Solifin ondersteunt ondernemers met impact

Solifin ondersteunt ondernemers met impact

Je bent ondernemer in de sociale of circulaire economie. En je bent op zoek naar financiering voor je zaak. Je bekijkt dus de verschillende financieringsvormen waar je recht op hebt en gaat na aan welke spelers je hulp kunt vragen. Je droomt bovendien van een structuur die je kan beoordelen, begeleiden én in contact kan brengen met de juiste investeerders. Wees gerust, zo'n netwerk van verantwoordelijke financiële spelers met impact bestaat in België ook echt. Dat netwerk draagt de naam Solifin. Een kennismaking.

Solifin is een netwerk dat impact ondernemers ondersteuning biedt door hun financiering te bevorderen en netwerken op te bouwen. Ondanks zijn jonge leeftijd – Solifin werd opgericht in 2019 – wist het netwerk al 22 effectieve leden achter zijn ethisch charter te scharen. Die leden zijn afkomstig uit 5 categorieën van spelers: Triodos Bank, een vijftiental investeringsfondsen, kredietinstellingen, een stichting en crowdfundingplatformen. Allemaal spelers op het vlak van ethische en duurzame financiering en tevens mogelijke geldschieters die de projectdragers op zoek naar financiering een vijftigtal verschillende instrumenten bieden.

In goede handen

Daarnaast begeleidde Solifin in 2020 een honderdtal impact ondernemers, waaronder 42% Brusselse projecten. "Ongeveer 40% van de ondernemers die wij ondersteunden, konden een financiering in de wacht slepen", vertelt Sevan Holemans opgetogen.

Sevan is de centrale spil achter Solifin en impact ondernemer in hart en nieren. Hij benadrukt vooral dat zijn huidige professionele engagement niet het resultaat is van toeval, maar wel van zijn persoonlijke traject. Sevan volgde eerst Europese Studies aan het Collège de l'Europe en daarna een masteropleiding rond het thema 'Economie en Samenleving', waar hij in contact kwam met inspirerende professoren zoals Christian Arnspenger, specialist epistemologie en economische filosofie, of Isabelle Cassiers, bekend om haar studies rond het bruto nationaal geluk in Bhutan. Na zijn Europese Studies en masteropleiding liep Sevan stage bij de Europese Commissie. In 2014 begeleidde hij zijn beste vriend bij de lancering van de 'Champignon de Bruxelles', dat vandaag werd omgedoopt tot 'ECLO'. Dit project haalde zijn inspiratie bij Gunter Pauli, de Antwerpse ondernemer en bedenker van de Ecover-onderhoudsproducten, en werd een echt succes.

Sevan Holemans zelf stort zich dan weer op andere, zij het wat minder succesvolle, projecten rond ondernemerschap en ecologie. Daardoor geeft hij zijn beroepsactiviteit een nieuwe wending: hij richt zich op het subsidiebeheer, een materie waarin hij zowel zijn Europese opleiding als zijn ervaring op het vlak van coöperaties en fondsenwerving ten volle kan benutten.  "Ik was op de juiste plaats op het juiste moment", vat hij samen. "Deze projecten waren geen succes en hebben me heel wat geld gekost. Een belangrijk moment in mijn traject. Mijn relatie met geld is nu des te belangrijker want vandaag begeleid ik ondernemers bij hun financiering." De projectdragers die de hulp van Solifin inroepen, konden zich dus geen betere mentor voorstellen.

Als antwoord op een behoefte

Solifin is ontstaan uit de wil om impact ondernemers te ondersteunen en hen te helpen hun weg te vinden in de ontelbare beschikbare financieringsbronnen. Al deze financieringsbronnen in kaart brengen, was dus een eerste prioriteit. In de praktijk werd een volledig originele zoekmotor gemaakt, waarmee de ondernemer die op zoek is naar financiering via enkele eenvoudige vragen de meest geschikte financiële instrumenten kan ontdekken binnen het netwerk van Solifin.

solifin zoekmotor

Maar dat is niet alles, want de partners van Solifin kunnen de aanvragers in de meeste gevallen ook nog bijkomende competenties bieden. "Op die manier werken we meteen ook het gebrek aan informatie weg tussen de financierder die de projectdrager heel goed kent en de projectdrager die niet altijd heel goed weet tot wie hij zich richt", vertelt Sevan Holemans. Hij voegt hieraan toe dat Solifin de ambitie koestert om deze zoekmotor onder de vorm van een widget ook beschikbaar te maken voor andere actoren die niet noodzakelijk lid zijn van het netwerk, maar die wel andere instrumenten ontwikkelden voor ondernemers met impact. Een ideale manier om de financiering en dus ook het voortbestaan van de structuur te verzekeren, door de projectdragers een steeds completere service te bieden ...

Netwerken

En die andere missie? Naast ondersteuning bij de financiering wil Solifin uiteraard de spelers van de ethische financiering die lid zijn van het netwerk en de impact ondernemers samenbrengen. "Al vanaf het eerste jaar hebben we 'hubs' opgericht. Dat zijn maandelijkse matchmaking-sessies waarbij zes tot acht ondernemers alle investeerders van ons netwerk kunnen ontmoeten", legt Sevan Holemans uit. "Zo kregen ze een eerste feedback over hun project en kwamen ze te weten in welke mate het financierbaar was. Geleidelijk aan werd er ook een begeleidingstraject op poten gezet om de ondernemers beter voor te bereiden op hun ontmoeting met de financierders."

In de praktijk

Concreet kunnen alle ondernemers met impact een beroep doen op de diensten van Solifin. Sommige van hen worden naar Solifin doorverwezen door een lid van het netwerk dat de aanvragen niet rechtstreeks kon beantwoorden, maar 60% van de aanvragen komen rechtstreeks bij Solifin toe. Voor de ondernemers is dat het startschot van een mooi uitgezet traject door Sevan Holemans: "Alles begint bij een eerste telefonische afspraak. Die duurt ongeveer een half uur en daarin beoordelen we de maatschappelijke of milieu-impact van het project via het maatschappelijke doel van de onderneming. De onderneming moet uiteraard een ander doel hebben dan alleen maar winst maken.

We beoordelen ook de persoonlijke motivatie van de ondernemer en het ecosysteem waarin het project evolueert. En we gaan na of de ondernemer klaar is om een financiering te krijgen. In 2020 hebben we immers vastgesteld dat 65% van de begeleide projecten zeer 'early stage' waren, met maximaal één jaar inkomsten. De projecten van sommige ondernemers die onze hulp inroepen, zijn nog niet voldoende gevorderd om te worden voorgelegd aan de investeerders. Die Brusselse projectdragers worden dan doorverwezen naar hub.brussels. Daar krijgen ze hulp bij hun financiële plan en hun businessplan en krijgen ze juridisch advies over het statuut dat ze moeten aannemen.

Nog een belangrijk punt is het economische model. Solifin werkt dan wel met stichtingen, maar is geen liefdadigheidsinstelling. Wij concentreren ons dus op economische modellen die kunnen blijven voortbestaan, op bedrijven die met hun businessmodel een krediet kunnen aflossen, een financiële meerwaarde kunnen genereren. Hoewel sommigen wel bereid zijn om die meerwaarde terug te schroeven om de positieve maatschappelijke impact van de projecten te vrijwaren, willen onze leden toch een financiële return. We gaan dus steeds op zoek naar een perfect evenwicht tussen impact en return. Die twee gaan hand in hand."

Projecten en ambities

De twijfels die er in het begin nog waren, zijn ruimschoots afgevlakt. Het bedrijf groeit, en die groei werd zelfs versterkt door de coronapandemie, die veel projectdragers en partners in hun overtuigingen heeft gesterkt.

Toch staat het team nog voor heel wat uitdagingen. Sevan Holemans: "We zouden volgend jaar een netwerk van individuele investeerders willen oprichten die impact willen creëren, een soort van business angels van de impacteconomie, zeg maar. Om de ratio bedrijven die een financiering in de wacht slepen te verhogen, moeten we dus andere investeerders samenbrengen. De individuele investeerders zijn op een andere manier betrokken en hebben andere competenties dan de institutionele."

Een andere uitdaging is ondernemers met impact aantrekken, van allerlei groottes. Sevan Holemans: "Ook de projectdragers die al verder gevorderd zijn, hebben er alle belang bij om ons in te schakelen om meer geld binnen te halen. We zien echter dat zij tot nu toe alleen hun weg hebben gevonden of ons gewoonweg nog niet kennen. Het is dus aan ons om te laten dat ze op ons kunnen vertrouwen!"

De boodschap is dus heel duidelijk: Solifin is een waardevolle bondgenoot voor alle ondernemers met impact, een gevestigde waarde in Brussel én een partner van hub.brussels.  Aan de Brusselse ondernemers: grijp jullie kans!

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.