BTW : welke basisprincipes moet je onthouden?

Laatst gewijzigd:

donderdag 2 september 2021

Voor heel wat ondernemers is de btw een echte hersenbreker. De wetgeving ter zake is bijzonder ingewikkeld. We hebben voor jou een overzicht gemaakt van de basisprincipes om de btw beter te begrijpen.

Wat is btw?

In België betaal je op alles wat je koopt of verkoopt btw: ‘belasting over de toegevoegde waarde’ op producten en diensten. Die belasting wordt bovenop de verkoopsprijs gerekend.

Welke type belastingsplichtige ben je?

De algemene regel? Elke Belgische onderneming moet btw betalen maar er zijn uitzonderingen op de BTW-plicht.

We onderscheiden volgende categorieën:

 • De ‘klassieke’ belastingplichtigen;

 • De activiteiten die vrijgesteld zijn van btw (bijvoorbeeld beroepen in de sociale, culturele of medische sector);

 • De niet-belastingplichtigen (activiteiten van de overheid);

 • De gemengde statuten (zoals een arts die esthetische chirurgie beoefent. Omdat dit type handeling onderworpen is aan de btw, wordt de arts wat men een ‘gemengde belastingplichtige’ noemt).

Goed om weten: ligt de jaaromzet van je onderneming lager dan 25.000 euro, dan krijg je een btw-vrijstelling. Je geniet dan van het zogenaamde vrijstellingsregime voor kleine ondernemingen. Dit is bijzonder interessant voor starters of zelfstandigen in bijberoep die zo ontsnappen aan de zware taken en verplichtingen van een btw-plichtige. Zij moeten nog wel een klantenlisting indienen en facturen opstellen, maar dit keer zonder btw. Onderaan de factuur kan de vermelding ‘vrijstellingsregeling’” worden aangeduid.

Meer info over de verschillende BTW-regelingen.

Hoeveel btw betaal je?

Het Belgische standaardtarief is 21%, maar ook verlaagde tarieven van 12% en 6% bestaan.

Basisproducten zoals voedsel, water, boeken, boeken, kranten, culturele producten en hotels profiteren van het verlaagde tarief van 6%, evenals op renovatie- en/of herstellingswerken aan een privéwoning ouder dan 5 jaar.

Op een kleine groep producten en diensten wordt 12% btw geïnd. Het gaat om goederen en geleverde diensten die van groot socio-economisch belang zijn en daardoor een voorkeurstarief genieten. Kolen, margarine en sociale woningen zijn enkele voorbeelden, maar dit tarief is ook van toepassing op bereide maaltijden in de horeca. Dit tarief werd in de horeca in 2010 ingevoerd om de activiteit te stimuleren. Maar anderzijds werd de witte kassa ingevoerd. Het tarief van 21% voor alcohol werd wel behouden. 
Opgelet: sinds 2018 werd het tarief voor food trucks opgetrokken van 6% naar 12%, dit om de oneerlijke concurrentie met horeca-uitbaters tegen te gaan.

Als zelfstandige hou je bij hoeveel veel btw je ontvangt op de producten en diensten die jij verkoopt, maar ook hoeveel je zelf betaalt op je aankopen. Als je meer btw ontvangt dat je betaalt, stort je dat bedrag door naar de overheid. Betaalde je net meer btw? Dan kan je die som terugvorderen.

Wat zijn je btw-verplichtingen?

Als btw-plichtige moet je met de volgende taken rekening houden.

 • je identificeren op het bevoegde kantoor voor je je activiteiten start
 • Je voert een complete boekhouding
 • Je maakt correcte facturen op
 • Je zorgt voor een jaarlijkse klantenlisting
 • Je dient je btw-aangifte in
 • Je betaalt de verplichte voorschotten aan de Schatkist.

Je voert een complete boekhouding

De btw-boekhouding bestaat uit drie zaken:

 • een inkomend en uitgaand facturenboek
 • een dagontvangstenboek, waarin je ook je verkopen zonder factuur vermeldt
 • een tabel van de bedrijfsmiddelen: alles wat je koopt in functie van je zaak. Denk aan een wagen, laptop, werk- of kantoormateriaal.

Je maakt correcte facturen op

Op elke factuur moet je verplicht enkele zaken vermelden: van je bedrijfsgegevens tot een volgnummer. Ook je btw-nummer (dat hetzelfde is als je ondernemingsnummer), de btw-tarieven op al je diensten en producten, de btw-aanrekening in absolute bedragen en het totaal van alle btw-bedragen staan duidelijk op je factuur.

Je zorgt voor een jaarlijkse klantenlisting

Jaarlijks dien je een klantenlisting in: een lijst van alle Belgische btw-plichtige bedrijven die je voor meer dan 250 euro factureerde. Per klant vermeld je:

 • De totale omzet zonder btw
 • Het totale btw-bedrag
 • Het btw-nummer

Die klantenlisting kan je op 2 manieren indienen:

 

Je dient je btw-aangifte in

Bedrijven met een jaaromzet boven 2,5 miljoen euro dienen maandelijks een btw-aangifte in. Val je onder die grens, dan moet je dat slechts per kwartaal doen. Die aangifte is een overzicht van alle btw die je betaalde en ontving. Dat overzicht dien je online in via Intervat voor de 20ste van de maanden januari, april, juli en oktober.

Niet gevonden wat je zoekt?

De btw-wetgeving is bijzonder complex en telt tal van uitzonderingen. Ook wanneer je factureert naar buitenlandse klanten gelden complexe regels. Om alle btw-problemen te vermijden doe je best een beroep op een specialist (accountant of fiscaal adviseur) en zorg je ervoor dat je goed op de hoogte blijft. Ze zullen hun diensten uiteraard factureren maar ze betekenen een kopzorg minder en je voorkomt boetes als gevolg van een gebrek aan kennis van het btw-stelsel.

 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.