Op zoek naar een geschikte vennootschapsvorm: wat zijn je opties?

Laatst gewijzigd:

vrijdag 10 september 2021

Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht en is de grootste hervorming in deze materie sinds 1935. Het doel? De keuze voor vennootschapsvorm X of Y eenvoudiger maken voor jou én minder administratieve rompslomp.

4 vennootschapsvormen

De grootste eyecatcher van de hervorming is de herleiding van het aantal vennootschapsvormen naar een viertal basistypes. Vroeger waren dat er nog 15! Dit zijn voortaan je opties :

De Besloten Vennootschap (BV)

Dit is de vroegere bvba, vooral interessant voor startende en kleine en middelgrote ondernemingen. Deze vorm wordt nog aantrekkelijker nu er een eenvoudig standaardmodel voor bestaat. Het wettelijke standaardstatuut kan je daarna aanvullen met allerhande opties, die voor een zekere flexibiliteit zorgen. De grote pluspunten? Je hebt geen startkapitaal meer nodig (vroeger was dat ruim 15.000 euro!), de verschillende aandeelhouders kunnen niet zomaar hun aandeel in de vennootschap aan buitenstaanders verkopen en de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt.

Raadpleeg de detailpagina over de BV

De Maatschap

Deze vorm is eenvoudig op te richten, maar risicovoller door de persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid. Het wordt de basisvorm van de personenvennootschap – waarbij minstens 1 vennoot onbeperkt aansprakelijk is – en de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij je kiest voor een vennootschap onder firma (vof) of een gewone commanditaire vennootschap (gcv). Die laatsten gaan bij de hervorming op in de maatschap en worden de enige maatschappen mét rechtspersoonlijkheid.

Opties:

  • Tijdelijk karakter: je kan een tijdelijk een maatschap aangaan, bijvoorbeeld voor de duur van een werf.

  • Geheim karakter: treed je in eigen naam op, zonder het bestaan van je vennootschap of je vennoten kenbaar te maken, dan heb je een ‘stille’ maatschap.

De Coöperatieve vennootschap (CV)

Deze vorm krijgt zijn eigenheid terug en zal enkel nog openstaan voor ondernemingen die daadwerkelijk het coöperatieve gedachtegoed nastreven. Het voornaamste doel van een cv? De aandeelhouders niet zozeer verrijken, maar wel de maatschappelijke doelen van de cv bereiken door de opbrengsten. Om een cv op te richten moeten er minstens drie aandeelhouders zijn, die allen beperkt aansprakelijk zijn.

Raadpleeg de detailpagina over de CV

 

De Naamloze Vennootschap (NV)

Dit is – zoals vroeger – de meest geschikte vorm voor grote bedrijven, waarbij het startkapitaal 61.500 euro blijft. De grootste aanpassing is de wijze waarop je een nv voortaan kan besturen. Het pluspunt is de volledige scheiding tussen het vermogen van de vennootschap en het vermogen van de aandeelhouders.

Raadpleeg de detailpagina over de NV.

De vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

Het vroegere onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen was het winstoogmerk. Maken jij en je vennoten winst, dan heb je een vennootschap. Indien niet, heb je een vereniging. In de nieuwe regelgeving wordt ‘winstuitkering’ de bepalende factor. Een vereniging kan daarbij probleemloos commerciële activiteiten uitvoeren en winst maken, maar mag die winsten niet uitkeren aan haar leden, bestuurders, oprichters of anderen. Ze streeft een belangeloos doel na. Als dit fundamentele principe wordt geschonden, zijn de sancties zwaar, tot de ontbinding toe. Bij een vennootschap is de persoonlijke verrijking wel een wezenlijk kenmerk.

Raadpleeg de detailpagina over de VZW

Vragen over de verschillende vennootschapsvormen?

Neem contact op met een van onze consultants via info@1819.brussels of bel 1819

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.