Handelspraktijken en bescherming van de consument

Laatst gewijzigd:

dinsdag 12 oktober 2021

De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming reglementeert:

 • de reclame en de praktijken die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen;
 • de vergelijkende reclame;
 • de oneerlijke handelspraktijken ten opzichte van de consumenten met inbegrip van reclame.

Reclame wordt op een zeer ruime manier omschreven. Het gaat over elke communicatie die direct of indirect tot doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de gebruikte communicatiemiddelen.

Verboden reclame

Bepaalde reclame is verboden met name:

 • misleidende reclame;
 • afbrekende reclame;
 • bedrieglijke reclame.

Is eveneens verboden, elke reclame van een onderneming :

 • die een document bevat waarbij om betaling wordt gevraagd en die de indruk wekt dat het goed of de dienst reeds werd besteld, terwijl dat niet het geval is;
 • die essentiële informatie over de gevolgen van het door de bestemmeling gegeven antwoord verborgen houdt of op weinig duidelijke wijze weergeeft, of die de eigenlijke commerciële bedoeling, wanneer die niet duidelijk blijkt uit de context, verborgen houdt of op weinig duidelijke wijze weergeeft.

Gemeenschappelijke bepalingen zijn van toepassing op de ondernemingen voor wat in het bijzonder de volgende reclame en handelspraktijken betreft ten opzichte van consumenten:

 • wanneer de reclame een prijs of een prijsverlaging vermeldt ;
 • wanneer de reclame een voorverpakt goed betreft;
 • wanneer de voorraad onvoldoende is om de in de reclame gepromote goederen te leveren;
 • wanneer de materiële juistheid moet bewezen worden van de feitelijke gegevens vermeld in een reclame.

Vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame wordt omschreven als elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Ze is enkel toegelaten mits naleving van onderstaande voorwaarden. De reclame :

 • niet misleidend is;
 • goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
 • op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten (bijvoorbeeld de prijs) met elkaar vergelijkt;
 • er niet toe leidt dat de adverteerder met een concurrent wordt verward;
 • de goede naam van een concurrent niet schaadt en zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;
 • voor producten met een benaming van oorsprong, betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;
 • geen oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van een merk of een ander onderscheidend kenmerk van een concurrent;
 • geen goederen of diensten presenteert als imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of een beschermde handelsnaam.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.