De bescherming van het privé-leven

Laatst gewijzigd:

dinsdag 12 oktober 2021

Informatie over klanten die in databanken opgeslagen is kan niet zomaar gebruikt worden. Er bestaan maatregelen die de burgers beschermen tegen onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

De naam van een persoon, zijn foto, zijn telefoonnummer (zelfs dat op het werk), zijn bankrekeningnummer, zijn e-mailadres, zijn vingerafdrukken ... zijn persoonlijke gegevens.

De inzameling van persoonlijke gegevens moet noodzakelijkerwijs een wettige grondslag hebben, bijvoorbeeld als de persoon zelf heeft ingestemd, als de wet dat verplicht, als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract,...

Enkel gegevens die relevant en niet-overmatig zijn om de aangekondigde doelstelling te bereiken, mogen worden verzameld. Eens de doelstelling bereikt is, moeten deze gegevens worden gewist.

Het doel waarvoor  de gegevens worden verzameld moet legitiem zijn. Een personenbestand dat wordt samengesteld om aan die personen op het ogenblik dat zij 60 worden een reclame over begrafenisverzekeringen toe te sturen, is niet aanvaardbaar.

Bij de inzameling van de gegevens moet de verantwoordelijke voor de verwerking:

  • De persoon inlichten over het doel dat hij nastreeft; 
  • zijn adres en verdere contactgegevens vermelden; 
  • duidelijk vermelden wie de gegevens zal ontvangen; 
  • vermelden dat de betrokkene het recht heeft zijn gegevens te raadplegen en te laten wijzigen; 
  • wijzen op het feit dat de persoon zich kan verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing.

De overdracht van gegevens aan derden is in bepaalde gevallen verboden. Een arts, bijvoorbeeld, heeft niet het recht de gegevens van zijn patiënten over te maken aan privébedrijven.

Een gemeentebestuur mag het adressenbestand van de inwoners niet verkopen voor commerciële doeleinden.

Beeld en privéleven

Het openbaar maken van privébeelden van geïdentificeerde of identificeerbare personen (foto’s of gefilmde beelden van een huwelijks- of verjaardagsfeest, vakantiefoto’s ...) op het internet wordt beschouwd als een verwerking van gegevens van persoonlijke aard. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet hier dus worden nageleefd.

In sommige gevallen moet vooraf aangifte worden gedaan bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en moet de toestemming van de betrokken personen worden gevraagd.

Soms gaat men ervan uit dat stilzwijgend werd ingestemd. Dat is onder meer het geval voor de toeschouwers (concert, voetbalwedstrijd …) of de voorbijgangers waarvan het beeld in de pers of op televisie verschijnt. Wanneer die beelden voor andere doeleinden dan privédoeleinden worden gebruikt of door andere personen dan journalisten dan moet de toestemming van de betrokken personen worden gevraagd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer foto’s, die genomen werden tijdens een evenement, vervolgens worden gebruikt voor een reclamecampagne.

Bewakingscamera’s

Bewakingscamera’s hebben een preventieve functie. Zij maken het ook mogelijk misdrijven of overlast vast te stellen en de orde te handhaven. Verborgen bewakingscamera’s zijn verboden. De aanwezigheid ervan moet worden aangekondigd door een pictogram.

Uit respect voor het privéleven mag er nooit meer gefilmd worden dan nodig. Een handelaar, bijvoorbeeld, mag naar buiten toe niet verder dan zijn uitstalraam filmen.  

Camerabewaking op de werkplaats is alleen toegelaten om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te vrijwaren, goederen van de onderneming te beschermen, het productieproces en het werk dat de werknemer verricht te controleren.

De beelden mogen niet langer dan één maand worden bewaard, tenzij de opgenomen beelden kunnen dienen om een misdrijf aan te tonen, een bewijs te leveren tegen een dader of een getuige of slachtoffer te identificeren.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.