subsidies

De First-Stage

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

De stage eerste werkervaring is een stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende een eerste werkervaring kan opdoen. De doelstelling is de jongere na de stage rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt door de belemmeringen op te heffen die hij zou ondervinden om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

Wie komt in aanmerking?

Om toegelaten te worden tot deze stage moet de jongere bij aanvang van de stage aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • Jonger dan 30 zijn;
  • Houder zijn van hoogstens een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs;
  • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • De beroepservaring mag de 90 opeenvolgende dagen niet hebben overschreden.
  • Minimum 78 dagen bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

Stagevoorwaarden :

  • De stage eerste werkervaring wordt geregeld door een stageovereenkomst gesloten tussen de stagiair, de stagegever en Actiris ;
  • De duur van de stage eerste werkervaring bedraagt minimum 3 maanden en maximum 6 maanden.

 

Welk bedrag wordt toegekend?
  • De stagiair ontvangt van Actiris een dagvergoeding voor de stage van 26,86 Euro. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan een werkloosheidsuitkering. De stagiair mag dus geen begunstigde zijn van een werkloosheidsuitkering of sociale integratieuitkering.

  • Het bedrijf waar de stage uitgevoerd wordt, moet maandelijks een vergoeding van 200 Euro betalen. Deze vergoeding is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (11,11%). De tussenkomst in de verplaatsingsonkosten is ook ten laatste van de onderneming, indien dit alzo voorzien is in het paritair comité waartoe het bedrijf behoort.

  • De stagevergoeding wordt ook toegekend voor dagen van rechtmatige afwezigheden (wegens ziekte, jaarlijkse vakantiesluiting bedrijf) of elke andere reden die ervoor zorgt dat de stagiair, buiten zijn wil, niet aanwezig kan zijn.

 

Hoe een aanvraag indienen?

Neem contact op met Actiris.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.