subsidies

Opleidingspremie

Laatst gewijzigd:

25 mei 2021

Doel:

Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, actief in bepaalde activiteitssectoren
 • Voor wat : financiering van een deel van de opleidingskosten van elk personeelslid
 • Hoeveel : tegemoetkoming van 40 tot 70% van de kosten
Waarover gaat het?

Wil je je vaardigheden of die van jouw medewerkers versterken om de werking of het concurrentievermogen van jouw bedrijf te verbeteren? Geniet dan van een premie voor opleiding of training! Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen. 

Wie komt in aanmerking?

De ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Wat zijn de voorwaarden?

Voor welk project?

Je kan een premie ontvangen ter financiering van een deel van de opleidingskosten van elk personeelslid van jouw onderneming, met uitzondering van uitzendkrachten en jobstudenten.

Deze opleiding moet:

 • de verbetering van de werking of de economische ontwikkeling van jouw onderneming beogen
 • maximum 6 maanden duren
 • een uitzonderlijk of dringend karakter hebben.

Worden uitgesloten:

 • de opleiding die betrekking hebben op de normale dagelijkse werking van jouw onderneming
 • de opleidingen die betrekking hebben op een investering
 • de opleidingen die betrekking hebben op medische praktijken
 • de opleidingen die gevolgd worden om te voldoen aan bindende opleidingsnormen
 • conferenties en seminaries

De opleider moet:

 • als kernactiviteit het aanbieden van opleidingen hebben, zoals bedoeld in NACE code 85
 • oefent sinds minstens twee jaar zijn opleidingsactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van de onderneming
 • heeft sinds twee jaar geen opleiding meer gegeven voor jouw bedrijf
Welk bedrag wordt toegekend?

Hoe de tussenkomst berekenen?

Premiepercentage voor het inschrijvingsgeld en de kosten voor het geschreven lesmateriaal Taal-, management-, marketing-, technische, juridische, enz. opleidingen
 • 40% (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% (als aan 2 of meer van de onderstaande criteria is voldaan)

Opleiding met betrekking tot de circulaire economie:

 • 60% voor middelgrote onderneming
 • 70% voor micro- of kleine onderneming
Maximumpercentage van de premie, alle staatssteun samen voor dezelfde uitgaven

Micro- of kleine onderneming: 70%

Middelgrote onderneming: 60%

Maximale tussenkomst van de opleidingspremie

Micro- of kleine onderneming: 10.000 €/kalenderjaar

Middelgrote onderneming: 15.000 €/kalenderjaar

Minimale tussenkomst per opleiding/aanvraag 500 €
Maximaal aantal premies 5 gesubsidieerde opleidingen per kalenderjaar

 

Criteria

Starter: + 10% Jouw onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Sociale onderneming: + 10%

Jouw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag. Vraag je "erkenning sociale onderneming” aan.

Circulaire onderneming: + 10%

Jouw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier). Vraag je "erkenning circulaire economie"  minstens drie maanden vóór je premie-aanvraag aan.

Prioritaire sector: + 10%

Je hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:

 • de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
 • het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
 • de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
 • de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
 • de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
 • de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
 • het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).

 

Hoe een aanvraag indienen?

De opleidingspremie aanvragen

Fase 1 : Vóór de opleiding

Vul het formulier in en stuur het ten laatste één maand voor de aanvang van de opleiding door. Je moet verschillende bijlagen bij het formulier voegen. Naar aanleiding van jouw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van je dossier.

Fase 2 : Start van de opleiding

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opleiding is voltooid, heb je drie maanden de tijd om de bewijsstukken (factuur en betalingsbewijs) naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.