Welke verzekeringen beschermen je bedrijfswerking?

Laatst gewijzigd:

donderdag 2 september 2021

Het overkomt de besten onder ons: kleine fouten hebben soms grote gevolgen. Daarom dek je je als zelfstandige of ondernemer beter goed in. Zo komt de bedrijfswerking niet in gevaar en vermijd je schadeclaims van derden.

Burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing

Verplichte verzekering

Veel handelszaken die publiek toegankelijk zijn, moeten een aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing afsluiten. De gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaan niet.

Enkele voorbeelden: kleinhandelaars (>1000m2); restaurants, frituren en bars (> 50m2); kantoorgebouwen (>500m2), discotheken, sportzalen, hotels en jeugdherbergen. Een volledige lijst vind je terug in het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991. Contacteer de technische dienst van je gemeente als je twijfelt.

Wat houdt de verzekering in?

De uitbater van een openbare ruimte is automatisch aansprakelijk bij brand of ontploffing. Deze verzekering dekt lichamelijke en materiële schade aan derden, zowel voor de personen die zich in het gebouw bevinden als daarbuiten.

Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijfswerking (optioneel)

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Bij de uitvoering van je activiteiten als zelfstandige of ondernemer kunnen derden materiële, immateriële en/of lichamelijke schade oplopen. Deze verzekering dekt de kosten die daaruit kunnen ontstaan.

Enkele voorbeelden:

  • Een dakwerker laat een pan vallen op een auto.
  • Een klant struikelt over een losliggende kabel in je zaak.
  • Een medewerker beschadigt een meubel bij je klant.

Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

Deze verzekering is een aanvullende polis op de BA uitbating. Ze vergoedt de schade aan derden ná de uitvoering van de werken of ná de levering van je product.

Enkele voorbeelden:

  • Een week nadat je de zekeringenkast van een klant aansluit, veroorzaakt die een brand.
  • Je verkoopt vis en één van je klanten krijgt een voedselvergiftiging.

Burgerlijke aansprakelijkheid toevertrouwde goederen

Deze optionele verzekering is interessant als je schade zou kunnen aanrichten aan goederen die een klant je toevertrouwt. Zo ben je gedekt vanaf het moment dat je het goed ontvangt tot je het weer teruggeeft.

Enkele voorbeelden:

  • Een garagist beschadigt de wagen die hij moest herstellen.
  • Een loodgieter breekt het bad waaraan hij werkt.

Rechtsbijstand (optioneel)

Deze voorbeelden van burgerlijke aansprakelijkheid laten weinig ruimte voor discussie, maar in de praktijk is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde schadegevallen of hoe groot de schade exact is. Iedere zelfstandige of ondernemer kan daarom een rechtsbijstandverzekering aangaan. Deze verzekering geeft je juridisch advies en dekt je kosten bij eventuele juridische geschillen met leveranciers of klanten als er geen minnelijke schikking mogelijk is.

Beroepsaansprakelijkheid

Voor vele vrije en intellectuele beroepen is het deontologisch of wettelijk verplicht een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid te sluiten: advocaten, architecten, artsen, landmeters, reisorganisatoren, boekhouders …

Net als de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dekt deze polis de materiële, immateriële en lichamelijke schade aan derden. Maar ze gaat nog een stap verder: de beroepsaansprakelijkheid dekt niet enkel de zogeheten buitencontractuele aansprakelijkheid, maar ook de contractuele aansprakelijkheid.

Enkele voorbeelden:

  • Een architect vergeet rekening te houden met bepaalde stedenbouwkundige verplichtingen.
  • Een advocaat dient een cruciaal document niet in waardoor hij je proces verliest.

Conclusie

Jezelf indekken tegen alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid kan een kostelijke onderneming worden. Begin daarom met de (eventuele) verplichte verzekeringen zoals de beroepsaansprakelijkheid en de burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing. Beslis voor jezelf welke optionele verzekeringen je daarna meer zekerheid bieden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.