puzzelstukjes met expert advice erop

3 anticrisisremedies van deskundigen

1819.brussels

Uw klanten raadplegen om uw handelsstrategie bij te sturen, uw financieel verkeer analyseren om het uit te balanceren en u goed laten omringen, dat zijn de drie remedies die de deskundigen van de Start'essentials voorstellen om ondernemers te helpen hun zaak weer op de rails te krijgen.

 

Op onze website vond u onlangs een overzicht van maatregelen van de federale en gewestelijke instanties om ondernemers in moeilijkheden te helpen na de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. De lockdown van november, de aanslagen van 22 maart, de sluiting van de tunnels en de invoering van de verkeersvrije zone in Brussel … Dat alles samen maakt dat sommige, zwaar getroffen ondernemers hard om overheidshulp verlegen zitten.

Wie met deze situatie geconfronteerd wordt, kan de mogelijke steunmaatregelen ontdekken aan de hand van diverse tools. Bekijk bijvoorbeeld ons artikel en de bijbehorende video’s, gebruik onze online applicatie waarmee u alle maatregelen kan opzoeken in functie van uw profiel of consulteer ons gedetailleerd roadbook. (PDF)

De verschillende vormen van overheidssteun volstaan op zich echter niet om de keiharde problemen waarmee de Brusselse ondernemers kampen op te lossen. Daarom zien we in de rand daarvan nog andere initiatieven ontstaan om de reputatie van onze hoofdstad weer op te poetsen, haar weer aantrekkelijk te maken en het vertrouwen van haar inwoners te herstellen. Getuige daarvan de verschillende  acties (FR)  die VisitBrussels deze zomer lanceert en de beweging Sprout to be Brussels die de openbare ruimte inpalmt.

Moet een ondernemer bij de pakken blijven neerzitten of is deze crisis een gelegenheid om zichzelf in vraag te stellen?  Blijft u wachten tot de storm voorbijtrekt of trekt u uw stoute laarzen aan en trotseert u de storm? Wat kunt u zelf doen om het hoofd boven water te houden?  Die vragen legden we voor aan de deskundigen van Start’essentials, een programma van workshops dat drie keer per jaar georganiseerd wordt door 1819 en zijn partners.

Alle antwoorden van de specialisten liggen in dezelfde lijn. Allemaal raden ze ondernemers aan om na te denken over twee grote actiepijlers, namelijk: hoe klanten verwennen en hoe de cashflow nauwer opvolgen. Om dat te bereiken, stellen ze drie grote actieprincipes voor:

  1. de confrontatie met de klant durven aangaan;
  2. de cashflow onder controle houden en;
  3. zich goed laten omringen.
     

Sébastien Legrain (BeNov) meent dat ondernemers de crisis moeten trotseren met een creatieve marketing, om hun zichtbaarheid te vergroten en nog meer dan anders het verschil met de concurrentie te maken. Naar uw klanten toegaan is een goede manier om inspiratie op te doen en uw creativiteit te prikkelen. "Ondernemers moeten een andere communicatie durven voor te stellen, zichzelf in vraag durven te stellen, out of the box denken en hun klanten aanspreken.” Klanten laten meewerken aan dat denkproces, is volgens onze specialist in commerciële strategie ook een manier om hen te laten meewerken aan het herstel van het bedrijf.

De aandacht voor de klant is immers een succesfactor die op elk moment en voor elk type van bedrijf van toepassing is. In dit filmpje (FR)  stellen ondernemers zelf voorbeelden voor om feedback van klanten te krijgen.

Alain Zimmerlin (Aerograf) denkt ook in die richting. Ondernemers zitten soms vast in een routine waardoor ze zichzelf niet in vraag stellen en hun klanten niet genoeg raadplegen.  "Maar ze vergeten dat ontevreden klanten met de voeten stemmen: je ziet ze nooit meer terug, en je weet niet waarom.”  Om die reflex aan te scherpen, stelt onze marketingdeskundige een duidelijke methode voor om een tevredenheidsonderzoek te organiseren en lessen te trekken uit de resultaten.

Systematisch op de markt reageren is eveneens een essentiële factor volgens Gérard Mélot (Explor), specialist verkoop en commerciële ontwikkeling. Om een coherente handelsstrategie te ontwikkelen, moet men op de juiste mensen een beroep doen. "Al te vaak worden strategische beslissingen genomen na één enkel gesprek met de boekhouder. Hij is onmisbaar voor het cijferwerk, maar voor commerciële beslissingen is hij niet het enige aanspreekpunt.” We komen er nog op terug hoe belangrijk degelijk advies inderdaad is in deze crisisperiode.

Christophe Heyvaert, consulent voor starters bij Céraction, ziet een goed cashflowbeheer als een essentieel element om een moeilijke periode door te komen. Dankzij een nauwgezette controle van de financiële stromen kunt u problemen op het spoor komen en op een herstel anticiperen.

"Analyseert u de uitgaven en inkomsten van de voorbije maanden, dan ontdekt u welke posten buitensporig zijn. Dankzij een grondige analyse van de vaste kosten moet u kunnen achterhalen op welke punten u kunt besparen, de pertinentie van elke uitgave aftoetsen en de inspanningen doelgerichter plannen. Geregelde financiële vooruitzichten helpen de ondernemer bovendien om op problemen te anticiperen en daarop concreet te reageren (te verlagen kosten, te maken uitgaven, nood aan een krediet …).” 

Gelijkaardig advies krijgen we van Marc Van Thournout, boekhouder-fiscalist bij Logistica en medewerker van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm):

Mocht u een cashflowkrediet overwegen, bekijk dan ook de specifieke oplossingen die finance.brussels. Ellen Hansen, manager operationeel beheer van Brupart, zet die oplossingen voor ons op een rijtje:

Tot slot zijn alle deskundigen het erover eens: vooral in een crisisperiode en op momenten dat het moeilijk wordt om het hoofd boven water te houden, moet een ondernemer alle kansen aangrijpen om zich bij zijn denkproces te laten bijstaan (1819-netwerk, consulenten en themadeskundigen, networking ...). Een creatief proces binnen het bedrijf opstarten, consumenten naar hun mening vragen, de strategie hertekenen of uw uitgaven en inkomsten analyseren: telkens komt het erop aan u door de juiste mensen te laten omringen; dat is en blijft een succesfactor in elke fase van de levensloop van uw bedrijf.

Wegwijs worden in de Brusselse steunmaatregelen? Neem dan contact op met 1819, die u graag eerstelijnsinfo geeft of met de specifieke begeleidingscel voor ondernemers in moeilijkheden.

En ook de Start’essentials-workshops gaan eind september weer van start. Ze zijn dé gelegenheid om kennis te maken met de belangrijkste thema’s voor de ontwikkeling van een bedrijf, maar ook om professionals uit de Brusselse ondernemingswereld te ontmoeten.

Wilt u op de hoogte blijven van het volgende programma, vul dan hier uw gegevens in.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.