Risicoloos ondernemen: het kan!!

Risicoloos ondernemen: het kan!!

1819.brussels

Elke dag starten nieuwe ondernemers een activiteit op en nemen zij binnen een veilige en vereenvoudigde omgeving hun professionele leven in eigen handen. Toch hadden maar weinigen durven dromen dat ze ooit hun eigen baas zouden zijn vanwege hun gezinssituatie of omdat ze terugschrikken voor risico’s. Waardoor hebben ze dan toch de beslissende stap gezet?

In een arbeidswereld in constante beweging, waar stress en burn-outs schering en inslag zijn en slechts 10% van het personeel een positieve betrokkenheid toont (Gallup-onderzoek), bestaan er professionele oases die absoluut onze aandacht verdienen.

Elke dag starten nieuwe ondernemers een activiteit op en nemen zij binnen een veilige en vereenvoudigde omgeving hun professionele leven in eigen handen.

Of het nu gaat om een eerste ervaring, een heroriëntatie na een ontslag of een burn-out... wat deze ondernemers vaak bindt is passie, plezier en zingeving. Toch hadden maar weinigen durven dromen dat ze ooit hun eigen baas zouden zijn vanwege hun gezinssituatie of omdat ze terugschrikken voor risico’s. Waardoor hebben ze dan toch de beslissende stap gezet?

Test je project dankzij de activiteitencoöperatie

De activiteitencoöperatie biedt iedereen dit dat wil en aan de voorwaarden[1] voldoet de mogelijkheid om gedurende 18 maanden - het bij wet bepaalde maximum - een ondernemersproject te testen zonder zijn statuut en eventuele uitkeringen te verliezen.

De kandidaat zal in eerste instantie worden gevolgd, opgeleid en gecoacht om klaarheid, structuur en richting te brengen in zijn project, het te becijferen, te beargumenteren... Tot zijn dienst... een team van opleiders en coaches. Aan het einde van dit voorbereidende traject heeft hij alle kaarten in de hand om zijn activiteit te testen.

In een tweede fase zal onze toekomstige ondernemer zijn economisch project testen in de praktijk. Gesterkt door zijn verworven inzicht en kennis biedt de coöperatie hem de kans zich te concentreren op de ontwikkeling van zijn activiteit, dankzij een aantal tools en een persoonlijke begeleiding door een coach. Zo zal de kandidaat binnen een veilige omgeving in contact komen met klanten, managementdiscipline ontwikkelen en verbeteringen aan zijn product kunnen aanbrengen.

Geen rondje gokken hier: je hoeft niet te betalen om de kaarten te zien. De kandidaat wint altijd: ofwel ziet hij in dat hij niet in de wieg gelegd is voor het ondernemerschap of dat zijn project niet leefbaar is en keert hij terug naar zijn oorspronkelijke statuut, ofwel heeft hij geleerd om op eigen benen te staan door binnen een veilige, begeleide en ondersteunde omgeving beginnersfouten te maken!

Uit de verscheidenheid van de kandidaat-ondernemers en van de 400 projecten die in 10 jaar tijd het licht hebben gezien via de activiteitencoöperatie  JobYourself blijkt hoe relevant deze manier van zelftewerkstelling is. De activiteitencoöperatie Backstage is eerder gespecialiseerd in culturele en creatieve industrieën.

Word een werknemer of zelfstandige via de tewerkstellingscoöperatie

Een solitaire ondernemer moet overal goed in zijn en alles kunnen. Uitblinken in zijn werk is niet voldoende: hij moet ook in orde zijn met duizend en één administratieve en wettelijke verplichtingen. Ook moet hij zichzelf verkopen, aanwezig zijn op het web, zijn netwerk verzorgen... terwijl een dag maar 24 uur telt. Dit is de reden waarom ondernemers besloten hebben zich te verenigen in een tewerkstellingscoöperatie om een hele resem noodzakelijke maar tijdrovende taken te delen

DiES, dat in 2005 werd gestart, is een structuur zonder winstoogmerk die haar krachten bundelt om ondernemers een innoverende en veilige oplossing te bieden die hen toelaat  hun activiteiten binnen een coöperatief en solidair kader te ontwikkelen en te bestendigen.

Momenteel zijn bijna 150 ondernemers actief in de coöperatieven van de DIES-groep, onder het statuut dat het best geschikt is voor hun situatie (werknemer of zelfstandige). Zij kunnen rekenen op de ondersteuning door een dynamisch team van 6 personen, krijgen boekhoud- en factureringstools te beschikking en genieten zichtbaarheid op het web en bovenal hebben zij de zekerheid dat hun administratie (boekhouding, RSVZ, BTW, verzekeringen, enz.) in orde is. 

Als kers op de taart bestaan er solidariteitsmechanismes tussen de coöperanten. De structuur zal de ondernemer verdedigen voor de rechtbank of hem helpen bij een dip in de geldmiddelen. Ook zal zij hem vertegenwoordigen bij verschillende wettelijke instanties, professionele ondersteuning bieden, netweractiviteiten organiseren...

Een laatste voordeel is dat de ondernemer geen toegang hoeft te hebben tot bedrijfsbeheer: het is immers de coöperatieve die dit aspect verzorgt. Toch heeft het systeem ook grenzen waardoor sommige beroepen vooralsnog niet aanvaard worden: de bouw (tienjarige garantie), artsen, handelszaken waarvoor een groot voorraadbeheer vereist is, enz. 

De coöperatieve werd gecreëerd door ondernemers voor ondernemers, wat maakt dat degenen die dit wensen coöperanten worden en als zodanig deelnemen aan het beheer van de coöperatie. 

Ontdek enkele inspirerende getuigenissen

NB: deze getuigenissen werden niet vertaald op de site van Jobyourself

Cléo Duponcheel : in testfase bij JobYourself | begrafenisondernemer

Céline Rose David : in testfase bij JobYourself | edelsteendeskundige

Jean-Philippe Boucq : bij Dies & overgestapt naar JobYourself | schrijnwerker & bouw van tiny houses

Thomas Jeukens : bij Dies & overgestapt naar JobYourself | customisering van motorfietsen

Ondernemen is ‘kinderspel’ geworden.

De dienstverlening en het comfort hebben weliswaar een prijs, een percentage van de brutomarge of de omzet van de ondernemer. Aan de andere kant vereist het bundelen van krachten een rigider kader dan dat van een solitaire autonome zelfstandige. In ruil daarvoor profiteert de ondernemer van persoonlijke ondersteuning en de solidariteit van een gedeelte structuur. In zekere zin profiteert de ondernemer van de gecombineerde voordelen van een werknemer en een zelfstandige!

Het groeiende succes van deze coöperatieven laat zien hoe groot de vraag naar dit soort initiatieven is, niet alleen van de jongere generatie maar ook van iedereen die zich wil heroriënteren.

Waar wacht jij nog op om de stap te zetten en professioneel een nieuwe weg in te slaan?

Auteur: Emmanuel Everarts van Velp,
Covoorzitter van Jobyourself en consultant,
solidaire ondernemer van de Brusselse tewerkstellingscoöperatieve BRUCOOP scrlfs

Tip van de dienst 1819

OEFEN JE TIJDELIJKE OPDRACHTEN UIT ALS INTERMITTERENDE WERKNEMER

Voor occasionele ondernemers of regelmatige ondernemers die gewoon op zoek zijn naar een tijdelijk statuut bieden structuren zoals SMartTentoo of Merveille een goede uitkomst: zij geven ondernemers de mogelijkheid occasionele prestaties te verrichten onder het statuut van werknemer (eenmalige contracten) en treden op als administratief of financieel tussenpersoon. Als je een klant hebt, zal de structuur rechtstreeks aan je klant factureren en je een loon uitbetalen. Je betaalt uiteraard belastingen en sociale bijdragen op de bedragen die je verdient, maar als je niets verdient hebt, betaal je ook niets. Als werkzoekende dien je enkel de vakken op de controlekaart aan te kruisen van de dagen waarop je werkt, en ontvang je een uitkering voor de andere dagen.

[1] Met uitzondering van werknemers die meer dan halftijds werken. Er wordt prioriteit gegeven aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.