Tools

Opleidingscheque

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Aanwerving van personeel
Vorming

Soort tegemoetkoming:

Subsidies
Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Actiris
Samengevat

Met de opleidingscheque kunnen werkzoekenden binnen de 6 eerste maanden na hun aanwerving OF nadat ze zich als zelfstandige vestigen, een bijkomende algemene of technische opleiding volgen, afgestemd op de vereisten van hun nieuwe activiteit.

Waarover gaat het?

De opleidingscheque is een voordeel dat wordt toegekend aan werkzoekenden om hun aanwerving of hun vestiging als zelfstandige te vergemakkelijken.

Opleidingen die op deze manier gefinancierd worden, hebben tot doel hun competenties in hun nieuwe functie/activiteit te verbeteren of uit te breiden. Het kan gaan om opleidingen in zeer uiteenlopende domeinen zoals de bouw, houtbewerking, industrie, bewakingsdiensten, milieu, horeca, de non-profitsector, secretariaat, transport, commerciële functies ...

 

Wie komt in aanmerking?

Werkzoekenden met domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij ACTIRIS. Houder van een "waardebon" voorafgaand aan de aanwerving OF de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

Wat zijn de voorwaarden?

De werkzoekende moet aan EEN van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • geen hoger diploma dan dat van het hoger secundair onderwijs (HSO) hebben;

  • bij ACTIRIS ingeschreven zijn als werkzoekende met een inactiviteitsduur van 2 jaar of meer;

  • 46 jaar of ouder zijn;

  • een erkende handicap hebben.

De werkgever en het voorgestelde contract voor de werkzoekende moeten aan drie voorwaarden voldoen:

  • exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

  • contract van onbepaalde duur,

  • op zijn minst een halftijdse betrekking.

Welk bedrag wordt toegekend?

De opleidingscheque wordt voor 50% gefinancierd door ACTIRIS, met een maximum van 2.250 €.

Het saldo is ten laste van de werkgever of van de zelfstandige werknemer in hoofdberoep.

Zijn er onverenigbaarheden?

De opleidingscheques zijn cumuleerbaar met de taalcheques en de ICT-cheques.

 

Hoe een aanvraag indienen?

De keuze van de opleidingen - de inhoud, het aantal uren en de praktische modaliteiten - wordt bepaald in overleg met de werkzoekende, de nieuwe werkgever en een opleidingscentrum, of wordt opgesteld in een opleidingsplan met de consulent van ACTIRIS, indien de betrokkene overweegt om zich te vestigen als zelfstandige.

VOOR de vestiging als zelfstandige of de aanwerving, moet de werkzoekende een "waardebon" aanvragen. Deze bon kan worden afgehaald bij ACTIRIS.

NA de ondertekening van het arbeidscontract OF de vestiging als zelfstandige, zal de betrokkene zijn opleidingscheques krijgen in ruil voor de waardebon, samen met het opleidingsplan en een kopie van het arbeidscontract of het bewijs van de inschrijving als zelfstandige.

De opleiding moet beginnen binnen de 60 dagen na de uitgifte van de waardebon en aflopen binnen de 6 maanden na de aanwerving als loontrekkende of de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer informatie:

02 800 42 42 of 0800 555 66 & opleidingscheque@actiris.be

 

Hulp nodig? Contacteer Actiris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.