Succesvol ondernemen: advies van Christophe Genge

Succesvol ondernemen: advies van Christophe Genge, managing partner van Connectis

1819.brussels

Welke diensten biedt Connectis aan?

Christophe Genge: "In se zijn we een onderneming die informaticadiensten aanbiedt. We hebben ons bedrijf in 2002 opgericht en mettertijd hebben we intern nieuwe vaardigheden verworven. Zodoende is Connectis een tweeledige onderneming geworden: enerzijds verrichten we het gebruikelijke werk van een informatica-integrator. Dit is onze oorspronkelijke bedrijfsactiviteit en hiervoor richten we ons voornamelijk tot kmo’s die gewoonlijk tussen de 40 à 200 mensen in dienst hebben. Anderzijds hebben we ook een "cloud"-departement opgericht en zijn we zo een "cloud service provider" geworden. Dit betekent dat we een reeks "cloud"-oplossingen aanbieden (back-up, monitoring, uitwisseling van bestanden, antispam, antivirus) aan een netwerk van verkopers die zelf onze "cloud"-oplossingen verkopen aan een professioneel publiek, elektronische betaalterminals en kmo’s. "

Kunnen we uw bedrijfsactiviteit samenvatten door te zeggen dat u een breed scala aan noodzakelijke informaticadiensten aanbiedt aan kleine ondernemingen?

Christophe Genge: "Dat klopt. We bieden inderdaad allerlei soorten diensten aan, gaande van consultancy en implementatie tot onderhoud en bijstand, en dit altijd in functie van de noden van de klant. Onze toegevoegde waarde is echter veel groter voor klanten die ons vragen om het volledige spectrum te behandelen. We starten dan bij de analyse van de noden van de klant (consultancy) en plaatsen dan alle infrastructuur die het bedrijf nodig heeft. We zorgen ook voor het onderhoud en de bijstand indien er zich problemen voordoen. Hiervoor heeft Connectis een tiental werknemers in dienst. Afhankelijk van hetgeen onze klant nodig heeft, doen we daarnaast ook beroep op de diensten van een tiental onafhankelijke gespecialiseerde consultants. "

U heeft Connectis in 2002 opgericht met Nicolas Demuynck en u werkt er vandaag nog steeds. Dit duo heeft dus stand gehouden?

Christophe Genge: "Dat klopt. We waren in het begin slechts met twee en vandaag de dag zijn we nog steeds met twee. We vervullen nog steeds dezelfde functies als in het begin. Toen we hebben besloten om ons eigen bedrijf op te richten, hebben mijn vennoot en ik dat gedaan op basis van onze complementaire vaardigheden. Hij beschikte over onmisbare geavanceerde technische vaardigheden terwijl ik me vooral heb toegelegd op het commerciële en financiële aspect. "

Vonden jullie het vanzelfsprekend dat jullie een bedrijf zouden oprichten?

Christophe Genge: "Het was inderdaad vanzelfsprekend voor ons. Ik werkte al enkele jaren als werknemer en ik wist toen al dat ik wilde werken als zelfstandige en verantwoordelijk wilde zijn voor mijn eigen keuzes. Mijn vennoot had dezelfde wens. Hij werkte trouwens in dezelfde organisatie als ik. "

Welke herinneringen houdt u over aan de oprichting van uw bedrijf?

Christophe Genge: "Ik zou die periode omschrijven als zeer spannend. Het is zeer opwindend om je eigen bedrijf op te richten. Maar ook zeer moeilijk. Eerst en vooral omdat we non-stop werkten. Op dat vlak is er niets veranderd.

Het moeilijkste was onze eerste medewerkers vinden. Aangezien we een kleine onderneming waren, hadden we het moeilijk om de getalenteerde mensen aan te trekken die we nodig hadden. Onze bedrijfscultuur had zich nog niet ontwikkeld, ons bedrijf was onvoldoende bekend en onze financiële middelen waren natuurlijk beperkt.
Bovendien hadden we een onderneming opgericht net na het uiteenspatten van de internetzeepbel. Het was een periode van crisis voor de informaticasector maar ik denk dat een bedrijf sterker is als het wordt opgericht in een crisisperiode. We hebben daarna natuurlijk met andere crisissen te kampen gehad. In zekere zin zijn we het gewend geraakt om te werken in een crisisperiode. Kunnen omgaan met verandering zit waarschijnlijk in ons bloed. In onze sector verandert alles zodanig snel dat men voortdurend in staat moet zijn om zijn denk- en werkwijze aan te passen.

Een concreet voorbeeld: we hebben lange tijd gewerkt met het Capexmodel waarbij onze klanten investeerden in informatica-infrastructuur. Vandaag de dag gebruiken we het Opexmodel. Onze klanten betalen in functie van hun gebruik van de informaticadiensten, "pay as you use". "

Heeft u op het moment dat u uw bedrijf heeft opgericht, advies gekregen dat bijzonder nuttig was of een verschil heeft gemaakt?

Christophe Genge: "Neen, zo'n advies heb ik niet gekregen. Nicolas en ik werkten in hetzelfde bedrijf en wilden een eigen onderneming oprichten. We hebben toen eenvoudigweg besloten om Connectis op te richten op basis van de mogelijkheden die we zagen in de informaticamarkt. We vonden het niet nodig om te zoeken naar extern advies. Vandaag de dag zou ik dat echter wel aanraden aan iemand die zijn eigen bedrijf wil oprichten. Het is absoluut noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de markt waarin men actief wil zijn. Men moet ook goed weten wat de verplichtingen zijn van de wereld waarin men een bedrijf wil oprichten. "

U heeft bij de oprichting van Connectis dus geen advies gekregen. Heeft u later wel advies gekregen?

Christophe Genge: "In het begin hebben we inderdaad weinig advies gekregen maar we beseften al snel dat we begeleiding nodig hadden. We hebben dus veel gewerkt met externe consultants die gespecialiseerd waren in strategie en management, en die ons hebben aangezet tot nadenken. Dit heeft ons geholpen om de interne maturiteit van het bedrijf te doen toenemen. We hebben bovendien zeer snel kunnen rekenen op het advies van belangrijke economische spelers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik denk bijvoorbeeld aan de Gimb, die nu één van onze aandeelhouders is, of aan Impulse, wiens raad telkens zeer nuttig was. "

Heeft u in de loop van de voorbije 13 jaar strategisch advies gekregen dat u is bijgebleven? Advies dat uw werkwijze misschien heeft veranderd?

Christophe Genge: "We hebben veel belangrijk advies gekregen. Er is echter een zin die naar mijn mening al het andere advies overstijgt: indien men twijfelt, is er geen twijfel. Bij elke keuze die een bedrijfsleider moet maken, wat de werkwijze van het bedrijf ook is, als er twijfel is over de duurzaamheid of de haalbaarheid van een project, zal het project geen succes worden. Dit is voor mij altijd waar gebleken. Elke keer dat ik twijfelde en desondanks heb doorgezet, is het slecht afgelopen. We leven in een wereld waarin het vanzelfsprekend is dat we rationele beslissingen nemen. We moeten echter plaats laten voor een beetje intuïtie. "

Als een jonge ondernemer u zou aanspreken over een nieuw bedrijfsplan, wat is dan het eerste dat u aan hem zou zeggen?

Christophe Genge: "Ik zou hem eerst vragen of hij zeker is dat hij een bedrijf wil oprichten. Ik zie namelijk veel zelfstandigen en jonge ondernemers die het moeilijk hebben. Het is een leven waar veel mensen niet op voorbereid zijn, onder andere omdat ze een beeld hebben van zelfstandig zijn dat niet overeenkomt met de realiteit. Een beeld dat naar mijn mening te rooskleurig is ten opzichte van de realiteit. Werken als zelfstandige is niet gemakkelijk! De beste raad die ik kan geven aan een jonge ondernemer is dat hij/zij moet praten met personen die zelf een bedrijf hebben opgericht om te achterhalen wat deze levenskeuze echt inhoudt. "

Interview : Adrien Mintiens

 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.