De personenbelasting

Laatst gewijzigd:

dinsdag 15 juni 2021

Een eerste belangrijke les voor een zelfstandige? De omzet die je realiseert, behoort je niet toe: meerdere partijen nemen nog een deel van de koek. Je bent dus niet alleen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, maar ook personenbelasting. Dit overzicht legt glashelder uit hoe ze berekend wordt.

Wat is de personenbelasting?

De personenbelasting is een belasting die je betaalt op je belastbaar inkomen. Iedere belastingplichtige in België – iedereen die hier woont of zijn vermogen beheert – moet die betalen.

Waarop betaal je personenbelasting?

Je betaalt belastingen op je netto beroepsinkomen of netto-inkomen. Dat is je jaaromzet min je beroepskosten (inclusief sociale bijdragen, pensioensparen of provinciebelastingen).

De personenbelasting wordt berekend over alle belastbare bedrijfsinkomsten, ook als sommige inkomsten in het buitenland zijn ontvangen of verkregen.

Je inkomsten van een jaar worden telkens aangeslagen in het jaar erop: in 2021 zal je dus belasting betalen op je inkomen van 2020.

Hoeveel belastingen betaal je?

De personenbelasting wordt berekend op basis van het stelsel van progressieve belastingtarieven per schijf. Dit betekent dat het belastingtarief stijgt naarmate het inkomen toeneemt. 

Je netto-inkomen wordt gespreid belast volgens 4 belastingschijven. Hoe meer je verdient, hoe meer je procentueel betaalt.

Iedere belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije som: een basisbedrag waarop je geen belastingen betaalt. Zij bedraagt voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2020) 8.890 €.Deze belastingvrije som moet aangerekend worden op de eerste schijf en kan toenemen in functie van je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld als je kinderen ten laste hebt).

Van 0,01 € tot 13.440 €

25%

Van 13.440 € tot 23.720 €

40%

Van 23.720 € tot 41.060 €

45%

Vanaf 41.060 €

50%

 

Bij de personenbelasting komt nog de gemeentebelasting (ook "gemeentelijke opcentiemen" genoemd). Deze belasting wordt berekend door een percentage (gewoonlijk 7%) toe te passen op het te betalen bedrag voor de personenbelasting. Deze belasting wordt tegelijk met de personenbelasting geïnd.

De personenbelasting kan worden verlaagd

  • voor bepaalde inkomsten (b.v. buitenlandse inkomsten, pensioenen en vervangingsinkomsten, enz.)
  • voor bepaalde uitgaven (bv. voor kinderopvang, pensioensparen, enz.).

Bepaalde inkomsten worden niet belast tegen deze progressieve tarieven en worden belast tegen afzonderlijke tarieven (bv. het kapitaal van uw aanvullend pensioen (onder voorwaarden)).

Je vindt alle gedetailleerde informatie over belastingvoordelen, belastingverminderingen, enz. op de website van de FOD Financiën.

Advies: laat specialistenwerk over aan specialisten

Je kan op anonieme wijze een raming van je belastingen verkrijgen via de online applicatie ontwikkeld door de FOD Financiën. Voor elke sector en situatie gelden er echter specifieke regels en uitzonderingen. Een meewerkende echtgenoot of een boekjaar met verlies bijvoorbeeld hebben een grote impact op je personenbelasting. Speel daarom op zeker en raadpleeg je boekhouder voor de aangifte. 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.