Village Partenaire : een bruisend en duurzaam relanceproject

1819.brussels

Diep verscholen in de voormalige industriezone van Brussel, in het zuiden van Sint-Gillis, ligt het Village Partenaire of Partnerdorp. Met een honderdtal banen in de circa veertig dienstverlenende bedrijven die er gehuisvest zijn, zit het bedrijvencentrum zo goed als vol. Een gesprek over dit succesverhaal met start-upcoach Christophe Grasser.

Wat is Village Partenaire of Partnerdorp precies?

Christophe Grasser: "Het is een economisch relanceprogramma dat werd opgestart in 2005 met de ambitie om twee belangrijke aspecten van de economische ontwikkeling te koppelen, namelijk een loket voor lokale economie en een bedrijvencentrum.

Het loket voor lokale economie is een structuur die personen met een economisch project in het Brusselse Gewest begeleidt. Met de hulp van een coach stellen ze een bedrijfsplan op, testen ze hun financiële plan en vragen ze de geschikte steun aan bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bedrijvencentrum biedt onderdak aan een veertigtal startende ondernemingen die in totaal zo'n honderd personen in dienst hebben. We stellen hun letterlijk plug-and-playkantoren ter beschikking, zodat ze hun economische activiteit onmiddellijk in een cocon kunnen opstarten. Het feit dat alles voor hen klaarstaat (gemeubileerde kantoren, netwerktoegang enz.) vormt een belangrijk element in de aantrekkingskracht van het Partnerdorp. Maar ook het feit dat ze elke dag andere startende ondernemers ontmoeten, ervaringen met hen kunnen uitwisselen en eventueel synergieën kunnen creëren, speelt een grote rol."

Het Partnerdorp bevindt zich in het zuiden van Sint-Gillis. Is er een speciale reden voor deze locatiekeuze?

Christophe Grasser: "Er zijn acht bedrijvencentra in Brussel. Ze zijn ontstaan naar aanleiding van de Europese programma's (EFRO). Destijds werden er prioritaire interventiezones aangewezen, die samenvielen met de voormalige Brusselse industriezone. Dat verklaart waarom we hier in Sint-Gillis zijn gevestigd.

Daarnaast mogen we ook rekenen op aanzienlijke steun van het gemeentebestuur. Zo is onze voorzitter – Patrick Debouverie – schepen voor economische ontwikkeling in Sint-Gillis. Maar dat is niet alles. We doen tevens een beroep op hun cel duurzame ontwikkeling, het OCMW voor bepaalde opleidingen en de cel werkgelegenheid. En elk jaar organiseren we in samenwerking met de gemeente de Dag van de Zelfstandige."

Welke ondernemingen bevinden zich in het Partnerdorp?

Christophe Grasser: "We bieden uitsluitend onderdak aan dienstverlenende ondernemingen die gericht zijn op duurzame ontwikkeling in een hele reeks sectoren, zoals bedrijven actief op het gebied van transport, grafische vormgeving, communicatie, B2B enz. Geen productiebedrijven dus, hoewel we expliciet de nadruk leggen op duurzame ontwikkeling en met name op duurzame voeding. We zijn bijvoorbeeld bezig om de verwerkende afdeling van jonge ondernemingen uit de insectenteelt naar ons bedrijvencentrum te halen. Dat zou wel in de buurt van productieactiviteiten komen, maar dan in een zeer specifiek en beperkt spectrum.

Voor de rest is het onze taak om het aantal starters – ondernemingen van 0 tot 3 jaar oud – te bevorderen. Wel is het zo dat een aantal onder hen zich zo goed voelt bij ons dat ze soms wat langer blijven dan de bedoeling is. In dat geval moeten ze wel meer betalen voor onze kantoren dan starters. Zo tonen we hun zachtjes de weg naar de uitgang. Niet omdat we hen niet meer willen zien, maar gewoon omdat dit economische ontwikkelingsinstrument door een maximaal aantal jonge ondernemingen moet kunnen worden gebruikt. Zij zijn onze prioriteit. In ieder geval werkt het, want we zitten zo goed als vol! We hebben zo veel succes dat we zelfs een wachtlijst moesten opstellen. Gelukkig is er een zeker verloop, wat maakt dat er regelmatig kantoren vrijkomen."

Wat is uw taak wanneer deze ondernemingen zich eenmaal hier in deze cocon hebben gevestigd?

Christophe Grasser: "Die bestaat er in de eerste plaats in een netwerk van deze bedrijven te creëren, ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen, hen te begeleiden in hun zoektocht naar investeringen en afzetmogelijkheden en hen te helpen hun werk te valoriseren. Samen met de andere zeven bedrijvencentra in het Gewest zijn we verenigd in een overkoepelend orgaan dat alleen al door zijn bestaan de uitwisseling bevordert van ervaringen, ideeën en diensten ten gunste van onze ondernemingen."

De andere specialiteit van het Partnerdorp is het geven van opleidingen. Over welke opleidingen gaat het?

Christophe Grasser: "We bieden voornamelijk individuele coaching aan met een meerwaarde op milieuvlak voor ondernemers. Maar om enigszins te schiften, beginnen we altijd met een collectieve sessie van tien tot twintig personen die hun eigen bedrijf willen oprichten. We leggen hun uit welke stappen ze moeten ondernemen, wat het inhoudt om zelfstandige te worden, enz. Daarna vragen we hun een vragenlijst in te vullen waarin ze hun project beschrijven.

Pas na deze voorbereidende fases kan de individuele begeleiding beginnen. En dan hangen we uiteraard af van de ondernemer. We begeleiden hem op zijn eigen tempo, want uiteindelijk is hij degene die het risico neemt. In feite gaat het er voor ons om dat we nagaan of het project en de persoon erachter op elkaar zijn afgestemd. Dat is essentieel! Soms komen we erachter dat een project heel leuk is, maar dat het eigenlijk niet past bij de persoonlijkheid van de persoon die het overweegt. Het juiste diploma, de noodzakelijke entourage, de geschikte ervaring en ook de financiering ontbreken bijvoorbeeld, en dan proberen we die persoon in te laten zien dat het misschien geen goed idee is. Dan doen we aan wat ik 'positieve ontmoediging' noem."

Bedoelt u met het niet op elkaar afgestemd zijn van de persoon en het project bijvoorbeeld dat iemand een nachtclub wil beginnen terwijl hij tien uur slaap per nacht nodig heeft?

Christophe Grasser: "Dat is inderdaad een beetje het idee, maar het kan ook gaan om het willen openen van een nachtclub in een woonwijk. Het is uitgesloten dat iemand daarvoor de noodzakelijke vergunningen krijgt. Soms zien we van meet af aan dat er hinderpalen zijn. Dan is het onze rol om de aandacht daarop te vestigen en de ondernemer erop te wijzen. Een ander voorbeeld: als we constateren dat de ondernemer niet zo gemakkelijk commerciële contacten legt, raden we hem af om in het voorste gelid van zijn eigen project actief te zijn. Hier is dan geen sprake van positief ontmoedigen, maar van bijsturen …"

Wat zou uw kernadvies zijn? Compromisloos het project of het idee analyseren op basis van de eigen persoonlijkheid?

Christophe Grasser: "Ja, maar ook en vooral een maximum aan inlichtingen inwinnen. In het Brusselse Gewest hebben we het geluk dat er een groot aantal organisaties bestaat dat de oprichting van ondernemingen vergemakkelijkt. Mijn advies is om een beroep op hen te doen, zo veel mogelijk om je heen over je project te praten, informatiesessies bij te wonen, te kijken bij welke potentiële partners je kunt aankloppen en zo veel mogelijk adviezen benutten. Als je weet dat vennootschap X met die en die leveranciers werkt, is het goed om na te gaan wat hun ervaring is. Misschien zit er wel een leverancier voor jouw ondernemingsproject bij."

Interview: Adrien Mintiens

Meer informatie:

Village Partenaire (Partnerdorp)
Fernand Bernierstraat 15
1060 Brussel
Tel. 02 537 44 44
Website: http://www.villagepartenaire.be
E-mail voor het Bedrijvencentrum: info@villagepartenaire.be
E-mail voor het Loket Lokale Economie: gel@villagepartenaire.be

 

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.