Wie kan me helpen?

BeAngels

IRIS-grey

Adres

Cantersteen, 10
1000 Brussel
België

Info

Taal diensten:

Frans
Nederlands
Engels

Sector:

Alle sectoren

Prijs diensten:

Betalend

BeAngels is een belangrijke speler in de financiële ondersteuning van jonge ondernemingen in België, maar ook in het creëren van waarde en werkgelegenheid.

Het netwerk werd opgericht om het hoofd te bieden aan twee problemen: hulp bieden aan jonge starters die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van financiering en steun, en een georganiseerd en gestructureerd netwerk bieden aan investeerders om hun investeringen in de reële economie te vergemakkelijken.

BeAngels is een echt alternatief voor de traditionele spelers (banken, durfkapitalisten, nationale of gewestelijke ondersteuningsorganisaties) en biedt exclusieve begeleidingsdiensten aan zowel ondernemers als investeerders.

Elk project doorloopt de volgende 4 fasen:

  • Kandidaatstelling: inschrijving van het project via de link op de website van BeAngels en indiening van de nodige documenten.

  • Selectiecomité: wanneer BeAngels van oordeel is dat een investeerder uit zijn netwerk geïnteresseerd kan zijn in een gedeeltelijke of globale financiering, wordt de ondernemer uitgenodigd om zijn project voor te stellen aan het selectiecomité (stramien, modaliteiten, ...). De ondernemer heeft 7 minuten de tijd om het project voor te stellen en moet daarna vragen van de leden van het selectiecomité beantwoorden.

  • Presentatie op het Investeringsforum: BeAngels organiseert elke maand, behalve in juli en augustus, bijeenkomsten (fora) waar ondernemers de kans krijgen hun project voor te stellen aan een publiek van investeerders.  Na de ondertekening van de ondernemersovereenkomst wordt de ondernemer begeleid bij de voorbereiding van zijn dossier, met name wat de presentatie ervan betreft.

  • Optie: na het Investeringsforum verzamelt BeAngels blijken van belangstelling. Er worden eerste werkvergaderingen met de Business Angels en de ondernemers georganiseerd. De besprekingen worden begeleid door een "Deal Maker", een door BeAngels geselecteerde persoon die als facilitator bij de onderhandelingen optreedt.

Eenmaal per maand ontvangen de investeerders een lijst van de geselecteerde projecten met een volledige en anonieme beschrijving van elk project.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.