De verkoopovereenkomst

Laatst gewijzigd:

maandag 28 oktober 2019

Bij de verkoop van een product of dienst, kan het gebeuren dat beide partijen een overeenkomst ondertekenen. Koop- of verkoopovereenkomsten moeten aan verschillende criteria beantwoorden, anders zijn ze niet geldig.

Koop- en verkoopovereenkomsten

Een koop- of verkoopovereenkomst is een overeenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om tegen betaling een goed te leveren aan een andere partij.

In principe kan men pas een geschreven overeenkomst (meestal een onderhandse akte) eisen vanaf een bedrag van 371,84 euro. Met een overeenkomst kunnen beide partijen bewijzen dat er een akkoord was, wat vooral nuttig is als er een geschil ontstaat.

  • De verkoper moet het verkochte object leveren binnen de overeengekomen termijn en hij moet een garantie geven.
  • De koper verbindt er zich toe het goed bij levering te accepteren en het te betalen.

Voorwaarden voor een geldig contract

Als u dit type contract afsluit, zijn de algemene regels geldig:

  • er moet een volledig akkoord bestaan tussen de partijen. Van bedrog en dwang mag dus geen sprake zijn,
  • de partijen moeten bekwaam zijn om een contract af te sluiten,
  • de overeenkomst moet betrekking hebben op een bepaald en wettig voorwerp,
  • de oorzaak van de handeling moet geoorloofd zijn.

Termijn en plaats van de levering

Als er geen afspraken zijn gemaakt over de termijn en de plaats van de levering, dan wordt verondersteld dat het goed onmiddellijk wordt geleverd op de plek waar het zich bevond toen de overeenkomst werd afgesloten. Als de verkoopovereenkomst een leveringsplaats vermeldt, dan is die plaats doorslaggevend.

De koper kan van rechtswege de verbreking van de overeenkomst eisen als de termijn die in de overeenkomst is aangegeven, niet wordt nageleefd. Uit het handelsgebruik en/of de bijzondere omstandigheden bij de sluiting van de verkoop kan meestal worden afgeleid welke termijn beide partijen wensen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.