Durven ondernemen als vrouw: drie redenen om het vandaag te doen !

Durf te ondernemen als vrouw in 2019 !

1819.brussels

We hoeven er alleen maar de Barometer van het vrouwelijk ondernemerschap op na te slaan om vast te stellen dat nog steeds veel minder vrouwen hun eigen onderneming starten dan mannen. Te vaak nog heeft de projectdraagster het moeilijk om de laatste stap te zetten. Toch is de lancering van zijn activiteit niet langer een sprong in het duister, zoals dat enkele jaren geleden nog het geval was.  We tonen het duidelijk aan in dit beknopte overzicht...

Als we u nog niet zo lang geleden gevraagd hadden om een "eenhoorn" te beschrijven, zou u meteen het beeld voor ogen hebben gehaald van een ondernemer met de status van een rockster, die actief is in de spitstechnologie, en miljoenen heeft vergaard in Silicon Valley. Dat beeld zou steevast dat van een man geweest zijn.

Maar stilaan verandert onze perceptie. De media tonen ons steeds vaker, maar nog niet genoeg, portretten van vrouwelijke bedrijfsleiders, inspirerende modellen. Het aantal zelfstandigen neemt jaarlijks toe, maar we stellen nog al te vaak vast dat vrouwen het moeilijk hebben om de laatste stap te zetten. Als u zich daarin herkent, geven wij u hierna drie redenen om het toch te doen!

Omdat vrouwen die een onderneming starten minder mislukken

Zoals we vastgesteld hebben, storten vrouwen zich minder snel op het ondernemerschap dan mannen. Maar ze gaan ook minder snel failliet. Van alle faillissementen wordt slechts 24% van de ondernemingen door vrouwen geleid.

Het succes van een onderneming hangt niet af van het geslacht van de zaakvoerder maar van zijn/haar engagement, volharding, passie, flexibiliteit, discipline… Dat zijn stuk voor stuk kwaliteiten die we zowel bij vrouwen als bij mannen terugvinden.

Omdat de sociale bescherming van de zelfstandigen veel beter is dan vroeger

Toen ik als 25 jarige afgestudeerde aan mijn ouders/ambtenaren vertelde dat ik besloten had om als zelfstandige te starten, hebben ze alles gedaan om mij dat af te raden, en haalden ze voorbeelden aan van nonkel Albert die het elke maand moeilijk had om de eindjes aan elkaar te knopen of van een andere zelfstandige die in dat avontuur alles verloren had. En, toegegeven, ze hadden niet helemaal ongelijk, de sociale bescherming van de zelfstandige was destijds echt tot een minimum beperkt.

De voorbije jaren werden evenwel belangrijke wijzigingen doorgevoerd, en, hoewel de sociale situatie van een zelfstandige nog niet helemaal vergelijkbaar is met die van een werknemer, is het statuut enorm verbeterd. Door het betalen van sociale bijdragen (die lager zijn dan die van de bijdragen die voor een werknemer worden betaald) heeft de zelfstandige recht op het volgende:

  • Gezondheidsverzekering: sinds 2008 genieten de zelfstandige en zijn gezin van dezelfde dekking als de werknemers: terugbetaling van de geneesmiddelen en raadplegingen bij de arts, in het ziekenhuis, etc.

  • Kinderbijslag: sinds 2014 genieten de kinderen van zelfstandigen en werknemers dezelfde kinderbijslag

  • Rust en kinder- en adoptiebijslag: sinds 2017 kan de zelfstandige die bevalt genieten van een zwangerschapsverlof tot 12 weken (tegenover 8 tevoren) en ontvangt ze een zwangerschapsuitkering. Ze ontvangt ook een geboortetoelage (dezelfde als die voor de werknemers) en 105 dienstencheques. Bovendien werd in februari 2019 in de parlementaire commissie een wetsvoorstel goedgekeurd om eveneens verlof en/of dienstencheques aan jonge vaders toe te kennen.

  • Arbeidsongeschiktheid: als de zelfstandige door problemen arbeidsongeschikt raakt, kan hij genieten van een vervangingsinkomen van het ziekenfonds vanaf de 15e dag onderbreking van de werkzaamheden (maar niet voor de eerste 2 weken dus)

  • Overbruggingsrecht: in geval van stopzetting van de activiteiten in bepaalde situaties (faillissement, geval van overmacht, belangrijke financiële moeilijkheden), kan de zelfstandige die geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering (zie hierna) genieten van een vervangende uitkering gedurende twaalf maanden (overbruggingsrecht), de tijd die nodig is om een nieuwe kans te grijpen.

  • Recht op pensioen: door het betalen van zijn sociale bijdragen, heeft de zelfstandige recht op een pensioen. Ook daar is de toestand sinds 2016 enorm verbeterd, met een minimumbedrag dat eindelijk aansluit bij dat van de werknemers. Dat minimumbedrag blijft evenwel heel laag en we kunnen enkel aanraden om zo snel mogelijk premies te betalen voor een aanvullend pensioen.

Het betalen van zijn sociale bijdragen als zelfstandige geeft geen recht op een werkloosheidsuitkering. Toch behoudt een persoon die gebruik maakt van zijn recht op een werkloosheidsuitkering en die zich als zelfstandige vestigt, die rechten gedurende 15 jaar. Dat is dus een belangrijke zekerheid wanneer men beslist om zich in het ondernemersavontuur te storten!

Tot slot, als laatste belangrijke stap die de voorbije jaren werd gezet, is het stelsel van de sociale bijdragen zelf versoepeld. Zo kan de zelfstandige het eerste jaar van zijn activiteit minder sociale bijdragen betalen of kan deze zijn bijdragen gemakkelijker aanpassen aan de reële inkomsten van het jaar.

Omdat er initiatieven bestaan die het risico om een onderneming te starten, beperken

De voorbije jaren zien we parallel met de algemene verbetering van het statuut van de zelfstandige, allerlei maatregelen en initiatieven opduiken die het mogelijk maken om met minder risico's van start te gaan. Aangezien die risicofactor een van de belangrijkste remmen is voor het vrouwelijke ondernemerschap, kunnen al die voorzieningen u helpen om de stap te zetten!

Een inkomen behouden tijdens mijn eerste stappen

Indien u gebruik maakt van een vervangingsinkomen (activiteitencoöperaties, de maatregel "Springplank naar zelfstandige", coöperaties van het type Smart...), bestaan er verschillende formules om uw eerste stappen als ondernemer te zetten en daarbij uw uitkering te behouden. Dat betekent dus een belangrijke zekerheid bij de start van een activiteit.

Die oplossingen kan u vinden in ons artikel over dat onderwerp.

Zich bijscholen

Ondernemen vergt veel competenties, en bijgevolg is het absoluut noodzakelijk om zich bij te scholen om zijn kansen op slagen te maximaliseren. Gelukkig biedt Brussel een ongelooflijk aanbod aan toegankelijke opleidingen; daarbij denken we bijvoorbeeld aan de opleidingen van het programma Passeport Réussite (meestal FR), van Google Digitaal Atelier, van Beci, van Syntra Brussel, de VDAB, de Centra voor Volwassenonderwijs of uiteraard de langere programma's van de VUB of Ichec-PME FR) en van Solvay Entrepreneurs (FR).

Tal van seminaries voor startende ondernemers worden bovendien gratis georganiseerd in Brussel: raadpleeg onze agenda !

De markt kunnen testen

De ontwikkeling van het web maakt het thans veel gemakkelijker om de markt op een vrij grote schaal te testen zonder daarvoor gekke bedragen te moeten neertellen, en zo de risico's te beperken. Een eenvoudige "vitrine" pagina om te peilen naar de belangstelling van de consumenten, het gebruik van de sociale netwerken, crowdfunding-campagnes,... Het net biedt vele mogelijkheden om te peilen naar de belangstelling op de markt.

Ontdek allerlei gratis tools die u kunnen helpen en, nogmaals, aarzel niet om u bij te scholen!

Vrouwennetwerken

Vrouwen besteden minder tijd aan netwerken dan mannen. Dat is nochtans essentieel voor een ondernemer/onderneemster. En vrouwen netwerken bijzonder goed! Inderdaad, vrouwen hebben meer voeling met de logica van een gesprek en advies, en vinden in de vrouwennetwerken dan ook meer solidariteit en deelzaamheid.

Er worden steeds meer initiatieven gelanceerd die u kan terugvinden op het platform Women in Business.

Me laten begeleiden bij mijn project

Er bestaan allerlei structuren en initiatieven die u kunnen helpen om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de lancering van uw onderneming. Tot die structuren behoren de programma's van Credal, de Lokale Economieloketten, Iles, Unizo, Beci, hub.brussels… U kan al die organisaties en de diensten die ze aanbieden terugvinden in onze tool Wie kan mij helpen of op de website Women in Business voor initiatieven die voorbehouden zijn voor vrouwen.

Er bestaan ook meer gerichte programma's, van een weekend of enkele weken, die uw project een boost kunnen geven en u de kans bieden om uw idee op een snelle manier aan de realiteit te toetsen (bijvoorbeeld BeStarter, Greenlab, Startup weekends en vele andere).

In het voorjaar 2019 wordt een nieuw programma voor vrouwen gelanceerd. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen Women in Tech, 1819, Google Digitaal Atelier en Elle magazine. 50 vrouwen zullen de kans krijgen om gedurende 4 weken samen hun projecten te ontwikkelen en te genieten van de input van de verschillende partners. Nóg een kans om de stap te wagen!

Conclusie

Kortom, ondernemen mag dan nog steeds een avontuur zijn, het is een avontuur dat ondanks alles veel beter uitgestippeld kan worden dan voorheen. Als u dus zin hebt om uw eigen baas te zijn, als u een gat in de markt hebt gevonden, als u een passie hebt om te ontwikkelen, doe dan met ons mee!

Meer info

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.