Tools

Aanvullende gemeentelijke premie voor de verfraaiing van gevels

Laatst gewijzigd:

28 oktober 2021

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gemeentelijk
Samengevat
 • Voor wie :  iedere natuurlijke of rechtspersoon die de regionale premie heeft aangevraagd.
 • Voor wat : verfraaiing of renovatie van voorgevels van gebouwen in de centrumlanen
 • Hoeveel : hangt af van de lengte van de voorgevel.
Waarover gaat het?

Gemeentelijke premie voor de verfraaiing of renovatie van gevels in de centrumlanen en van de Beurs van de Stad Brussel.

Wie komt in aanmerking?

Elke privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon die een premieaanvraag voor de verfraaiing van gevels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingediend.

Wat zijn de voorwaarden?

De premie wordt toegekend voor de gebouwen die zijn gelegen in de grote centrumlanen van de Stad Brussel, namelijk:

 • De Brouckèreplein
 • Anspachlaan
 • Beursplein
 • Fontainasplein
 • de Beursstraat
 • de Henri Mausstraat

De aanvullende gemeentelijke premie dient door dezelfde begunstigde enkel te worden aangevraagd voor de gewestelijke premie bestemd voor de verfraaiing van gevels.

Alle verfraaiingswerken aan de gevel die worden ondernomen door de aanvrager van de gemeentelijke premie, moeten overeenstemmen met de lijst van door de stad Brussel aanvaarde werken.

Ook al voldoet de aanvraag aan de toekenningsvoorwaarden van de premie, toch zal ze enkel worden gestort als de hiervoor toegewezen gemeentelijke jaarbegroting niet volledig is opgebruikt.

Welk bedrag wordt toegekend?

Het bedrag van de gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de gevels bedraagt :

 • 25 % van het bedrag van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende premie, met een maximum van 6.000€.
 • voor de gevels langer dan 10 m, wordt het percentage verhoogd naar 40 % met een maximum van 10.000€
 • voor de gevels langer dan 20 m, bedraagt gezegd percentage 55 % met een maximum van 14.000€.

In alle gevallen kunnen de bedragen van de gemeentelijke premies, gecumuleerd met de gewestelijke premies, nooit 90 % van het bedrag van de gesubsidieerde werken overschrijden.

Hoe een aanvraag indienen?

Om deze gemeentelijke premie te bekomen, moet de aanvraag bij de stad Brussel worden ingediend binnen 30 dagen nadat de aanvrager de voorlopige belofte van toekenning van de gewestelijke premie heeft ontvangen. 

De aanvraag gebeurt via het "aanvraagformulier van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels". Zijn bijgevoegd als kopie: het volledige dossier van de bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingediende aanvraag, de voorlopige belofte van toekenning van de gewestelijke premie en de gedetailleerde raming van het voorlopig bedrag van de gewestelijke premie (vergezeld van de kopieën van de bestekken).

Na de indiening van de gemeentelijke premieaanvraag bezorgt de stad een ontvangstbewijs van volledig of onvolledig dossier. 

In het geval van een onvolledig dossier heeft de aanvrager 90 dagen de tijd om het bestuur van de stad Brussel de documenten te bezorgen die nodig zijn voor het bekomen van een volledig premieaanvraagdossier.

Het premieaanvraagformulier en de bijlagen moeten vóór 31 december van het lopende jaar bij het gemeentebestuur toekomen. Anders zal de aanvraag worden uitgesteld tot het volgende jaar, voor zover de kredieten voor deze premie in de begroting zijn vastgelegd.
Alles staat ook netjes uigelegd in een reglement.

Hulp nodig? Contacteer Gemeente Brussel Stad

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.