Hebt u een uithangbord nodig? De spelregels.

Hebt u een uithangbord nodig? De spelregels

1819.brussels

U bent restauranthouder of hoofd van een onderneming, en wilt een uitnodigende gevel voor uw gebouw. Daarvoor hebt u uiteraard ook een uithangbord nodig. U wilt zich immers optimaal positioneren in de stad. Zijn er bepaalde regels die u moet naleven? Moet u vooraf een vergunning aanvragen?

Om een harmonische integratie van de uithangborden in het stedelijke landschap te kunnen garanderen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hiervoor een specifieke reglementering voorzien. U vindt deze bepalingen terug in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV).

Wat is een uithangbord?

Wettelijk gezien is een uithangbord een “opschrift, vorm, beeld of een geheel van deze elementen dat geplaatst is op een gebouw en dat betrekking heeft op een activiteit die er wordt uitgeoefend. Een mededeling ten gunste van derden, zoals de vermelding van een merk of van producten, kan niet worden gelijkgesteld met een uithangbord”.

Welke regels moet ik naleven?

Uw uithangbord moet aan een aantal voorschriften beantwoorden wat betreft afmetingen, het uitspringen ervan, de hoogte van de plaatsing, de verlichting en de kleuren. U vindt alle voorschriften terug in de GSV.

Algemeen gezien moet het uithangbord:

 • het volume van de gebouwen respecteren;

 • onderhouden worden;

 • uit duurzame materialen bestaan;

 • in harmonie zijn met de constructie waarop het wordt aangebracht;

 • verwijderd worden als de activiteit waarnaar het verwijst niet langer wordt uitgeoefend.

Verschillende gebieden

De na te leven voorschriften verschillen afhankelijk van het gebied waar uw bedrijf zich bevindt. De GSV voorziet 4 gebieden binnen het gewest met strengere tot soepelere voorschriften:

 • het verboden gebied;

 • het beperkt gebied;

 • het algemeen gebied;

 • het uitgebreid gebied.

U mag bijvoorbeeld een groter uithangbord plaatsen als uw bedrijf zich in het uitgebreid gebied bevindt.

Hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig?

JA, als het uithangbord (drie gevallen):

 • geplaatst wordt in het verboden gebied van de GSV;

 • zich op of in de buurt van een geklasseerd goed of een goed dat ingeschreven is op de bewaarlijst bevindt;

 • een inbreuk vormt op de voorschriften van een stedenbouwkundig plan of een stedenbouwkundige verordening.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

JA. U dient in dat geval een vergunningsaanvraag in te dienen met daarin de voorschriften waarop het beoogde project een inbreuk vormt.

Hebt u een architect nodig?

NEEN

Beperkt in de tijd

Als er een stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend, is deze beperkt in de tijd (negen jaar voor niet-lichtgevende uithangborden en zes jaar voor lichtgevende uithangborden). U kunt vóór het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag indienen.

Specifieke verordeningen

Er kunnen ook gemeentelijke verordeningen met specifieke voorschriften van toepassing zijn. Er bestaat bijvoorbeeld een specifieke verordening betreffende de uithangborden binnen de zone rond de Grote Markt van Brussel, die behoort tot het werelderfgoed van de UNESCO.   

In welke gebied bevindt mijn project zich? Is er een specifieke verordening van kracht? Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?

Er bestaat een internettool die u kunt gebruiken om te bepalen binnen welke zone een goed zich bevindt. Merk echter op dat deze tool enkel bestemd is voor ervaren gebruikers.  Daarnaast is het niet altijd eenvoudig om de stedenbouwkundige wetgeving te begrijpen en te interpreteren.

Gelukkig kunt u voor vragen ook terecht bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie. Zij kan u meer vertellen over de voorschriften die van kracht zijn. De dienst kan u vooraf laten weten wat er over het algemeen al dan niet wordt toegestaan.

Daarnaast kan u ook terecht bij één van de adviseurs van Impulse Brussels (voorheen het BAO). Zij zullen met plezier al uw vragen beantwoorden.  Aarzel dus niet, deze dienstverlening is gratis! Uw contactpersoon: Martine Denayer: 02/422.51.29

Meer info

Titel VI betreffende reclame en uithangborden van de GSV

Wilt u meer weten over stedenbouwkundige vergunningen?

 

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.