Risicokapitaal of durfkapitaal

Laatst gewijzigd:

woensdag 23 oktober 2019

Wat verstaan we onder risicokapitaal ?

Hierbij gaat het om fondsen die door privépersonen of vennootschappen in het kapitaal van andere vennootschappen worden gestoken om er winst mee te realiseren en/of de ontwikkeling van de activiteit te ondersteunen.

Dit soort investering impliceert ook een al dan niet belangrijke mate van betrokkenheid bij het beheer van de vennootschap. Naast de inbreng van financiële middelen zal de investeerder de vennootschap doorgaans ook laten profiteren van zijn ervaring en zijn contacten.

De term risicokapitaal wordt soms gebruikt in een striktere betekenis. Risicokapitaal verwijst dan eerder naar investeringen in projecten met een hoog groeipotentieel, projecten met een hoog rendement en risico en/of projecten die overwegend innoverend en technologisch van aard zijn.

Zoals vastgelegd omvat de term risicokapitaal nooit de eigen inbreng van de ondernemer.

Waarom een beroep doen op verschaffers van risicokapitaal ?

U hebt niet altijd de middelen of de ambitie om het benodigde kapitaal voor de uitoefening van de activiteit van uw vennootschap zelf samen te stellen.

Een van de mogelijkheden waarover u in dergelijk geval beschikt, is het aanvullen van uw eigen inbreng met een inbreng van kapitaal van externe investeerders (verschaffers van risicokapitaal).

U moet zich ervan bewust zijn dat het kapitaal van uw vennootschap openstellen voor externe investeerders belangrijke gevolgen kan hebben. Uw participatie in de aandeelhoudersstructuur wordt er immers door verminderd, wat mogelijk van invloed kan zijn op de mate waarin u de dagelijkse activiteiten leidt, op het bepalen van beleidskeuzes ...

Welke zijn de verschillende bronnen van risicokapitaal ?

We onderscheiden verschillende soorten spelers:

En diverse mogelijke investeringskanalen :

  • via gereglementeerde wisselmarkten (bijv.: beurs)
  • via daartoe georganiseerde netwerken (bijv. : voor een deel van de investeringen gerealiseerd door de Business Angels of het risicokapitaalfonds)
  • via een platform van crowdfunding
  • via enig ander contact tussen de ondernemer en een potentiële investeerder (vennootschap of privépersoon) 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.