Aanwerven zonder risico: welke oplossingen en regionale steunmaatregelen zijn er?

Laatst gewijzigd:

woensdag 7 april 2021

Je hebt hulp nodig in je onderneming, maar zoals zo vele jonge ondernemers beschik je niet over de middelen, of denk je niet over de middelen te beschikken, om iemand aan te nemen? Wij overlopen voor jou welke oplossingen en regionale steunmaatregelen er bestaan.

 1. Alvorens aan te werven.
 2. Gratis hulp bestaat: vrijwilligers, stagiairs.
 3. Aanwerven voor specifieke periodes of piekmomenten: studenten, interims, flexi-jobs
 4. Aanwerven voor middellange of lange termijn : de werkgeversgroepering
 5. De regionale steunmaatregelen. 

Vooraleer je iemand aanwerft

Maak eerst je rekening op voordat je begint. Welk budget kan je vrijmaken om iemand aan te werven? Waarom wil je iemand aanwerven? Om te beantwoorden aan een hogere vraag? Of is het een investering om je onderneming te kunnen laten groeien? Welke taken moet je nieuwe werknemer uitvoeren? Onder wiens toezicht? Wat voor profiel zoek je? Junior, senior? En voor korte of lange termijn?

Praat er gerust over met doorwinterde ondernemers die hun ervaringen met jou kunnen delen. Er zijn networkingevents genoeg!

Gratis hulp, bestaat dat?

Vrijwilligers

Het woord doet dromen, maar enkel vzw's of particulieren kunnen vrijwilligers aannemen. Een zelfstandige of een vennootschap kan dat nooit, zelfs niet voor een eenmalige gelegenheid zoals de opening van een winkel. Er wordt vaak gecontroleerd en de boetes zijn gepeperd!

Stagiairs

De hogescholen en universiteiten lopen over van jong talent dat staat te popelen om een eerste stage te lopen in de echte bedrijfswereld. Stages zijn gratis voor de ondernemer, die een tripartiete overeenkomst ondertekent met de school en de student.

Een stagiair aannemen en inwerken kost wat tijd en moeite, maar deze oplossing biedt ook veel voordelen: de stagiair brengt niet alleen nieuw perspectief en expertise aan maar is ook erg gemotiveerd. Laat gerust wat kandidaten op gesprek komen om de stagiair te vinden die het beste bij jou past. Bekijk welke taken je kan delegeren en vergeet niet dat je tijd moet kunnen vrijmaken voor de stagiair om de stage voor jullie beiden te doen slagen.

Als je stagiairs zoekt, kan je rechtstreeks contact opnemen met de scholen (en zo gemakkelijker specifieke profielen vinden in bv. IT, communicatie, management ...) of je kan een advertentie plaatsen op een speciale website (zie hieronder).

Dankzij het Eurodyssey-programma kan je ook een stagiair uit het buitenland opvangen. Actiris International zoekt voor jou een gemotiveerde stagiair die aan je verwachtingen voldoet.

Tot slot biedt het programma Erasmus for Young Entrepreneurs je de mogelijkheid om gedurende enkele maanden een projectdrager of jonge Europese ondernemer te verwelkomen die je bedrijf wil ontdekken. Hij of zij is er dan wel om bij te leren, maar kan ook praktische hulp en een nieuw perspectief op je onderneming bieden.

Aanwerven voor specifieke periodes of piekmomenten

Studenten

Studenten zijn vaak de ideale arbeidskrachten om eenmalige of seizoensgebonden drukte op te vangen, en ze kunnen invallen voor vaste medewerkers op verlof.

Ze vallen in een stelsel met voordelige sociale bijdragen (en mogen daarin tot 475 uur per jaar werken), waardoor je loonkosten dalen.

Studenten worden per uur en niet per dag betaald. Dat betekent dat je hen flexibel kunt inzetten: ze kunnen bijvoorbeeld drie uur werken zonder dat je hen een hele dag hoeft te betalen.

Er bestaan websites speciaal voor studentenjobs zoals www.student.bewww.follecomm.comhttps://www.studentandgo.com/www.jeepbxl.be/... Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd gebruik maken van de klassieke aanwervingskanalen.

Interims

Uitzendkrachten zijn handig voor geplande situaties (bv. vakantie of zwangerschap) of ongeplande omstandigheden (bv. langdurige ziekte), of wanneer je niet zeker bent of er genoeg marge is om iemand permanent aan te werven.

Het uitzendbureau blijft de officiële werkgever van de uitzendkracht, waardoor je je minder zorgen hoeft te maken over formaliteiten zoals de loonadministratie. Opgelet: in ruil daarvoor neemt het uitzendbureau een marge op het brutoloon van de werknemer, wat uitzendwerk behoorlijk duur maakt.

Er bestaan heel wat interimkantoren. Sommige van hen zijn gespecialiseerd in specifieke sectoren (bv. catering) en kunnen je dus gemakkelijk en snel voorzien van gekwalificeerd personeel. Als de persoon niet geschikt is, kan je de samenwerking gemakkelijk beëindigen zonder extra vergoeding.


Lees ook:  Jobstudenten, stagiairs en tijdelijke werkkrachten: de 3 voordelen


Flexi-jobbers

Werkgevers in bepaalde sectoren (sommige winkels, kap- en schoonheidssalons, horeca) kunnen tegen heel gunstige voorwaarden mensen in dienst nemen die al een job hebben of met pensioen zijn. Zij kunnen een onbeperkt aantal uren werken en genieten speciale voorwaarden. De samenwerking kan enkele uren tot maanden duren, er staat geen beperking op.

Als werkgever betaal je slechts 25% van de werkgeversbijdragen. De werknemers krijgen een loon dat niet is belast: hun brutoloon is hun nettoloon.

Om als flexi-jobber te kunnen werken, moet de werknemer ofwel minstens 3 trimesters 4/5e hebben gewerkt, ofwel 2 trimesters voor het begin van de flexi-job met pensioen zijn gegaan.

Je sociaal secretariaat of een uitzendbureau kan de formaliteiten verzorgen.


Lees ook : Flexi-jobs: een win-win voor werkgevers en werknemers


Aanwerven voor middellange of lange termijn

Zoek je een werkkracht voor 6 maanden of langer? Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen en oplossingen. Aarzel niet om advies in te winnen om te ontdekken wat het beste bij je past.

De werkgeversgroepering

De werkgeversgroepering verenigt twee of meer ondernemingen zodat ze samen een of meer werknemers kunnen aanwerven, om deze vervolgens afwisselend of gelijktijdig bij elk van die ondernemingen tewerk te stellen. Via een werkgeversgroepering kunnen ondernemingen die om diverse redenen niet over voldoende financiële middelen beschikken en/of niet de behoefte hebben om werknemers zelf voltijds in dienst te nemen, die werknemers met elkaar delen.

Het is de werkgeversgroepering zelf die, in de rol van juridische werkgever, arbeidsovereenkomsten met de werknemers afsluit. Daarna stelt de groepering hen ter beschikking aan de ondernemingen die bij haar aangesloten zijn. Deze aangesloten ondernemingen zijn enkel gebruiker maar geen juridisch werkgever.

De groepering moet worden opgericht in de vorm van een vzw en het enige maatschappelijke doel moet het ter beschikking stellen van werknemers aan haar leden zijn.

Ondernemingen die zich willen verenigen in een werkgeversgroepering moeten vooraf een toelating krijgen van de minister van Werk.


Meer informatie of de site van de FOD Economie.
Lees ook : Werkgeversgroeperingen, een oplossing voor zko's en kmo's ?


Regionale steunmaatregelen

Je onderneming is op zoek naar één of meerdere medewerkers, maar je hebt slechts een beperkt budget? Dankzij de tewerkstellingsmaatregelen kan je goede kandidaten aanwerven en tegelijkertijd steun ontvangen waardoor de loonkosten voor de onderneming worden verlaagd of de werknemers kunnen worden opgeleid om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de onderneming.

 • activa.brussels: activa.brussels is een tewerkstellingsmaatregel waardoor de werkgever een uitkering krijgt die wordt afgetrokken van het nettoloon van de werknemer. De werknemer krijgt even veel betaald als zijn toekomstige collega's, maar de onderneming betaalt er slechts een deel van. Deze steun bedraagt maximaal 15.900 euro gespreid over 30 maanden. De werkgever dient wel minimaal halftijds werk aanbieden gedurende minstens 6 maanden. Als de werkzoekende verminderde arbeidsgeschiktheid heeft, bedraagt de steun van activa.brussels 23.400 euro over een periode van 36 maanden. In dat geval zijn er geen beperkingen voor de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst. In toepassing van de federale wetgeving moet het werkschema echter 1/3-tijd zijn (met uitzonderingen voor bepaalde sectoren).

  Bovendien kunnen werkgevers via activa.brussels tot 5.000 euro financiële bijdrage verkrijgen voor hun opleidingskosten als ze iemand aanwerven onder 30 jaar en zonder diploma hoger secundair onderwijs. De voorwaarde voor die opleidingsvergoeding is een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

 • Beroepsinlevingsstage: Geef iemand de kans om je sector te ontdekken via een stage in je onderneming. Ook voor jou is het een verrijkende ervaring en vaak krijg je er een gouden helpende hand bij. De beroepsinlevingsstage (BIS) legt jullie samenwerking vast. Je kosten worden verlaagd: het gaat om een barema voor industriële opleidingen (bv. > 21 jaar oud = € 797, barema op 01.03.2020, die kan worden geïndexeerd).

 • Korting eerste aanwervingen: Dankzij de doelgroepvermindering 'eerste aanwervingen' hoef je minder werkgeversbijdrage te betalen voor de aanwerving van de eerste zes werknemers. Het gaat om een volledige vrijstelling voor de eerste werknemer die je in dienst neemt of een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de volgende 5 werknemers die je in dienst neemt. Als je tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 een eerste werknemer aanneemt, betaal je voor onbepaalde tijd geen basiswerkgeversbijdragen meer voor deze werknemer. Je krijgt bovendien een vermindering toegekend van de tweede tot de zesde werknemer gedurende 4 kwartalen. 

 • Korting 57+: Profiteer van de expertise en kennis van een ervaren werknemer én betaal minder sociale bijdragen. Wist je dat je ook voor uw huidige werknemers van 57 jaar en ouder kan genieten van een verlaging van de socialezekerheidsbijdragen? En dat tot ze met pensioen gaan!

 • Artikel 60/61: Wil je iemand die op de arbeidsmarkt uit de boot valt, helpen om een job te vinden dankzij artikel 60 en artikel 61? Misschien is een samenwerking met een OCMW dan wel iets voor jou! De artikelen 60 of 61 zijn arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten tussen het OCMW en een begunstigde. Tewerkstelling volgens deze artikelen is een vorm van sociale bijstand die een OCMW in staat stelt om werk te bieden aan een persoon die nog nooit actief was op de arbeidsmarkt of die ervan is afgedwaald. Op die manier wil het OCMW na afloop van de overeenkomst het recht van de begunstigde op een werkloosheidsuitkering openen of herstellen en de persoon helpen om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden.

 • Duaal leren: Wil je gemotiveerde stagiairs opleiden? Select Actiris biedt werkgevers en stagiairs een duale opleiding aan! Dankzij deze opleiding kunnen jongeren onder de 25 jaar in dezelfde week theorielessen combineren met praktijk in een bedrijf. Bedrijven kunnen zo nieuwe medewerkers opleiden volgens de noden van hun activiteit.

 • De Stage First: Een stage is voor bedrijven vaak een goede manier om toekomstige werknemers te vinden. Dankzij de Stage First kan een bedrijf stagiairs aannemen aan bijzonder gunstige voorwaarden. De Stage First geeft werkzoekenden de kans om een eerste ervaring op te doen en vaardigheden in een vakgebied te leren of te perfectioneren. De werkgever krijgt de kans om gedurende 3 tot 6 maanden een jongere op te leiden volgens de specifieke behoeften van het bedrijf voor 200 euro bruto per maand.

 • FPIe: De Formation Professionnelle Individuelle en entreprise maakt het bedrijven mogelijk om hun toekomstige werknemers zelf op te leiden. Een FPIe duurt 4 weken tot 6 maanden. Aan het einde van de stageperiode is de onderneming verplicht de stagiair in dienst te nemen voor een periode die minstens even lang is als de stage. Het voordeel van de FPI en entreprise voor de werkgever is dat er geen loon, RSZ of sociale bijdragen moet worden betaald, enkel een productiviteitspremie rechtstreeks aan de stagiair. Die premie komt overeen met het brutoloon min persoonlijke RSZ, min eventueel het bedrag van de werkloosheidsuitkering of integratietegemoetkoming.

 • IBO: Het IBO-plan voor ‘Individuele Beroepsopleiding’ volgt dezelfde logica als de “FPI en entreprise” (zie hieronder), met het enige verschil dat het vooral is gericht op Nederlandstalige bedrijven in Brussel en alle bedrijven in het noorden van het land. In het IBO-plan kunnen stagiairs in bedrijven worden opgeleid en tegelijkertijd Nederlands leren dankzij gratis lessen door een docent van de VDAB, het Nederlandstalige equivalent van Actiris.

 • Opleidingscheques: taalcheques en beroepsopleidingscheques helpen je om je nieuwe werknemers op te leiden voor hun job.

 • De ZEUS-aanwervingspremie betreft bedrijven die actief zijn in bepaalde activiteitensectoren en een vestigingseenheid hebben in de Zone van Economische Uitbouw in Brussel. Die zone omvat straten in de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek. Een bedrijf dat mensen aanwerft die in de ZEUS-zone wonen, kan een premie krijgen van € 3.000 na het eerste tewerkstellingsjaar en € 6.000 na het tweede tewerkstellingsjaar.

 • Aanwervingspremie met betrekking tot een project voor circulaire economie: voor bedrijven die hun afvalproductie en het gebruik van onbewerkte niet-hernieuwbare grondstoffen willen beperken en daartoe personeel willen aanwerven. Zij kunnen een premie krijgen van € 20.000 of € 35.000 als ze een voltijdse werknemer in dienst nemen.

 • Aanwervingspremie met betrekking tot een groeiplan: voor micro- of kleine ondernemingen die drie jaar of langer bestaan en van plan zijn om personeel aan te werven en hun omzet te verhogen. Zij kunnen een premie krijgen van € 20.000 of € 35.000 als ze een voltijdse werknemer in dienst nemen in het kader van een groeiplan.

Je ziet het, er zijn heel veel mogelijkheden – wat het ook weer ingewikkeld kan maken. Aarzel dus zeker niet om advies te vragen! De werkgeversdienst van Actiris is er om je te helpen. Je sociaal secretariaat kan je ook helpen. Stel vragen aan ervaren ondernemers en vergelijk goed de verschillende tarieven om je keuze te maken.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.