Yvan Leclercq van Nutriphys: bedrijfsovername als leidmotief

Yvan Leclercq van Nutriphys: bedrijfsovername als leidmotief

1819.brussels

Yvan Leclercq, sedert 1 januari 2018 baas van Nutriphys, heeft zijn droom waargemaakt: een bedrijf overnemen in de (para-)farmaceutische sector en dit later kunnen doorgeven, een waarde die hem nauw aan het hart ligt.

Kunt u even het parcours schetsen dat tot de overname van Nutriphys heeft geleid?

Yvan Leclercq: Ik ben opgegroeid in een medische omgeving. Ik ben afgestudeerd als scheikundig ingenieur en heb nadien een master in de economie en het bedrijfsmanagement behaald. Met deze diploma’s op zak ben ik gaan werken voor de farmaceutische industrie, in ‘onderzoek en ontwikkeling’, later in de productie en nog later in de commerciële sector. Ik had de kans om deel te nemen aan een heleboel productlanceringen, zowel lokaal als wereldwijd.

Op een gegeven ogenblik was het idee om een eigen zaak te hebben voor mij iets vanzelfsprekends. Het is altijd mijn droom geweest om een bedrijf over te nemen, met een voorkeur voor een bedrijf dat de baas graag zou willen overlaten. Ik zag het helemaal voor me: de onderneming doen groeien, nieuwe distributiekanalen ontwikkelen, andere pistes verkennen, bijvoorbeeld export, het financiële gedeelte en de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling reorganiseren ... Belangrijk was evenwel dat ik dicht bij de farmaceutische sector bleef, sector waarin ik meer dan vijfentwintig jaar ervaring had en waarvan ik perfect de distributiekanalen kende.

Hoe zijn de zaken concreet verlopen?

Y.L. : Idealiter ging mijn voorkeur uit naar een innovatief product/bedrijf dat niet overlapt met andere merken die al op de markt zijn.

Met dit in mijn achterhoofd stootte ik toevallig op een tijdschrift waarin een artikel stond over de Hub Bedrijfsoverdracht van BECI. In dat artikel werden ook de contactgegevens van Erik Thiry vermeld. Ik heb toen onmiddellijk contact opgenomen. Tot mijn grote verbazing schetste hij me meteen een portret van twee (para) farmaceutische bedrijven die werden overgelaten. Eén van deze bedrijven hield zich bezig met heel aparte, innovatieve producten met een wetenschappelijke component. Dat was Nutriphys.

De oorsprong van Nutriphys gaat terug op een ander bedrijf, Fang's Food, dat sojabonen uit Taiwan importeerde en ze in België op cultuur zette voor een klantenkring die voornamelijk bestond uit Aziatische restaurants. Begin jaren tachtig diversifieerde Fang's Food zich echter naar andere Taiwanese producten, waaronder een zoetwateralg, die de naam ‘Chlorella’ draagt. Het was de heer Luciano Zapico Garcia die zich ging interesseren voor deze micro-zoetwateralg die in tropische gebieden groeit en die - en dat is heel interessant - veel gelijkenissen vertoont met menselijke cellen. Het vermogen van de alg om cellen te regenereren en zware metalen te ontgiften, werd aangetoond in verschillende klinische onderzoeken. De grondstof die in onze contreien onmogelijk naar behoren ontwikkeld kan worden, wordt onder nauw toezicht in Taiwan geproduceerd en vervolgens naar België verscheept. Na controle van de monsters uit de lading worden de algen naar de fabrieken getransporteerd die ze verwerken in tabletten of ze samenvoegen met andere sporenelementen om zeer originele en doeltreffende voedingssupplementen te creëren. Het kon niet anders of mijn interesse was gewekt.

Het contact met Zapico Garcia verliep uitstekend, wat de besprekingen enorm vergemakkelijkte en zelfs hielp bij het gladstrijken van een aantal onuitgesproken zaken die tijdens de overname opdoken. We hebben trouwens nog steeds contact en Zapico Garcia is erg geïnteresseerd in de evolutie van Nutriphys, zelfs vandaag nog.

Had de overname van Nutriphys een aantal verrassingen voor u in petto?

Y.L. : Inderdaad. Maar het moet ook gezegd dat dit mijn eerste bedrijfsovername was en dat ik dus een beetje in het ongewisse verkeerde. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat de boekhouding niet geautomatiseerd was en dat dit de zaak zou bemoeilijken. Ook een aantal kosten zorgden voor een onaangename verrassing, zo bijvoorbeeld de kosten die advocaten aanrekenen voor een eenvoudige akte van overdracht. In die tijd had ik graag advies kunnen krijgen van een financieel expert of uitleg kunnen krijgen van een jurist om mij te helpen bij alles wat bij een overdracht komt kijken. De Hub Bedrijfsoverdracht stelt weliswaar een lijst van mogelijke dienstverleners voor maar zonder feedback over hun werkwijze of over de gehanteerde tarieven. Maar goed ... zonder de Hub Bedrijfsoverdracht had ik mijn levensdroom nooit kunnen waarmaken en als ik nu terugblik, dan mag ik zeggen dat ik het, op mijn vijftigste en met mijn vroegere professionele ervaring, prima gered heb op mijn eentje.

Hoeveel tijd heeft dit allemaal in beslag genomen?

Y.L. : De eerste besprekingen vonden plaats in april 2017 en hebben geduurd tot eind juni. In die periode waren er nog andere bedrijven, ook farmaceutische bedrijven, geïnteresseerd. De heer Zapico Garcia nam de tijd om alle kandidaten te analyseren. Hij werd verleid door het zeer gedetailleerde vijfjarenplan dat ik als enige aan hem had voorgelegd. In september 2017 ondertekenden we een intentieverklaring, en eind december 2017 het contract. Ik ben met mijn activiteiten gestart op 1 Januari 2018, een symbolische datum zoals ik dat wou.

En hoe ziet u de toekomst ?

Y.L. : We zijn momenteel aanwezig in België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal. We mochten onlangs een aantal eerste bestellingen van Canada en de VS noteren en we verkennen twee nieuwe markten: Polen en de Verenigde Arabische Emiraten. We werden enthousiast onthaald op de recente Vitafoods-beurs in Genève, die 25.000 professionals uit de hele wereld aantrekt. Ik heb dan ook veel vertrouwen in het voortbestaan van het bedrijf. Het idee van overdracht is belangrijk voor mij. Eén van mijn dochters heeft haar verpleegkundestudies er bijna opzitten en de andere gaat binnenkort diergeneeskunde studeren. Als alles goed gaat, zou ik graag hebben dat zij de fakkel overnemen. Maar het is aan hen om de beslissing te nemen.

De balans is dus positief?

Y.L. : Het is echt een heel mooie ervaring, een buitengewoon avontuur waaraan ik al veel vroeger had moeten beginnen. Ik vraag me zelfs af of er geen ander bedrijf is dat ik kan overnemen. Een klein bedrijf als Nutriphys moet vechten om te overleven of zich neerleggen bij het idee dat het opgeslokt kan worden. Vandaag gaat alles goed, maar ik zou graag kijken wat de mogelijkheden zijn om nog verder te gaan.

Welk advies zou u aspirant-overnemers geven in het licht van deze tot nu toe zeer succesvolle overname?

Y.L. : Naast de kosten die gepaard gaan met de overname zelf, mogen ook de kosten niet onderschat worden die komen kijken bij de heropstarting van de activiteit. Het is belangrijk dat men zijn nieuwe ambities, zijn visie, zijn engagement financieel kan dragen. Ook heeft men vaak geen besef van de tijd die dergelijke transactie in beslag neemt en van de stress die erbij komt kijken: spannende maar vreselijke nachten, momenten waarop je om 4 uur ‘s nachts wakker schiet, momenten waarop je er volledig de brui wilt aan geven ... Het is vermoeiend en soms knap lastig. Gelukkig gaat alles na verloop van tijd beter.

Al wie een overname overweegt, kan ik dan ook niet genoeg aanraden om de pro’s en contra’s tegenover elkaar te zetten en zich goed te omringen alvorens de stap te zetten.

Ik geloof bijvoorbeeld sterk in het principe van het 'mentorschap': het delen van je ervaring bij een kopje vraagt niet veel tijd en is zo waardevol voor de aspirant-koper, vooral als je er zelf doorheen bent gemoeten.

Het is ook belangrijk om een netwerk rond zich te bouwen, een onvervangbaar middel voor wederzijds bijstand dat, volgens wat ik van mijn professionele contacten heb vernomen, in Vlaanderen sterker is uitgebouwd dan elders in België.

Ten slotte wil ik wijzen op het belang van een partner die het avontuur echt meebeleeft, iemand die mee denkt, zijn steentje bijdraagt, iemand in wie men alle vertrouwen heeft. Dit is belangrijk in ogenblikken van twijfel.

Artikel door Catherine Aerts

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.