De springplank naar een onderneming: het ondernemingloket

De springplank naar een onderneming: het ondernemingloket

1819.brussels

Om een economische activiteit op te starten, dient er eerst een ondernemingsnummer te worden verkregen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met een verplichte etappe: het ondernemingsloket. Verplicht maar efficiënt, aangezien de toekomstige ondernemer er in een keer alle administratieve formaliteiten kan regelen die nodig zijn voor het opstarten van zijn onderneming. 

Wat is de voornaamste taak van een ondernemingsloket?

Miguel-Angel Hernandez: "Het erkende ondernemingsloket is de natuurlijke gesprekspartner van zelfstandigen en ondernemingen nog voordat ze met hun activiteit beginnen. Het ondernemingsloket heeft namelijk als voornaamste missie om commerciële en ambachtelijke ondernemingen in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Concreet gezien is het onze taak om na te gaan of de toekomstige zelfstandige of de toekomstige zaakvoerder van een onderneming aan alle criteria voldoet om in aanmerking te komen voor een ondernemingsnummer, of met andere woorden een inschrijving in de KBO.
Concreet voorbeeld: beheerst hij of zij de basiskennis van het bedrijfsbeheer? Dit is uiteraard een belangrijk punt. We moeten zeker weten dat de toekomstige ondernemer over een minimum aan kennis van bedrijfsbeheer beschikt, dat hij de verantwoordelijkheden die aan het statuut van zelfstandige of het vak van bedrijfsleider verbonden zijn, goed inschat. Een door de kandidaat behaald diploma of een gevolgde cursus ...We analyseren alle relevante elementen die deze beheersing bewijzen.

Daarna controleren we voor bepaalde vakgebieden natuurlijk of de aanvrager over de toegang tot het beroep beschikt. Als de aanvrager van buitenlandse afkomst is, en in Brussel is dat belangrijk, gaan we na of hij wel in het bezit is van een beroepskaart. Met andere woorden, we controleren of iedere toekomstige ondernemer inderdaad aan alle administratieve formaliteiten voldoet die nodig zijn voor zijn inschrijving in de KBO. Na deze noodzakelijke eerste fase bieden we hun een reeks aanvullende diensten aan die hen kunnen helpen bij de start-up."

Bijvoorbeeld?

Miguel-Angel Hernandez: "Het lidmaatschap van een sociaal verzekeringsfonds, de diensten van een sociaal secretariaat, nuttige aanvullende verzekeringen om beroepsrisico's te dekken … Verder is er ook een hele reeks vergunningen die ze in het kader van hun vak nodig zouden kunnen hebben, zoals een vergunning van Sabam om muziek te gebruiken in een kapsalon, een vergunning van het FAVV om een slagerij uit te baten, een btw-nummer enz. Bij dit alles kunnen wij hen helpen. Net zoals we hen kunnen helpen bij het opsporen van overheidssteun waarop ze eventueel recht hebben."

Komt het voor dat u een aanvrager de inschrijving in de KBO weigert?

Miguel-Angel Hernandez: "Eigenlijk niet. Weigeringen zijn zeer zeldzaam. Wat wel voorkomt, is dat een dossier niet volledig is. De weigering is dan slechts tijdelijk. Een typisch voorbeeld is een ondernemer die niet in staat is te bewijzen dat hij de kennis van bedrijfsbeheer beheerst. Voor hem volstaat het dan om een snelcursus basisbeheer te volgen. Voor de gereglementeerde beroepen is het soms lastiger en duurt het in ieder geval langer. Vooral als de aanvrager uit een ander Europees land komt. Als we uiteindelijk de inschrijving weigeren, is het altijd mogelijk om beroep in te dienen bij de Raad van State. Maar wij zijn er om de toekomstige ondernemer te helpen bij het opstarten van zijn onderneming, niet om hem tegen te houden."

U ziet nogal wat mensen voorbijkomen in uw erkend ondernemingsloket. Wat valt u het meest op in de houding van toekomstige ondernemers?

Miguel-Angel Hernandez: "Er zijn uiteraard uitzonderingen, maar wat ik vaak vaststel is dat velen niet goed zijn voorbereid. Diegenen die zich werkelijk bewust zijn van de omvang van de taak die hen te wachten staat, zijn zeldzaam! Ik heb toekomstige ondernemers ontmoet die er zelfs geen moment bij hadden stilgestaan dat hun toekomstige klanten hen weleens niet zouden kunnen betalen. Ik heb er zelfs ontmoet die geen enkel idee hadden van wat een verkoopovereenkomst was! Dan herinneren we hen eraan dat 30% van de nieuwe ondernemingen binnen de 3 tot 5 jaar na hun oprichting de deuren weer sluit. Maar we laten het niet bij die vaststelling alleen.

We bieden hun (tegen betaling) ook een begeleiding aan die speciaal wordt georganiseerd met het oog op de behoeften van starters. Het principe is eenvoudig: een 'business coach' begeleidt hen gedurende 3 of 6 maanden – niet om het werk in hun plaats te doen, maar om hen te helpen de juiste vragen te stellen en vooral de juiste antwoorden te vinden.

Nog een belangrijk punt is de autonomie. Ik hoor starters veel te vaak klagen dat ze problemen hebben gehad "omdat ze een boekhouder, een belastingadviseur of een notaris onder de arm hebben genomen". Het is goed om een beroep te doen op deskundigen, maar het vertrouwen in deze personen mag niet blind zijn, want een fout is altijd mogelijk. Per slot van rekening is het de starter die de (fiscale, economische, juridische enz.) verantwoordelijkheden in verband met zijn onderneming moet dragen. Hij is de ondernemer! De andere professionals zijn er om hem te helpen, niet om zijn verantwoordelijkheden in zijn plaats op te nemen."

Een advies aan toekomstige zelfstandigen?

Miguel-Angel Hernandez: "Alvorens je blindelings op een project te storten, is het goed om aan zelfbeschouwing te doen ... Waar houd ik van? Wat haat ik? Het is nutteloos om samen met een vriend een discotheek te beginnen als je 8 uur slaap per nacht nodig hebt. Ik heb dit nochtans meegemaakt – het was geen succes. Dus een kolom met de pro’s en een met de contra’s, en er dan nog eens goed over nadenken. Je volledig inzetten voor een bedrijfsproject begint bij jezelf. En nog een tweede advies: doe de dingen in de juiste volgorde. Dat wil zeggen, win eerst inlichtingen in bij een loket, ga daarna langs bij de boekhouder en tot slot eventueel bij de bank en de notaris."

Is dat niet de volgorde die toekomstige ondernemers spontaan aanhouden?

Miguel-Angel Hernandez: "Je zou ervan versteld staan hoe gehaast sommige toekomstige ondernemers zijn. Zo gehaast zelfs dat ze vergissingen maken waardoor ze uiteindelijk tijd verliezen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat een zaakvoerder van een vennootschap en zijn twee vennoten is overkomen. Zij openden een bankrekening voor hun vennootschap, gingen bij de notaris langs om hun onderneming op te richten, investeerden 6.200 euro, sleepten contracten in de wacht, kortom alles liep op wieltjes. Behalve dan dat we hun inschrijving in de KBO moesten weigeren omdat geen van de drie aandeelhouders toegang had tot de gereglementeerde sector, noch over de vereiste beheerscompetenties beschikte. Ze moesten toen op zoek naar een andere zaakvoerder die wel toegang had tot het beroep en over de juiste beheerscompetenties beschikte ..."

Interview: Adrien Mintiens

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.