Starten met een schoonheids-, massage- of pedicuresalon: welke beroepsvaardigheden en vergunningen?

Laatst gewijzigd:

vrijdag 10 september 2021

Wil je starten als zelfstandig schoonheidsspecialist(e) of pedicure? Wil je een massage- of schoonheidssalon openen? Of misschien omvat je project enkel de nagelverzorging van je klanten? Deze kleine vergunningsgids zal je alles uitleggen!

Basiskennis bedrijfsbeheer

Om als zelfstandige aan de slag te gaan of je onderneming op te richten, moet je, ongeacht de activiteitssector waarin je wil starten, in de eerste plaats een bewijs leveren van een basiskennis bedrijfsbeheer. Het gaat om de minimale kennis op het vlak van boekhouden en de wetgeving, kennis die nodig is om op correcte wijze een onderneming te kunnen beheren. Er zijn drie manieren om dit te bewijzen : via een erkend diploma, via voldoende praktische beroepservaring, of na het afleggen van een examen voor de Centrale Examencommissie.

Toegang tot het beroep

Naast de basiskennis bedrijfsbeheer vereisen de beroepen in het domein van de persoonsverzorging bijkomende specifieke beroepsvaardigheden. Dat noemt men de toegang tot het beroep. Deze toegang zal verschillen al naargelang van je project. Er wordt een toegang tot het beroep geïdentificeerd voor de volgende beroepen:

 • Pedicure. Een activiteit die de verzorging van de voeten omvat:
  • enkel bestemd voor het behoud of de verbetering van het uiterlijk van de mens.
  • wanneer de verzorging geen tussenkomst of voorschrift vereist van een arts of een beoefenaar van een paramedisch beroep zoals bepaald in koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

 • Masseur/Masseuse. Onder deze activiteit wordt verstaan:

  • het masseren van het menselijk lichaam met het oog op het in stand houden of mooier maken van het menselijk lichaam;
  • cosmetische massage;
  • de gebruikelijke massages in een schoonheidssalon in de normale betekenis van het woord.

 • Schoonheidsspecialist(e). Een activiteit die de verzorging van het menselijk lichaam omvat, met tot doel:

  • het uiterlijk van de mens te behouden;
  • het uiterlijk van de mens te verbeteren.

   Deze zorgen omvatten ook epilaties en semipermanente make-up.

Sommige schoonheidspraktijken zijn evenwel niet aan de toegang tot het beroep onderworpen en zijn opgenomen in een lijst met uitzonderingen. Enkel voor deze activiteiten zal je geen toegang tot het beroep worden gevraagd. Het betreft:

 • het aanbrengen van permanente tatoeages en hun wijziging of verwijdering;
 • piercings;
 • de versiering, verlenging of modellering van nagels;
 • het plaatsen van kunstnagels;
 • grimeren;
 • haarverzorging;
 • dentaaltechnische zorgen;
 • voetverzorging;
 • relaxerende massage (vb: shiatsu)

Procedures in verband met het lokaal 

Je hebt twee mogelijkheden:

 • ofwel kies je voor een eigen lokaal (aankoop of huur);
 • ofwel lever je je diensten in een salon dat reeds over alle nodige vergunningen beschikt, voor wat betreft de bestemming van het lokaal, het attest van de DBDMH voor een vestiging van meer 100 m² geopend voor het publiek, de verspreiding van muziek (contract met SABAM), of nog een contract voor de afvalophaling.

Een derde optie is enkel mogelijk voor pedicurepraktijken, die worden gelijkgesteld met de paramedische sectoren:

 • je hebt dan ook de mogelijkheid om je te vestigen in een medisch huis of centrum.

De bestemming van het lokaal

Indien je voor het eerste scenario kiest, hebben we één gouden tip: onderteken nooit een handelshuurovereenkomst of een verkoopofferte zonder eerst de bestemming van het lokaal te hebben gecontroleerd bij de dienst stedenbouw van de betreffende gemeente. Wanneer je een handelshuurovereenkomst tekent voor een lokaal waarvan de bestemming niet overeenstemt met je activiteit, zal je geld verliezen; je zal immers de huur moeten betalen, zelfs als je je zaak niet kunt openen! Meestal gebeurt een regularisatieaanvraag voor de bestemming van een lokaal via een stedenbouwkundige vergunning, wat meerdere maanden kan duren. Weigeringen zijn zeldzaam, maar je kan maar beter goed opletten. 

Als je (toekomstig) lokaal zich binnen een handelszone bevindt, moet het lokaal de bestemming met de benaming “dienstverlenende handelszaak” hebben. Voor elke andere benaming, ook die van “handelszaak voor goederen”, zal een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moeten worden ingediend bij de gemeente.

Indien je (toekomstig) lokaal waar je je activiteit zal uitoefenen zich buiten een handelszone bevindt, mag het zowel de bestemming “dienstverlenende handelszaak” als “handelszaak voor goederen” hebben. Je zal geen stedenbouwkundige vergunning nodig hebben indien de bestemming “handelszaak voor goederen” is.

Om te weten of je (toekomstig) lokaal zich in een handelszone bevindt, kan je gebruikmaken van de volgende tool: Brugis (Lagen> Brussel Stedenbouw en Erfgoed > GSV > Uithangborden > Linten voor handelskern; de handelszones zijn in het blauw aangeduid). 

Opgelet! Dit is eestelijnsinformatie. Alvorens je eender welke beslissing neemt, moet je de dienst stedenbouwkunde van de gemeente van je (toekomstig) lokaal raadplegen om zeker te zijn in welke situatie je je bevindt. 

En mijn woonplaats?

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt worden deze activiteiten niet als vrije beroepen beschouwd. Het is dus weinig waarschijnlijk dat de gemeente je de toestemming geeft om deze activiteit bij je thuis uit te voeren, aangezien enkel vrije beroepen en ondernemingen voor intellectuele diensten deze mogelijkheid hebben.

Er is één uitzondering mogelijk: een pedicure-activiteit voor ondernemers die een diploma van een paramedisch beroep hebben. Maar ook in dat geval is het altijd verstandig om vooraf contact op te nemen met de dienst stedenbouw van de gemeente, aangezien de interpretaties van deze regeling kunnen variëren.

Begeleiding

Zijn er nog andere stappen nodig? Ja. Naast de basiskennis bedrijfsbeheer zijn er nog een reeks andere procedures die elke ondernemer moet volgen, ongeacht zijn of haar activiteitsdomein. We denken onder meer aan:

Om deze reden bevelen wij je ten stelligste aan om contact op te nemen met een begeleidingsstructuur. Die zal je begeleiden bij alle fasen van de ontwikkeling van je project. Je adviseur zal je aanspreekpunt zijn en je ondersteunen bij elke stap.

Je kan de geschikte begeleidingsstructuren vinden dankzij onze tool “Wie kan mij helpen?”. Deze is bijzonder eenvoudig te gebruiken, je hoeft enkel aan te duiden wat je nodig hebt! We vertellen je alvast dat de ondernemerscoöperatieve RCOOP zich net toespitst op het beroep van kapper, schoonheidspecialist en persoonlijke verzorgingsactiviteiten.  Zij begeleiden kandidaten die in dit domein willen opstarten. Maar als je extra hulp nodig hebt voor het zoeken van de juiste organisatie, aarzel dan niet om hulp te vragen aan de adviseurs van 1819!

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.