Toestand van de bodem: je verplichtingen

Laatst gewijzigd:

maandag 11 oktober 2021

VERVUILDE GROND OF NIET?

Om te achterhalen of een stuk land mogelijk verontreinigd is, ka je de inventaris van de bodemtoestand raadplegen:

WANNEER DIENT ER EEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK TE WORDEN UITGEVOERD?

Met een verkennend bodemonderzoek kan bodem- of grondwaterverontreiniging worden opgespoord en de aard en de omvang ervan worden bepaald.

Tenzij je een vrijstelling hebt, is een verkennend bodemonderzoek nodig in verschillende situaties: toevallige ontdekking van vervuiling, de verkoop van een mogelijk verontreinigd terrein, de aanvraag voor een milieuvergunning voor risicoactiviteiten …

Voor onderzoeken of zelfs voor de sanering zijn er premies beschikbaar, zolang je niet de vervuiler bent.  Ondernemingen (die al dan niet hebben vervuild) kunnen bovendien beroep doen op subsidies krijgen zoals de consultancypremie.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.