Vermindering van de werkgeversbijdragen

Laatst gewijzigd:

zondag 3 november 2019

De federale tewerkstellingsmaatregelen betreffen meestal een structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen of de uitkering van een toelage. Opgelet ! Als gevolg van de taxshift werden de normale werkgeversbijdragen globaal verlaagd. Daardoor komen sinds 1 januari 2018 niet meer alle werknemers "automatisch" in aanmerking voor deze vermindering. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties. Het wordt met behulp van precieze wiskundige formules berekend.

De structurele vermindering is wel cumuleerbaar met één (niet meerdere) doelgroepverminderingen, zoals deze voor :

Bedoeling van deze extra steun is duidelijk om de werkgever aan te sporen bepaalde categorieën van mensen aan te nemen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.