Overheidsfinanciering

Laatst gewijzigd:

dinsdag 30 juni 2020

Wat is overheidsfinanciering ?

Overheidsfinanciering is financiële bijstand, direct of indirect, die door een overheidsinstantie wordt toegekend om een activiteit van algemeen belang te financieren.

Wat is het voordeel van de overheidsfinanciering ?

Een zelfstandige economische activiteit opstarten, ongeacht in welke vorm, is moeilijk zonder de nodige financiële middelen.  Na beoordeling van de eigen financiële middelen en een inschatting van de mogelijkheden om te worden gesteund door zijn onmiddellijke omgeving, komt al snel het ogenblik waarop men zich verplicht ziet contact op te nemen met de gesprekspartner die zich bezighoudt met financieringen: de bank.  Banken verlenen inderdaad kredieten aan ondernemingen, maar men moet zich ervan bewust zijn dat hun bereidheid om te financieren daalt naarmate het risico stijgt.

En dan stellen we vast dat de bank voor de oprichter van een bedrijf, die beschikt over een gering eigen vermogen en beperkte garanties, soms een moeilijk te overtuigen partner blijkt.  Om die reden stelt de overheid aan iedere ondernemer oplossingen ter beschikking die niet alleen beter toegankelijk, maar ook echt voordeliger zijn.

Een hulp voor het bankkrediet

Enerzijds, om bij het bankkrediet te blijven, kan het Brusselse Waarborgfonds het aan de bank ontleende bedrag voor maximaal 80 % dekken, wat het risico voor de bank dienovereenkomstig vermindert.  Merk op, dat dit bedoeld is om een reëel gebrek aan garanties te compenseren.  De financieringskost op zich is nauwelijks verminderd, want hier wordt nog een aan het Waarborgfonds te storten bijdrage aan toegevoegd. Maar deze oplossing laat soms toe om een financieringsdossier te deblokkeren.

Achtergestelde leningen

Naast het Waarborgfonds bestaan er nog een reeks achtergestelde leningen die worden toegekend door finance & invest.brussels. We merken hierbij op dat de term “lening” betekent dat de ontvangen bedragen per definitie moeten worden terugbetaald, zij het tegen voordeligere voorwaarden dan bij de bank.  Hiermee onderscheidt het krediet zich duidelijk van de subsidies, die in principe niet moeten worden terugbetaald.

Blijven tot slot nog enkel de meer uitzonderlijke situaties over, waarbij men een echte deelname van het Gewest in het bedrijfsrisico kan overwegen.  Dit soort operatie is slechts mogelijk in het kader van finance & invest.brussels.

Uiteraard mag men niet enkel oog hebben voor overheidsfinanciering.  Wij raden u dan ook aan onze pagina’s over financiering aandachtig door te lezen

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.