Tools

Activa.brussels voor verminderde arbeidsgeschiktheid

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

Deze maatregel bevordert de herinschakeling van Brusselse werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid in het normale arbeidscircuit door de werknemers een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering) toe te kennen. De werkgever kan deze uitkering aftrekken van het aan de werknemer uitbetaalde nettoloon.

 

Wie komt in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking voor de voordelen van activa.brussels.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven;
 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • de openbare uitzendbureaus;
 • de provincies;
 • de gemeenten;
 • de OCMW's;
 • de onderwijsinstellingen, doch enkel voor hun
  contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel).

De werkgever mag gevestigd zijn in zowel Brussel, Vlaanderen als Wallonië.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De werkgever : De arbeidsovereenkomst moet voltijds of minimum halftijds zijn, en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden worden gesloten. In geval van een aanwerving met een halftijdse arbeidsovereenkomst voor minimum 6 maanden, moet de halftijdse betrekking gedurende de hele periode van tewerkstelling gerespecteerd worden. Zo niet kunt u de voordelen niet genieten.

De werknemer moet :

 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
 • als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn;
 • niet langer leerplichtig zijn;
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Wordt verstaan onder werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid :

 • de niet-werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming te genieten krachtens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • de niet-werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld was bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven;
 • de niet-werkende werkzoekende persoon met een handicap die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens zesenzestig procent;
 • de niet-werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
 • de niet-werkende werkzoekende die toegelaten wordt tot de Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée (PHARE) of die gebruikmaakt van de maatregelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • de werkloze die een blijvende arbeidsongeschiktheid vertoont van minstens 33 %, vastgesteld door de erkende geneesheer van de RVA, in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden, overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 141 van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

De periode van 312 dagen (12 maanden) inschrijving als niet-werkende werkzoekende is niet vereist voor de kandidaat met verminderde arbeidsgeschiktheid is.

 

Welk bedrag wordt toegekend?

De werkgever geniet een totale financiële steun van € 23.400 :

 • 750 euro per maand gedurende de eerste 12 maanden;
 • 600 euro per maand voor de volgende 24 maanden.

Het bedrag van de uitkering wordt proportioneel aangepast in geval van deeltijds werk.

Hoe een aanvraag indienen?

De werknemer moet een getuigenis van Activa.brussels voor verminderde arbeidsgeschiktheid hebben.

De werkgever moet een arbeidsovereenkomst sluiten waarin de specifieke bepalingen betreffende de activa.brussels-regeling zijn opgenomen. Ofwel neemt u deze maatregelen op in de arbeidsovereenkomst, ofwel voegt u een specifieke bijlage aan de arbeidsovereenkomst toe: “bijlage bij de Activa Brussels-arbeidsovereenkomst”.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.