subsidies

Opleidingspremie: project voor industriële omschakeling

Laatst gewijzigd:

17 december 2021

Doel:

Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse ondernemingen van > 10 jaar en met minstens 10 VTE's, actief in bepaalde productieve sectoren en beschikkend over een omschakelingsplan.
 • Voor wat : steun voor de investeringen gelinkt aan de opleiding van werknemers in het kader van een project voor industriële omschakeling
 • Hoeveel : steun tot 40%
Waarover gaat het?

Wens je op lange termijn de hoofdbestanddelen van je productieprogramma te wijzigen? Is het de bedoeling het productieproces van je bestaande producten te wijzigen of nieuwe producten voort te brengen? Wens je de competenties van je werknemers te versterken om dit project te realiseren? Ontvang steun die tot 40% van de investeringen voor de opleiding van werknemers in het kader van dit project dekt.

Wie komt in aanmerking?

De onderneming die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en die:

 • al minstens 10 jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • minstens 10 voltijdse werknemers tewerkstelt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met uitzondering van uitzendkrachten)
 • actief is in welbepaalde productieve sectoren (industrie, voedingsproducten, productie van uitrustingen, afvalbeheer en bestrijding van milieuverontreiniging, bouw...)
 • beschikt over een kwalitatief omschakelingsplan met een opleidingsluik dat nodig is voor het welslagen van de omschakeling
 • geen onderneming in moeilijkheden is, noch een onderneming waartegen een procedure loopt voor terugvordering van een toegekende steun
Wat zijn de voorwaarden?

Je kan steun ontvangen om een deel van de opleidingskosten voor je personeelsleden te dekken.

De opleiding moet rechtstreeks bijdragen aan het industriële omschakelingsproject (dat wil zeggen een project dat de wijziging beoogt van de productieprocessen van bestaande producten of de productie van nieuwe producten).
Het mag hierbij gaan om interne of externe opleidingen.

Om voor de steun in aanmerking te komen, moet je beschikken over een omschakelingsplan, goedgekeurd door de ondernemingsraad (indien er één is), dat het volgende omvat:

 • een markt- of technologische studie die de nood aan een omschakeling aantoont, verwezenlijkt door een externe consultant
 • een financieel plan
 • uitleg over de relevantie van de steun om het omschakelingsplan te verwezenlijken, met inbegrip van de eigen middelen van de begunstigde die zijn bestemd voor de omschakeling
 • je opleidingsplan, met een uitleg over de manier waarop je samenwerkt met de opleidingsinstanties en over de organisatie van de opleidingen op maat en van de proeven voor de erkenning van de competenties.
Welk bedrag wordt toegekend?

Steuntarief

 • Micro-ondernemingen en kmo's: 40% van de in aanmerking komende uitgaven 

 • Grote ondernemingen: 30% van de in aanmerking komende uitgaven

Maximale steun

 • 350 000 € per kalenderjaar

Maximumaantal steunaanvragen

1 gesubsidieerd opleidingsproject om de vijf jaar

 

Zijn er onverenigbaarheden?

Worden uitgesloten:

 • opleidingen die langer dan één jaar duren
 • opleidingen van uitzendkrachten of studenten
 • opleidingen verstrekt door een opleider die niet is gespecialiseerd in het betrokken domein
 • opleidingen die betrekking hebben op de dagelijkse, normale of regelmatige werking van de begunstigde onderneming
 • opleidingen gevolgd om te voldoen aan bindende opleidingsnormen
 • conferenties en seminars
Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1: voor de aanvang van het omschakelingsproject

Vóór de uitvoering van het omschakelingsproject (enkel de uitgaven die verband houden met de voorafgaande studies en plannen mogen hebben plaatsgevonden), vul je een eerste formulier in en verzend je het. Bij het aanvraagformulier voor de steun moeten een aantal bijlagen gevoegd worden.

Naar aanleiding van je aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen een maand een ontvangstbevestiging van je dossier sturen.

hub.brussels levert aan Brussel Economie en Werkgelegenheid een niet-bindend advies over het project, gebaseerd op meerdere criteria ter beoordeling van de relevantie en kwaliteit van het project. Binnen de maand na de ontvangst van het advies van hub.brussels deelt Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn beslissing tot voorafgaande toelating voor je omschakeling mee.

Fase 2: uitvoering van het omschakelingsproject

Vanaf de kennisgevingsdatum van de positieve beslissing heb je vijftien maanden om:

 1. je omschakelingsproject uit te voeren en te betalen
 2. het definitieve aanvraagformulier en de bijlagen (facturen en andere documenten) via MijnBEW-account te verzenden.

Fase 3: uitbetaling van de premie

 • Als de steun minder dan of gelijk is aan 25.000 euro: de betaling wordt in één schijf uitgevoerd.
 • Als het steunbedrag hoger is dan 25.000 euro en lager dan 100.000 euro: de betaling wordt in twee schijven uitgevoerd, verspreid over twee boekjaren.
 • Als de steun meer dan 100.000 euro bedraagt: de betaling wordt uitgevoerd in drie schijven, van achtereenvolgens 50, 30 en 20% van de steun, verspreid over drie boekjaren.
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.