Les entrepreneurs de l’ère post-Covid: moins préparés mais plus confiants

Ondernemers na corona: minder goed voorbereid maar zelfverzekerder

Het marktonderzoeks- en marketingadviesbureau IntoTheMinds heeft de voorlopige resultaten gepubliceerd van een enquête die het hield bij 634 ondernemers in België. Deze studie heeft tot doel de ondernemingsdynamiek in ons land en de beweegredenen van ondernemers in het post-corona tijdperk te analyseren.

Uit cijfers over startende ondernemingen in Europa blijkt dat de crisis ondernemers er niet van heeft weerhouden om bedrijven op te richten. Uit een enquête onder 634 ondernemers blijkt dat hun vertrouwen zeer hoog is. Ze hebben echter minder ervaring, maken minder gebruik van externe steun en zien af van overheidsfinanciering. Dit zeer uitgebreide onderzoek maakt het ons ook mogelijk andere veranderingen te beoordelen die zich sinds maart 2020 hebben voorgedaan, zoals de vervanging van overheidsfinanciering door particuliere steun.

Resultaten in het kort

 • Het vertrouwensniveau van degenen die na 2020 een bedrijf zijn gestart, is sterk toegenomen. “Covid-ondernemers” hebben 12 punten meer vertrouwen in de toekomst en 14 punten meer vertrouwen in het succes van hun bedrijf dan degenen die hun bedrijf vóór 2020 begonnen.
 • De beweegredenen om een bedrijf te beginnen veranderen niet fundamenteel met Covid. Het streven naar autonomie en flexibiliteit was vóór de crisis de drijfveer van 45,5% van de ondernemers. Dat blijft zo voor 43% sinds maart 2020.
 • Sinds de Covid-crisis maken de oprichters van ondernemingen in België minder gebruik van overheidssteun (-10 punten) en meer van particuliere financiering (+4 punten). Het aandeel van de overheidssteun van minder dan 5000 euro is verdubbeld (+29 procentpunten), terwijl het aandeel van particuliere financiering van minder dan 5000 euro met 14 procentpunten is gedaald.
 • Het profiel van ondernemers die sinds maart 2020 zijn gestart, is minder ervaren. Het aandeel ondernemers met minder dan een jaar werkervaring is met 5 punten gestegen, terwijl het aandeel ondernemers met meer dan 20 jaar werkervaring evenveel is gedaald.
  Het aandeel werknemers die hun eigen bedrijf zijn begonnen, is met 7,5 punten gestegen (tot 59,6%), terwijl het aandeel werklozen met 5 punten is gedaald (tot 18,2%).
 • Post-Covid ondernemers zijn hoger opgeleid. Het aandeel van degenen met een diploma van de 1e, 2e of 3e cyclus stijgt tot 67,5%, een stijging met bijna 7 punten ten opzichte van de periode vóór Covid.
 • Sinds maart 2020 hebben nog minder ondernemers steun gevraagd voor de start van hun bedrijf. Het percentage starters zonder begeleiding steeg van 31,8% tot 38,5%. Voor meer dan een derde van de ondernemers blijft de boekhouder het belangrijkste aanspreekpunt.
 • Sinds de Covid-crisis doen oprichters van bedrijven vaker een beroep op particuliere financiële steun (21% tegen 17%)
 • Het bedrag van deze particuliere financiering neigt toe te nemen. Het aandeel van de particuliere financiering onder 5000 euro is gedaald van 57% tot 43%.
 • Het gebruik van openbare financieringsregelingen is duidelijk gedaald (-10 punten). Vóór de crisis startte 73% van de oprichters van een bedrijf zonder gebruik te maken van deze vorm van financiering. Sinds de crisis van Covid moeten ze het voor 83% zonder doen.
 • Van degenen die overheidssteun ontvingen, is het aandeel het sterkst gestegen voor bedragen van minder dan 5 000 euro (57% ten opzichte van 28% vóór de crisis). Dit ging ten koste van grotere steunbedragen (tussen 5000 en 20.000 euro)

De volledige resultaten kunnen gedownload worden op de webpagina van IntoTheMinds (onderaan het artikel).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.