Financiering: zeven specialisten, zeven adviezen

Financiering: zeven specialisten, zeven adviezen

1819.brussels

Bij de ontwikkeling van uw ondernemingsproject zal de financiering ervan op een gegeven moment uw hoofdbekommernis zijn. Er zijn meerdere vormen van financiering en financierders. Het is belangrijk om goed te begrijpen hoe ze werken om uw bedrijfspresentatie zo goed mogelijk aan te passen. Wij hebben voor u het advies ingewonnen van verschillende specialisten op dit gebied.

Leningen tussen kennissen, crowdfunding, microkrediet, bankkrediet, overheidsfinanciering, business angels, investeringsfondsen, enz. Er bestaan tal van financieringsoplossingen die elk in min of meerdere mate aangepast zijn aan het soort project en de omvang ervan.

We vroegen zeven financieringsspecialisten om advies, om zo uw kansen op het verkrijgen van fondsen te vergroten: Catherine Iwankiw van Credal, Céline Bouton van Lita.co, Ellen Hansen van finance.brussels, Isabelle Gérard van Start Invest, Jean-François de Hertogh van Growdfunding, Rodolphe d’Udekem d’Acoz van hub.brussels en Roxanne Lemercier van Microstart . Ontdek hun aanbevelingen om uw kansen op succes te vergroten.

1. Bereid u goed voor

Dit lijkt misschien voor de hand te liggen, maar toch zien alle financiers regelmatig projectleiders bij hen komen die helemaal niet zijn voorbereid: soms hebben ze niet meer dan een idee voor te stellen.  Om uw financieringsbehoefte te kunnen inschatten, moet u tijd besteden aan de uitwerking van uw project:

  • Ga grondig na wat de concurrentie doet en bepaal waar u het verschil wilt maken.

  • Mensen hebben vaak de neiging in hun ondernemingsplan een groot aantal activiteiten op te nemen om de rendabiliteit van hun onderneming te waarborgen (ik ga een restaurant openen, catering verzorgen, aan huis leveren, workshops en brunches doen en op m’n eentje werken om de kosten te verlagen). Het is belangrijk om een typische werkdag te simuleren, om zo inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het project (wanneer doe ik boodschappen? Kan ik die laten leveren? Heb ik tijd voor de administratieve aspecten?) U moet ook nadenken over de mogelijke grillen van het leven: als ik kinderen heb, wie gaat ze dan van school halen? Wat doe ik als ze ziek zijn? Hoe realistischer uw project is en hoe meer u mogelijke problemen hebt voorzien, hoe beter u een financierder kunt overtuigen.

  • Doe het werk niet omgekeerd wanneer u de voorbereidingen maakt voor uw financieel plan. Baseer u niet op uw loonbehoefte om uw verwachte omzet te berekenen, maar maak eerder een schatting van de prognoses op basis van een marktonderzoek, observatie van de concurrentie, de gewoonten van de beoogde klanten, enz. Uw financieel plan moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op concrete en controleerbare elementen. U moet de financierder voorzien van een evenwichtig financieringspakket dat rekening houdt met uw terugbetalingscapaciteit en een veiligheidsmarge voorziet.

  • Doe in het geval van een overname van een handelszaak ook het voorbereidende werk zorgvuldig: vraag de cijfers van de overdrager, de fiscale en sociale zekerheidscertificaten, controleer de verschillende machtigingen en vergunningen en de huurovereenkomst.

  • Beoordeel voor alle projecten de behoeften op het gebied van bedragen, maar ook op het gebied van de te financieren voorwerpen (gaat het om investeringen? Lonen? Kasstroom?) en van de fasen.

2. Doe het zelf!

U bent de persoon die uw dossier zal verdedigen bij mogelijke financierders. Het is belangrijk dat u een goed inzicht hebt in de verschillende elementen en hypothesen van het financiële plan. Aarzel niet om u te laten helpen, maar laat geen enkele accountant of andere expert dingen voor u doen zonder dat u zelf de cijfers kunt uitleggen en beargumenteren! U moet de inhoud die u presenteert begrijpen, anders bent u helemaal niet geloofwaardig.

3. Wees pragmatisch

Als u een geweldig idee hebt, maar het vereist een investering van € 500.000 en u hebt geen geld, of als een concurrent het project al ontwikkeld heeft, of als het te ingewikkeld is onder het Belgisch recht, enz., dan is het beter om uw project aan te passen om het realistisch te maken in de huidige context dan u tegen alles te verzetten en het uiteindelijk nooit te realiseren. De begeleidingsstructuren zijn er om u te helpen de realiteit onder ogen te zien. Niet om ambitieuze dromen af te breken, maar om ze te begeleiden, vandaag realistisch te maken en morgen te verwezenlijken. 

4. Wees transparant

Bij het aanvragen van financiering is het belangrijk om transparant te zijn over uw situatie, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Niets is erger voor een financierder dan te ontdekken dat iemand heeft geprobeerd iets voor hem te verbergen. Dit breekt het vertrouwen dat essentieel is bij een financieringsaanvraag. Krediet komt van het woord credo (“ik geloof” in het Latijn).

5. Voorzie de nodige tijd

Rome is niet in één dag gebouwd, evenmin als uw financiering. Het is belangrijk om in de planning te anticiperen op de tijd die nodig is om fondsen te werven.

Hoeveel starters zijn er niet optimistisch en zelfverzekerd buiten gestapt na een eerste ontmoeting met een financierder, in de overtuiging dat ze hun geld binnen een zeer korte termijn zullen krijgen, om uiteindelijk het geld waar ze op hebben gewacht pas bijna een jaar later te krijgen?

Wees voorzichtig en stuur uw uw dossier niet in één keer naar alle banken. Als uw dossier als te zwak wordt bevonden, dan riskeert u dat alle deuren zich in één keer sluiten en het zal ingewikkeld worden om deze opnieuw te openen. Stuur dus een eerste dossier, wacht op een reactie, pas aan indien nodig, stuur het dan naar de tweede instelling en zo verder. Als u meerdere positieve antwoorden krijgt, hebt u zelfs de luxe om te onderhandelen en te kiezen. Als u fondsen wilt werven, mag u ook niet te veel op korte termijn denken: het is een proces van lange adem, dat voorbereiding vergt en dynamiek op het moment van fondsenwerving. Bovendien is ook een goede opvolging noodzakelijk.

Probeer de belangrijkste fasen van het project (mijlpalen) goed te evalueren en deze af te stemmen op de behoeften en de financiële strategie.

6. Test alles wat er kan worden getest

Het is belangrijk om de financierder te laten zien dat het product of de service die u wilt verkopen interesse opwekt. Probeer de markt zo veel mogelijk te testen, om zo concreet bewijs te kunnen leveren van prestaties en de belangstelling van klanten. Door de beschikbaarheid van een hele reeks IT-hulpmiddelen is het vandaag de dag steeds eenvoudiger. Een eenvoudige gratis startpagina op het internet kan u al veel leren over de aantrekkelijkheid van uw product!

7. Leer het netwerk kennen en pas u aan

Het is belangrijk om een goede kennis te hebben van het landschap van de actoren/structuren aan wie u hulp kunt vragen en om uw verzoek zo veel mogelijk te personaliseren en aan te passen aan de persoon tot wie u zich richt. Maar let op :

  • het standpunt van een financierder is niet dat van een klant of een partner
  • de standpunten / de focus van een investeerder / van een bankier / van een crowdfundingplatform / van een R&D-financier zijn niet dezelfde.

Enkele adviezen per financieringswijze:

a) Investering (equity) :

De “klassieke” belegger is in de eerste plaats op zoek naar een bepaald rendement voor zijn investeringen (dat zowel overeenstemt met het soort risico dat hij bereid is te nemen als met het verwachte rendement); hij streeft er ook naar om zich op gemiddeld 4 tot 5 jaar van de investering te kunnen bevrijden; het zal dus in het bijzonder gericht zijn op het vermogen van het ondernemersteam om het project te operationaliseren en de sterke punten van het project en de doelmarkt(en) binnen een beperkt tijdsbestek maximaal te benutten; daarom zal het nodig zijn om hem zowel van uw potentieel als ondernemer te overtuigen (vermogen om te leveren en te reageren/anticiperen: ‘wendbaarheid’) als van het potentieel van het project zelf.

b) Klassiek krediet (lending)

De bankier streeft er vooral naar om de geleende middelen met een redelijke marge terug te krijgen en zichzelf te beschermen als er een probleem is (garantie); de bankier richt zich dus niet op het vermogen om in een beperkte tijd zoveel mogelijk waarde te genereren, maar op het beperken van risico’s en op de terugbetalingscapaciteit ; de speech die u dient te houden of uw argumentatie kan dus best aan andere insteek hebben.

c) Crowdfundingplatform

De platforms werken op verschillende manieren, kies zorgvuldig in functie van uw behoeften. Sommige platforms brengen u alleen in contact met particulieren, andere met professionele investeerders: het is belangrijk om uw presentatie en pitch hieraan aan te passen. Vergeet in ieder geval niet dat een crowdfundingcampagne een geweldig communicatiemiddel kan zijn, maar dat het altijd een aanzienlijke tijdsinvestering vraagt.

d) O&O-subsidies

Hierbij ligt de focus vooral op de technologische uitdaging, de verbetering van de stand van de techniek en de integratie van de technologische waarde binnen de ondernemingen als toegevoegde waarde (en als toegevoegde waarde voor het Gewest als de financiering openbaar is) ; uw dossier moet dus in die zin worden gepresenteerd.

 

Een laatste advies om mee te nemen : diversifieer uw financieringsbronnen! Weet u niet tot wie u zich moet wenden? Vraag hulp van een begeleidingsstructuur die u door de verschillende aanbiedingen zal leiden.

En kom de verschillende actoren ontdekken tijdens de vele activiteiten die worden georganiseerd ter gelegenheid van de themaweek “Subsidies en financieringen” van 10 tot 14 december 2018: u krijgt de kans om rechtstreeks met publieke en private financiers te spreken, persoonlijk advies te krijgen en uw ervaringen te delen met andere ondernemers.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.