De algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd:

maandag 28 oktober 2019

Ondernemingen hebben er alle belang bij om in hun documenten algemene voorwaarden op te nemen.

Door middel van de algemene verkoopsvoorwaarden, zal de onderneming binnen bepaalde grenzen, een gunstigere juridische context kiezen, waardoor zij haar schuldvorderingen beter kan beheren.

De algemene voorwaarden moeten aan twee voorwaarden voldoen:

  • zij moeten aanvaard zijn door de andere partij ;
  • zij moeten geldig zijn (zij mogen niet onrechtmatig zijn).

De aanvaarding van de algemene voorwaarden

Niet alleen mogen de algemene voorwaarden geen misbruik uitmaken en geen onevenwicht creëren tussen de partijen, u moet eveneens in staat zijn om aan te tonen dat uw schuldenaar kennis had van deze voorwaarden, dat hij ze begrepen heeft en dat hij ze aanvaard heeft.

De schuldenaar moet werkelijk de mogelijkheid gehad hebben om de inhoud van de algemene voorwaarden te bekijken vóór of uiterlijk op het moment van het afsluiten van het contract. 

Men gaat ervan uit dat de klant kennis had van de algemene voorwaarden indien zij vermeld zijn op de bestelbon, bestek of elk ander document dat overgemaakt werd vóór het afsluiten van het contract.

Bovendien moet de schuldenaar de algemene voorwaarden hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, aanvaard hebben.

De geldigheidsvoorwaarden van de algemene voorwaarden

De clausules van de algemene voorwaarden mogen niet onrechtmatig zijn.

De wet beschermt de consument, dit wil zeggen elke natuurlijke of rechtspersoon die beslist produkten of diensten te verwerven of te gebruiken, buiten elke beroepsactiviteit om.

Om die reden is het strikt verboden een contractuele clausule te voorzien die een kennelijk onevenwicht zou creëren tussen de rechten en verplichtingen van elk der partijen. Indien een dergelijke onrechtmatige clausule opgenomen is in het contract tussen de handelaar en de consument, wordt zij geacht nietig te zijn.

Het is bijvoorbeeld verboden om onredelijk korte termijnen te voorzien om gebreken te melden aan de verkoper, om de consument afstand te laten doen van elk verhaal tegen de verkoper, om de prijzen te laten schommelen op basis van elementen die uitsluitend afhangen van de wil van de verkoper.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.