brusoc

Brusoc: een oplossing voor wie door de banken wordt 'vergeten'

1819.brussels

Heeft u geen toegang tot een bankkrediet, maar heeft u wel een duwtje in de rug nodig om uw activiteit als zelfstandige of uw kleine onderneming (zko) te lanceren in de prioritaire interventiezone van Brussel? Dan kan één instantie uitkomst bieden: Brusoc. Dit filiaal van de G.I.M.B. groep, finance.brussels, kent goedkope leningen toe aan zelfstandigen en zko's in de PIZ, maar ook aan sociale economieprojecten op het hele gewestelijke grondgebied.

Heeft u geen toegang tot een bankkrediet, maar heeft u wel een duwtje in de rug nodig om uw activiteit als zelfstandige of uw kleine onderneming (zko) te lanceren in de prioritaire interventiezone van Brussel? Dan kan één instantie uitkomst bieden: Brusoc. Dit filiaal van de G.I.M.B. groep, finance.brussels, kent goedkope leningen toe aan zelfstandigen en zko's in de PIZ, maar ook aan sociale economieprojecten op het hele gewestelijke grondgebied. Brusoc telt vandaag in haar partnerportefeuille zo'n 300 interventies, in zeer uiteenlopende sectoren die gaan van kleinhandel en horeca tot transport en communicatie. Interview met Hamed Ben Abdelhadi, financieel analist bij Brusoc sinds 2001.

Wat is de omvang van de financiële steun die u uw 'partners' biedt en in welke vorm wordt deze steun geboden? In de vorm van een lening? Een participatie? Of beide?

Hamed Ben Abdelhadi: "Wij werken met verschillende financiële producten. Alles hangt af van de ondernemers die zich tot ons richten. Het kan eenvoudigweg gaan om een persoon die een steuntje in de rug nodig heeft om zijn activiteit als natuurlijk persoon te lanceren. In dat geval neemt onze inbreng de vorm aan van een microkrediet, van 1.250 tot maximaal 25.000 euro. Wat overigens niet slecht is als u bedenkt dat de toekomstige zelfstandige zelf 'slechts' minimaal 620 euro hoeft in te brengen, in cash of in natura (een computer, instrumenten, enz.). Ons microkrediet stelt hem bijvoorbeeld in staat een bedrijfskapitaal samen te stellen, een waarborg voor de huur van een handelsruimte te betalen, de aankoop van nieuwe investeringen te financieren, een auto te leasen, zijn bedrijfsruimte in te richten, enz.

Als de persoon die zich tot ons richt een wat ambitieuzer project heeft, waarvoor de oprichting van een handelsvennootschap, een bvba bijvoorbeeld, noodzakelijk is, dan bevindt onze interventie zich tussen de 5.000 en de 95.000 euro. En dat is niet niks! Het gaat dan om een starterfonds voor vennootschappen in een oprichtings- of ontwikkelingsfase. Dankzij dit programma kunnen we ondernemers steunen met projecten die werkgelegenheid genereren. Maar in dat geval verwachten we van de ondernemer ook een grotere persoonlijke inbreng, namelijk 6.200 euro. Dit bedrag komt overeen met het minimumkapitaal dat bij de oprichting van de onderneming op de rekening van de bvba moet worden gestort."

Beschikt u over andere instrumenten om de ondernemingen die tot uw belangrijkste doelpubliek behoren te helpen?

Hamed Ben Abdelhadi: "Ja, wij hebben eveneens de mogelijkheid om achtergestelde leningen toe te kennen voor sociale economie- of inschakelingsprojecten. Deze leningen gaan van 5.000 tot 75.000 euro. We bieden ook thesauriekredieten aan van maximaal 7.500 euro voor een maximale termijn van een jaar."

Wat is de looptijd van de kredieten die u toekent?

Hamed Ben Abdelhadi: "De looptijd is tamelijk klassiek, aangezien deze zich tussen de 1 en 5 jaar bevindt. Maar de gemiddelde looptijd van onze leningen bedraagt om en bij de 3 jaar en de rentevoet is 4%."

Waar bevindt u zich ten opzichte van klassieke bankkredieten?

Hamed Ben Abdelhadi: "Als u een snelle blik op onze partnerportefeuille werpt, zult u vaststellen dat al deze vennootschappen, al deze zelfstandigen niet voor een bankkrediet in aanmerking kwamen. U moet begrijpen dat privébanken zelden risico's nemen bij het toekennen van het benodigde bedrag, wanneer een bedrijf zich in de opstartfase bevindt (wat voor de helft van onze partners het geval is). Vooral als de kandida(a)t(e) niet in staat is een substantiële waarborg of borgsom in te brengen. 

Wij nemen dit risico wel, maar uiteraard pas na een grondige analyse van het dossier. Wij zien onze interventie echt als een begeleiding op de lange termijn van onze partners. Zolang ze niet voor een bankkrediet in aanmerking komen, kunnen wij ze helpen. Tenminste voor zover alles zich in een positieve context bevindt: de geholpen onderneming moet een positieve omzetontwikkeling doormaken en zeer vaak ook werkgelegenheid creëren.

Zodra onze partner zich echter niet langer in een situatie van bancaire uitsluiting bevindt, richt hij zich uiteraard tot de privésector. De ‘overstap’ verloopt over het algemeen harmonieus, wetend dat de onderneming in de tussentijd een vertrouwensrelatie met haar bank heeft kunnen opbouwen en dat de bank de evolutie van de omzet en de behaalde resultaten met eigen ogen zal vaststellen. Zeer vaak begint de bankier deze relatie met het voorstellen van nieuwe financiële diensten."

Zijn sommige van uw ‘partners’ weleens genoodzaakt een beroep te doen op de diensten van een ander filiaal van de G.I.M.B. groep?

Hamed Ben Abdelhadi: "Ja natuurlijk. We hebben meerdere voorbeelden van ondernemingen die zo'n grote groei hebben doorgemaakt dat ze meer dan 95.000 euro aan financiële middelen nodig hadden en daarom een beroep hebben gedaan op de tussenkomst van andere filialen als Brustart of Exportbru. Er is ook een natuurlijk georganiseerd relais binnen de G.I.M.B. groep."

Is de mislukkingsgraad hoog onder de ondernemingen die van uw hulp gebruikmaken?

Hamed Ben Abdelhadi: "Brusoc bestaat sinds 2001. Over de hele periode genomen, bedraagt de aflossingsgraad 82%. Dit terwijl we in ons 13-jarige bestaan tussen 2009 en 2012 een zware financiële en economische crisis hebben gekend, die nog steeds niet geheel achter ons ligt. We beschouwen deze aflossingsgraad dan ook als goed, vooral als we rekening houden met de omstandigheden van onze interventies: wij steunen zeer kleine ondernemingen – die vaak kwetsbaarder zijn – die actief zijn in moeilijke sectoren (kleinhandel, horeca, dienstverlening), in kwetsbare wijken (de prioritaire interventiezone) gelegen zijn en, over het algemeen, helemaal aan het begin van hun activiteiten staan. Dat zijn bijzonder hachelijke parameters."

Een goede raad voor wie de steun van Brusoc wenst te ontvangen?

Hamed Ben Abdelhadi: "Elke kandidaat die voor de steun van Brusoc in aanmerking wil komen, moet verplicht een businessplan indienen. Dit plan wordt tijdens een onderhoud met een analist onderzocht en zal daarna aan het investeringscomité worden voorgelegd. Als het dossier ontvankelijk wordt verklaard, zal een gedetailleerd businessplan worden opgesteld, waarna een grondige analyse van het dossier volgt. Op basis van deze analyse beslist Brusoc om al dan niet te investeren."

Interview: Adrien Mintiens

 

Meer informatie

finance.brussels - G.I.M.B. nv
De Stassartstraat 32
1050 Brussel
Tel.: 02 548 22 11
info@gimb.be

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.