De marketingmix

Laatst gewijzigd:

dinsdag 6 april 2021
Nadat het marktonderzoek uitgewezen heeft wie u klanten zijn en waar u die kunt vinden, gaat u met de marketingmix aan de slag om uw marketing praktisch uit te werken. U dient na te gaan wat belangrijk is voor de “ideale” klant en waar hij zijn koopbeslissing op zal baseren: beste prijs, kwaliteit, dienstverlening, omgeving, imago,...? 
 
Overloop de onderstaande variabelen die deel uitmaken van de marketingmix.  Niet alle variabelen zijn nuttig of van toepassing op uw business maar ze bieden wel een houvast bij de uitwerking van het marketingplan en het opstellen van een effectieve combinatie.

De 4 P’s

In de traditionele marketingmix bestonden slechts vier ingrediënten, ook wel de 4 P’s genoemd, die voornamelijk relevant zijn in de consumentengoederen marketing en tastbare producten betreffen :

 • Product :

  Wat is de levensduur van uw product? Wat zijn de tastbare factoren ervan, de waarden? Wat is de kwaliteit ervan, hoe zit het met de beschikbaarheid? Hoe wordt het genoemd? Maar opgelet, product moet niet uitsluitend als een “tastbaar” goed worden geïnterpreteerd: het kan ook gaan om een dienst, praktijk of idee.

 • Prijs : 

  De prijs zegt iets over het product dat u levert, maar ook over het deel van de markt waar u zich op richt. Met een hoge prijs trekt u een andere doelgroep dan met een stuntprijs. Veel hangt af van de situatie of de kwaliteit. Hoe unieker het product, hoe hoger de prijs mag zijn. Maar u kan ook moedwillig de prijs laag houden om een markt in te palmen of uw prijs vastleggen door concurrentievergelijking. Bepaal ook of u kortingen zal hanteren.

 • Plaats :

  Geef aan waarom u precies deze vestigingsplaats gekozen hebt om uw product/dienst ter beschikking te stelen, alsook de eventuele distributiekanalen die u wil inschakelen (directe of indirecte distributie, gaat u met tussenpersonen werken, via internet..) Die distributie geldt overigens niet alleen voor uw verkoop, maar ook voor uw inkoop. Zijn er vervoerskosten? Bent u afhankelijk van 'just in time' levering?

 • Promotie: 

  Hoe gaat u de verkoop stimuleren en welke kanalen gaat u hiervoor gebruiken? Hoe richt u uw winkel in? Hoe gaat u adverteren?  

De bijkomende P’s

De  traditionele marketingmix werd na verloop van tijd uitgebreid met andere P’s die ook toepasbaar waren op dienstverlenende bedrijven en kennisintensieve omgevingen.

 • Personeel (People):

  Mensen zijn de belangrijkste factor in elke verkoop. Ook al beschikt u over een uitstekend product, dan nog kan u klanten verliezen omdat ze ontevreden zijn over de houding, het voorkomen of gebrek aan kennis van het personeel. En “personeel” moet zeer breed bekeken worden: het betreft alle mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling en verkoop van het product of dienst zoals ontwikkelaars, het management, werknemers, ja zelfs klanten. Goed getraind personeel en een  vlot draaiende klantendienst, zullen de klanttevredenheid alleen maar vergroten.

 • Proces (Process) : 

  Analyseer het volledige proces dat uw product of dienst gaat afleggen vanaf de ontwikkeling tot het gekocht wordt door de klant. Hoe verloopt de bestelling, hoe gaat u de orders verwerken, de verkoop afwikkelen, de naverkoop organiseren,... Denk daarbij telkens goed na over het contact dat op elk moment zal optreden met de klant en probeer elke stap zo optimaal voor te bereiden. Pas het proces eventueel aan in functie van de doelgroep.

 • Fysiek bewijs (physical evidence) : 

  Klanten kijken naar materiële zaken in de dienstverlening om vertrouwen in een product of bedrijf te krijgen. In welke omgeving wordt het product ter beschikking gesteld? Is de bewegwijzering duidelijk? Ziet de locatie er goed uit ? Zijn er artikels of reviews over het product verschenen? Wekt de website vertrouwen? 

In een latere fase werden ook nog de volgende P’s toegevoegd:

 • Pak (packaging) 

  Hoewel dit kan beschreven worden op het vlak van de Product-P, is de verpakking in sommige gevallen één van de belangrijkste manieren om zich te onderscheiden van anderen (design). Om die reden wordt deze 'P' ook wel apart genoemd.

 • Partners  

  Sommige producten of diensten zijn zo complex dat er moet samengewerkt worden om effectief te zijn. Het kan nuttig zijn om uit te vissen welke organisaties dezelfde doelen hebben en na te gaan of een partnership strategisch een goede zaak zou zijn.  U doet dan als het ware aan co-branding.

 • Presentatie (of Perceptie) 

  Een bedrijf dat zich professioneel presenteert scoort beter dan een bedrijf dat zich er gemakkelijk vanaf maakt. Een duidelijke presentatie wekt vertrouwen en zal de klant toelaten om te begrijpen wat u doet, wat u verkoopt en wat de toegevoegde waarde ervan is.

 • Personalisatie 

  De onpersoonlijke eenrichtingsmarketing of massamarketing begint steeds meer in het gedrang te komen. Een individuele klantenaanpak loont en en wordt ook steeds makkelijker met  de opkomst van de nieuwe technologieën. Verzamel gegevens over uw individuele klanten zodat uw producten of diensten steeds beter tegemoet komen aan hun wensen.

De 3 R’s, de 4 C’s, de 5 I’s en andere combinaties

Het klassieke P-model kreeg na verloop van tijd heel wat kritiek want teveel gericht op het tastbare product. Ondanks de toevoeging van bijkomende P’s, zagen ondertussen nieuwe variabelen het licht of modellen die meer toepasbaar zijn op specifieke domeinen zoals e-marketing enz. Zo  zijn er ondermeer de  :

 • 4 C’s (Customer solution, Cost to costumer, Convenience, Communication) : het vertrekpunt is eerder de klant en zijn behoeften en niet zozeer het product of de verkoper.
 • 3 R’s (Reputatie, Relatie, Ruil): ook hier staat de relatie met de klant centraal. Welk beeld heeft die over de organisatie en het merk, hoe een regelmatige interactie met de klant opbouwen, hoe de klant laten meewerken aan de ontwikkeling van het merk...
 • 5 I’s (Identification, Individualization,  Interaction, Integration, Integrity): deze variabelen betreffen voornamelijk online diensten.
 • Vervanging van bestaande P’s zoals “Place” naar “Presence” (aanwezigheid); van “Promotion” naar Persuasion (overtuigen); van “Positioning” naar “Preference (voorkeur); van Product naar Personalization.
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.