subsidies

Premie beveiliging van de onderneming

Laatst gewijzigd:

21 mei 2021

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.
 • Voor wat : investering in een beveiligingssysteem
 • Hoeveel : interventie van 40% van de toegelaten investeringen
Waarover gaat het?

Wil je je vestiging beter beschermen tegen diefstal of vandalisme? Dan kan je  een premie krijgen die 40% dekt van een investering die de installatie van een beveiligingssysteem betreft.

Wie komt in aanmerking?

De micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, en actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kan een premie krijgen als je minstens € 3.000 investeert in een beveiligingssysteem voor je onderneming, zoals:

 • een alarmsysteem;
 • een mechanisch beveiligingssysteem: luik, hek, traliewerk, ...;
 • een videobewakingssysteem: elektronische camera en video.

Deze investeringen moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
 • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • nieuwe goederen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van minimum zes maanden);
 • eigendom van het bedrijf: investeringen bestemd voor verhuur zijn niet toegestaan (behalve als de verhuring van deze investering hoort bij een dienst aangeboden door de begunstigde);
 • uitgebaat door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (investeringen die verband houden met de export naar een derde land zijn bijvoorbeeld niet toegestaan);
 • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
 • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

Bij leasing

Deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht.

Bij een gemengd gebruik van een gebouw
Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan.
Voor niet-rollend roerend materiaal
De transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa.
Welk bedrag wordt toegekend?
Premiepercentage 40% van de toegelaten investeringen
Maximum aantal premies 1 keer steun per vestigingseenheid
Jaarlijks maximum voor deze premie 10.000 € per kalenderjaar
Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór elke voorafgaande verbintenis

Vóór elke bestelbon en vóór het begin van de werken/investeringen moet je een eerste formulier invullen. Bij dit formulier moet je meerdere bijlagen voegen.

Naar aanleiding van uw voorafgaande toelatingsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een ontvangstbewijs van uw dossier. Zodra u dit ontvangstbewijs hebt gekregen, mag u beginnen investeren.

Fase 2 : Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heb je zes maanden de tijd om

 1. de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 2. een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt je de premie in één keer uit.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.