Hergebruik in de bouw, een veelbelovende toekomst?

Hergebruik in de bouw, een veelbelovende toekomst?

1819.brussels

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 40% van alle afvalproducten afkomstig van de bouwsector! 80% van het bouw- en afbraakafval zou worden gerecycleerd. Wat kunnen we doen om de voorbeeldfunctie van de bouwsector op het vlak van verwerking en beheer van afval dat wordt geproduceerd in Brussel nog te verbeteren?

Laten we meteen duidelijk zijn: het beste afval is datgene dat niet bestaat. Preventie blijft bijgevolg essentieel voor een goed afvalbeleid.

Naast verwerking en beheer van bouwafval, is de notie van “hergebruik” vandaag de dag zeer belangrijk geworden voor bouwondernemingen.

Maar wat is hergebruik nu precies?

In plaats van een bouwelement af te breken en weg te werpen, bestaat het hergebruik erin dat het opnieuw wordt gebruikt en dat zo de levensduur ervan wordt verlengd. Vandaag de dag zoeken tal van actoren hun toevlucht tot het hergebruik en komen projecten die hergebruik bevorderen veelvuldig voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hieronder een beknopt overzicht:

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen is een groepering van actoren die aan hergebruik doet en tot doel heeft hergebruik binnen de sector te bevorderen. Op de internetpagina van het Platform kunt u een agenda terugvinden waar geïnformeerd wordt over alle evenementen die verband houden met hergebruik in Brussel en daarbuiten. Ook is er een tweemaandelijkse nieuwsbrief waarin inspirerende projecten en actualiteiten over het hergebruik van bouwelementen in Brussel worden voorgesteld.

Er zijn ook nog andere projecten, zoals dat van het BRIC, dat bestaat uit het ontwerp, de bouw en de afbraak van een duurzame, evolutieve bouwmodule door de leerjongens en toekomstige bedrijfsleiders van het EFP. Zij leren hierbij gebruik te maken van elementen en isolatiematerialen uit hergebruik zoals teruggewonnen hout , kurk, houtvezel en cellulosewatten.

Daarnaast is er het BAMB (Buildings As Material Banks) waarbij 15 partners uit 7 Europese landen samenwerken om een systeemverandering binnen de bouwsector te bewerkstelligen door het uitwerken van circulaire oplossingen, of ook het BBSM dat 4 partners verenigt rond eenzelfde missie: aantonen dat materialen die het einde van hun levensduur bereikt hebben, nog nuttige middelen zijn en dat de reïntroductie ervan in een cyclisch productieproces van “nieuwe” materialen positief is voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook worden er door verschillende actoren tal van initiatieven genomen ten bate van het hergebruik in Brussel:

  • Circulaire werven: een van de eerste acties van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie is erop gericht de creativiteit en de transitie van Brusselse bedrijven naar een meer circulair businessmodel te stimuleren door hergebruik hierin te integreren.

  • Opalis: Het doel van de Opalis-website bestaat erin een gids van professionele operatoren aan te bieden die bouwmaterialen verkopen die afkomstig zijn van de demontage van oude voorzieningen of gebouwen. De site verschaft ook technische documentatie over de meest voorkomende bouwproducten op de markt van het hergebruik en geeft een overzicht van de recente verwezenlijkingen waarin recuperatiematerialen op inspirerende manier worden gebruikt.

  • Werflink is een platform voor het delen van bouwmateriaal en materiaaloverschotten tussen ondernemers. Bent u een bouwonderneming en heeft u bouwmaterialen, uitrustingsstukken of infrastructuren die u niet meer gebruikt? Dan kunt u deze via dit platform voorstellen aan andere ondernemers.

  • Video van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad om het publiek bewust te maken over de mogelijkheden van hergebruik van bouwelementen in Brussel.

  • Het project Pilootwerven Afvalbeheer Brussel biedt een begeleiding aan door het WTCB en het CBB-H voor bouw- en renovatiewerven. Dit project is al aan zijn tweede editie toe en het hergebruiik maakt deel uit van de innovatieve praktijken inzake preventie en beheer van afvalstoffen die worden uitgetest. De projectfiches van de begeleide werven alsook een video waarin de resultaten van de eerste editie worden voorgesteld, zijn hier te vinden.

  • Werkgroepen die georganiseerd worden door het Platform Hergebruik zamelen de adviezen en de noden van de actoren in.

De internetpagina van het Platform Hergebruik is erop gericht al deze informatie te verzamelen: u kan bijgevolg al deze tools en projecten en nog veel meer ontdekken op de site! U kan er ook contact opnemen en uw evenementen of activiteiten die verband houden met hergebruik melden op het adres hergebruik@confederatiebouw.be.

Enkele mooie voorbeelden van hergebruik

Ontdek de verhalen van Olivier, Florian, David, Julien of Augustin, Brusselse ondernemers die van recycling en hergebruik hun beroep hebben gemaakt. Wil u ook anders bouwen? Sluit u dan aan bij de cluster ecobuild.brussels!

Anders bouwen: Door afbraak en hergebruik from ecobuild.brussels on Vimeo.

Tot besluit

We kunnen zeker stellen dat hergebruik in Brussel vandaag de dag een realiteit is! De bouwsector moet zich aanpassen om deze notie en de technieken die er verband mee houden te integreren. Hiertoe bestaan er verschillende acties om zo de actoren uit de sector te helpen om de stap te zetten. Hergebruik wordt door al vele actoren aangewend. En u?

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.