Est-ce bien pour les bonnes raisons que vous devenez entrepreneur?

Wat bracht u ertoe om te ondernemen?

Ondernemen is een levenskeuze. Er zijn verschillende types ondernemers en uiteenlopende redenen om ondernemer te worden. Het is vooral belangrijk om te weten waarom u het doet, en wat ondernemerschap inhoudt. Daarom moet u zich absoluut de juiste vragen stellen voordat u begint !

 

De verschillende redenen om te ondernemen

Er bestaan genoeg goede redenen om ondernemer te worden. Maar enige zelfreflectie over uw beweegredenen alvorens effectief te starten, is geen overbodige luxe. Stel u dan ook eerst de vraag waarom u aan dit avontuur begint.

Passie

Ondernemen uit passie: ik heb een wens en die wil ik waarmaken. Ik wil mijn passie dagelijks beleven.

Het mooie leven! Passie is een sterke drijfveer voor creativiteit en levert ook de kracht om tegenslagen te boven te komen. Met passie kunt u een onderneming duurzaam uitbouwen.  Maar u moet ook gedreven blijven om uw onderneming op lange termijn te kunnen voortzetten.

Drang naar vrijheid

Ondernemen om vrij te zijn: ik wil geen werknemer meer zijn, ik wil mijn eigen baas zijn, ik wil beslissen waar en wanneer ik werk, en welk werk ik verricht.

Dat is allemaal gedeeltelijk waar ! U moet er zich van bewust zijn dat u in principe niet minder zult werken dan een werknemer, alvast niet in het begin. De verplichtingen die gepaard gaan met uw activiteit zullen u niet noodzakelijkerwijze toelaten om verlof te nemen wanneer en zo vaak u dat wilt. Als u alleen aan uw activiteit begint, kunt u er van op aan dat u taken zult moeten uitvoeren waar u niet van houdt. Een onderneming opstarten is doorgaans geen fluitje van een cent.

Behoefte aan persoonlijke verwezenlijking

Ondernemen in aansluiting op uw waarden en behoeften: ik kan me niet meer vinden in de waarden van de onderneming waar ik werk of in de dagelijkse realiteit ervan. Ik wil een onderneming oprichten die aansluit bij mijn waarden en behoeften om in vrede met mezelf te zijn en mezelf volledig te verwezenlijken.

Houd er rekening mee dat u niettemin toch compromissen zal moeten sluiten en minder aangename taken uitvoeren. U zal moeten uitdokteren hoe u de zaken die u wel en niet accepteert in balans kan houden.

Geld

Ondernemen om rijk te worden: ik heb een geniaal idee waarmee ik snel rijk zal worden.

Als dit uw voornaamste drijfveer is, moet u dit idee staven door onderzoek te doen naar de winst van uw concurrenten en door een businessplan op te stellen. Beginnende ondernemingen zijn doorgaans weinig rendabel. U zal enkele maanden of zelfs enkele jaren moeten wachten om voldoende winst te maken voor het uitbetalen van een loon. Bent u bereid om daarop te wachten?

Maatschappelijke plicht

Ondernemen uit overtuiging: de zaken moeten veranderen, ik weet hoe dat kan, het is mijn plicht om de maatschappij te helpen, ik wil me nuttig maken.

Doorgaans duurt het een poos om ideeën en gewoonten te veranderen. Bovendien zult u overtuigend uit de hoek moeten komen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen (partners, investeerders …) van het feit dat uw voorstel een toegevoegde waarde biedt voor hen en de maatschappij. Wapen u dus met het nodige geduld!

Uw eigen baan creëren

Ondernemen om uw eigen leven in handen te nemen: ik vind geen werk, ik zal mijn eigen werk creëren om dit te verhelpen.

Dat is een goed idee!  Wees er echter bewust van dat een werkzoekende een werkgever moet vinden, maar dat een bedrijfsleider klanten moet vinden! Afhankelijk van de activiteit zal het ook meer of minder lang duren voordat u winst maakt. U moet dus een kleine reserve achter de hand hebben om in uw behoeften te voorzien totdat u voldoende winst boekt om uw eigen en loon uit te betalen.

Innovatie

Ondernemen om te innoveren: ik heb een idee dat nog niet bestaat en dat voor een ware ommekeer zal zorgen.

Geweldig! Bestudeer de markt goed voor u van start gaat om zeker te zijn dat uw idee nog niet elders bestaat, en om na te gaan waarom het nog niet eerder uitgevoerd werd. Beantwoordt het aan een vraag? Kan het idee uitgevoerd worden? Of bent u gewoon de eerste die op dit geniale idee gekomen is? Als dat effectief het geval is, kunt u ervoor gaan!

Voortzetting van de familietraditie

Ondernemen om voort te zetten waarmee mijn familie begonnen is.

Stel u de vraag of u het doet omdat u het echt wilt, omdat u fier bent op het familiebedrijf, omdat u erin gelooft en er enthousiasme voor kunt opbrengen? Of is het eerder een verplichting of een keuze die u maakt uit gebrek aan iets anders? Stel u ook de vraag of u bereid bent om professioneel gebonden te zijn aan uw familie, en hoe die relatie zal verlopen.

Er bestaan veel redenen en bovenstaande lijst is natuurlijk niet volledig.

Vaak beslist men dan ook niet op basis van een bepaalde factor, maar een combinatie van factoren om een onderneming te starten.

Ondernemerslogica: verschillende dynamieken

Een onderneming oprichten is vaak geen alleenstaande wens, maar een oplossing voor een combinatie van verplichtingen.

Het is een correlatie tussen een aantal elementen in het leven van een persoon die hem of haar ertoe aanzet om de stap te zetten. Die elementen kunnen ingedeeld worden in 3 categorieën:

 • Persoonlijke zaken: het persoonlijke verhaal van de oprichter
 • Relationele zaken: het netwerk van relaties en de onmiddellijke omgeving
 • Professionele zaken: de professionele verworvenheden

Die categorieën volgen elke een eigen dynamiek en beschikken over kenmerken die noodzakelijkerwijze een invloed zullen uitoefenen op de andere.

Een ondernemer zal zich naargelang van zijn ervaringen en bijgevolg zijn beweegredenen aansluiten bij de een of andere logica.

De verschillende redeneringen om te ondernemen

 • Reproductie: de oprichter reproduceert wat hij al kent of al gedaan heeft.
 • Aanpassing: de oprichter stelt een door hem gekend product voor aan nieuwe gebruikers. Hij verandert van doelgroep.
 • Verandering: de oprichter breekt met het verleden en gaat voor een andere levenswijze door een product of dienst aan te bieden waar hij nog niet mee gewerkt heeft, en bouwt nieuwe relaties op.
 • Omzetting: de oprichter verandert van product, maar behoudt zijn clientèle of distributienet.

De uitdagingen zullen verschillen naargelang van de redenering die de oprichter volgt voor zijn onderneming.

Binnen een optiek van verandering of omzetting ontdekt de ondernemer een wereld die hij niet kent, en krijgt hij te maken met bepaalde angsten en moeilijkheden die eraan verbonden zijn.

Binnen een optiek van reproductie en aanpassing kan de ondernemer daarentegen een werking herhalen die hij als deels kent, waardoor al een aantal moeilijkheden vermeden worden.

Door zich bewust te zijn van de redenering die u volgt, kan u beter nagaan waar de zwakke punten van uw onderneming liggen en kan u een inventaris opmaken van uw competenties. 

Eigenschappen die u als ondernemer helpen bij de verwezenlijking van uw project

De volgende eigenschappen zijn belangrijk:

 • Nieuwsgierigheid: het is essentieel om op de hoogte te blijven van de nieuwigheden in uw domein.
 • Geduld: succes komt niet meteen.
 • Geen angst voor mislukking: het einde van een onderneming is niet noodzakelijkerwijze gelijk aan mislukking. U hebt ook bijgeleerd, ervaringen opgedaan en mensen ontmoet. Het is het begin van een nieuw leven, nieuwe projecten, nieuwe ontmoetingen, nieuwe mogelijkheden.
 • Treed uit uw comfortzone: soms moet u zichzelf verplichten om zaken te doen die u niet gewoon bent om uw onderneming bekend te maken.
 • Vertel een mooi verhaal rond uw project: ondernemen is zoals een verhaal vertellen; het verhaal van een nieuw leven, een nieuw project. U moet erin slagen om anderen mee te krijgen in uw verhaal.
 • Houd rekening met de beoordeling van klanten, ook als die negatief is. Ook al is het niet gemakkelijk te accepteren, maar u moet rekening houden met die meningen en uw dienst of product aanpassen op basis van die beoordelingen,  zonder daarbij te verzaken aan de essentie van uw onderneming. Daarvoor moet u in staat zijn om uw ego opzij te zetten en een onderscheid te maken tussen uzelf en uw onderneming.
 • Praat over uw idee: u moet de confrontatie aangaan en uw idee toetsen aan de wereld. Zo zult u de mening kennen van uw potentiële toekomstige klanten.
 • Delegeer bepaalde taken: accepteer dat u zult moeten werken met personen die uw competenties aanvullen.
 • Durf risico nemen: u moet houden van uitdagingen en over een zekere stressbestendigheid beschikken. U zult risico's moeten nemen om uw idee te verwezenlijken.
 • Wees flexibel: als ondernemer moet u beschikken over een flinke dosis aanpassingsvermogen. Het is essentieel dat u een andere kant uit kunt in onvoorziene situaties.
 • Wees volhardend: laat uw schouders niet hangen bij de eerste moeilijkheid, overstijg uzelf om uw projecten tot een goed einde te brengen.

Vrijheid, uw professionele leven in handen nemen, een zinvol leven leiden, nuttig zijn, zelfstandig zijn, veelzijdig zijn, rijk zijn, gelukkig zijn in uw werk, uzelf niet verloochenen ... het zijn allemaal begrippen die aanzetten tot dromen!

Met een degelijke voorbereiding kunt u die idealen benaderen! Hieronder vindt u workshops en conferenties die u middelen aanreiken om uw ondernemersdroom waar te maken. Raadpleeg regelmatig de agenda op de website van 1819.brussels voor meer evenementen.

Nuttige workshops en conferenties

"Successvol ondernemen" workshops

Succesvol ondernemen zijn een reeks workshops voor creativiteit en persoonlijke ontwikkeling

Meer info

 

Crédal

De inform'elles ontmoetingen

Les inform’elles, informele ontmoetingen om ideeën op te doen (FR)

Meer info

 

Unizo partner

Go4business

Je wilt graag een eigen onderneming opstarten, maar … zit de wereld wel op jouw producten of diensten te wachten? Kun je daarvan leven? Durf je de sprong van bij- naar hoofdberoep te wagen? En wat als je een onderneming wilt overnemen?

Lees meer

 

 « Moi entrepreneur ? » workshop

Een 3-daagse workshop met als doel jouw vaardigheden en drijfveren als toekomstige zelfstandige te verkennen. Je zal het antwoord vinden op de vraag: "Ben ik geknipt om ondernemer te worden?" (FR)

Meer info

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.