurant te huren tijdens de uren waarop het gesloten is, bijvoorbeeld.

In een foodtruck

Ook kan je kiezen voor een ambulante handelszaak. Als je de producten zelf bereidt, is de toegang tot het beroep van bakker verplicht. Verkoop je echter reeds bereide producten, dan is de toegang tot het beroep niet noodzakelijk. Het voordeel is dat je voor de foodtruck-activiteit geen toegang tot het beroep moet hebben. Zo kan je iets sneller je zaak opstarten wanneer je over de vaardigheden beschikt die nuttig zijn voor het beroep, maar je geen bewijs hebt van toegang in de strikte zin van het woord. In dit artikel, kan je allerhande adviezen terugvinden om een activiteit als foodtruck op te starten.

In een winkelruimte

Allereerst moet je de stedenbouwkundige bestemming van de desbetreffende ruimte controleren bij de dienst stedenbouw van je gemeente en, wanneer deze niet overeenstemt met de activiteit die je wenst uit te oefenen, moet je een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen bij de gemeente. Het is belangrijk om de bestemmingsmogelijkheden te controleren bij de gemeente alvorens het huurcontract te ondertekenen.

Wanneer je gebakjes ter plaatse kunnen geconsumeerd worden (tafels en stoelen), dan is een voorafgaand stedenbouwkundig attest vereist. Let dus op dat je niet meteen te veel investeringen doet: je hebt nooit automatisch recht op een vergunning…Een vergunning aanvragen is dus de boodschap !

Voor een productieatelier dien je ook een aanvraag voor een milieuvergunning in te dienen voor de machines en koelkasten die je gebruikt. Respecteer nadien goed de voorwaarden zoals die voorzien worden door je vergunning. De volledige regelgeving hierover is terug te vinden op de site van Leefmilieu Brussel.

De handelspanden die je kan huren, zijn terug te vinden op inventimmo, de database die volledig gewijd is aan professioneel vastgoed in Brussel. Opgelet, deze site, alsook privé platformen zoals immoweb en immovlan, controleren niet of het pand over een stedenbouwkundige vergunning beschikt. Er is maar één enkel adres waar je die informatie op een betrouwbare manier kan bekomen: de dienst Stedenbouw van je gemeente.

Neem zeker ook een kijkje op het platform voor geomarketinganalyse, analytics.brussels, dat je van nut kan zijn bij de keuze waar je je handelszaak wil vestigen.

Eenmaal je business plan duidelijk vastligt en je de winkelruimte hebt gevonden, kan je van begeleiding genieten van de retail-cel van hub.brussels om je handelszaak op te starten.

Voedselveiligheid en -hygiëne

Iedereen die actief is in de voedselketen is ertoe gehouden een registratie, een erkenning of een vergunning aan te vragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in functie van de daadwerkelijk uitgeoefende activiteiten.

Het FAVV stelt een autocontrolegids(PDF) voor elke desbetreffende activiteitensector ter beschikking van de gebruikers. Om zijn inspecties uit te voeren, hanteert het FAVV een systeem van checklists.

De vzw Brufotec biedt adviezen, opleidingen en begeleiding aan voor het implementeren en het opvolgen van de normen op het vlak van voedselveiligheid en -hygiëne.

Verpakking

Ben je van plan voorverpakte levensmiddelen te verkopen? Dan moet je ook aandacht besteden aan de reglementering rond het etiketteren van deze producten. Op het etiket moet het volgende vermeld staan: de benaming van het levensmiddel, de etikettering van allergenen, de kwantitatieve vermelding van de ingrediënten, de nettohoeveelheid, de datum van minimale houdbaarheid en uiterste consumptiedatum, de bijzondere bewaarvoorschriften en gebruiksvoorwaarden, de naam en het adres van de verantwoordelijke producent, het land van oorsprong of plaats van herkomst, ... De volledige reglementering is terug te vinden op de site van de FOD economie.

Indien je gebakjes ook meegenomen kunnen worden, denk er dan aan om ecologisch duurzame verpakkingen te voorzien. Ter herinnering : plastic zakjes zijn sinds 1 september 2018 verbonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit artikel vind je alternatieve oplossingen.

Afspelen van muziek

Indien je muziek wenst af te spelen in je brood- en banketbakkerszaak, moet je een bijdrage betalen aan de SABAM en aan de Billijke Vergoeding. Deze vergoeding hangt af van de grootte van de ruimte waarin de muziek wordt afgespeeld. Je kanvoor beide een eengemaakte verklaring indienen.

Verzekeringen

Indien je je activiteit uitoefent in een ruimte die toegankelijk is voor het publiek, ben je verplicht een objectieve burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (brand en ontploffing) te onderschrijven.

Heb je een voertuig? Dan zal er vanzelfsprekend een burgerlijke aansprakelijkheid auto moeten worden voorzien.

Een professionele burgerlijke aansprakelijkheid die de schade dekt die door de onderneming wordt berokkend aan derden, is niet verplicht maar wordt wel ten stelligste aangeraden.

Er zijn nog andere verzekeringen die je van nut kunnen zijn. Lees er alles over in de rubriek op deze site die hieraan gewijd is en neem contact op met je verzekeringsmakelaar!

Rechtsvorm

Je weet nu wat je moet doen en hoe je dit moet doen. Nu moet je alleen nog kiezen onder welk statuut je je activiteit gaat opstarten en ontwikkelen!

Zelfstandige in hoofdberoep of vennootschap

Je kan een zelfstandige - natuurlijke persoon worden of een vennootschap oprichten

Indien je wil beginnen met het testen van je activiteit zonder al te veel risico’s te nemen, bestaan er nog andere alternatieven voor het zelfstandigenstatuut:

 • De activiteitencoöperaties

  Zij bieden de mogelijkheid om een beroepsactiviteit uit te oefenen en daarbij het btw-nummer van de coöperatieve te gebruiken en te genieten van de diensten van de coöperatieve, zoals het administratief beheer, de rechtsbijstand, de begeleiding, de verzekeringen, ... Ook bieden ze de mogelijkheid om alle of een deel van de werkloosheidsuitkeringen te ontvangen indien je hiervan geniet en zo stap voor stap je activiteit op te starten.

  Aangezien ze bedoeld zijn om je activiteit tegen een beperkt risico te testen, zijn er structuren zoals Smart of JobYourself beschikbaar voor projecten die weinig financiële investeringen vereisen. Ook zijn ze meer geschikt voor activiteiten zoals een traiteurservice of een foodtruck bijvoorbeeld.

Subsidies

Er bestaan verschillende financiële steunmaatregelen om je te helpen bij het opstarten van je activiteit!

 • Indien je werkzoekende bent en je wil je vestigen als zelfstandige in hoofdberoep, kan je, mits bepaalde voorwaarden, de “premie voor zelfstandigen” van € 4.000 ontvangen.

 • Er bestaan meerdere subsidies om je te helpen bij het uitdiepen van je bedrijfsproject of het project om een onderneming over te nemen.

 • Moet je investeringen doen in materiaal, vastgoed, werken, voor de overname van een handelsfonds, om een merk te registreren, ... kan je een aanvraag doen voor een investeringspremie. Afhankelijk van de uitgave en mits aan verschillende voorwaarden is voldaan, kan 5 tot 30% van het bedrag van de investering je worden terugbetaald.

 • Eenmaal je je activiteit hebt opgestart en je de eigen vaardigheden of die van je werknemers wil versterken om de werking of de competitiviteit van je onderneming te verbeteren, dan kan de opleidingspremie tussenkomen in 40 tot 70% van de opleidingskosten.

 • Indien je personeel wil aanwerven, bestaan er verschillende tewerkstellingsmaatregelen.

Er zijn nog meer steunmaatregelen. Overloop eventueel de volledige lijst in onze rubriek met subsidies !

Bekendheid verwerven

Speciale website

Tartine et Boterham verwijst naar de ambachtelijke brood- en banketbakkerijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook organiseren ze werkplaatsbezoeken, cursussen en degustaties om het werk van ambachtelijk brood- en banketbakkers in het voetlicht te plaatsen.

Groeperingen en federaties

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Aarzel dan zeker niet de dienst 1819 te contacteren !

Auteur: Aline de Gottal - conseillère 1819

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.