Tools

Aanwervingspremie: groeiplan

Laatst gewijzigd:

21 mei 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Micro- en kleine ondernemingen in Brussel, die actief zijn in welbepaalde activiteitssectoren, min. 3 personen tewerkstellen en beschikken over een driejarig groeiplan.
 • Voor wat : aanwerving van een nieuwe voltijdse werknemer voor onbepaalde tijd in het kader van een economisch groeiproject.
 • Hoeveel : premie van € 20.000 of € 35.000.
Waarover gaat het?

Bestaat je micro- of kleine onderneming al drie jaar of meer? Ben je van plan personeel aan te werven en de omzet van je onderneming te verhogen? Dan kan je een premie van € 20.000 of € 35.000 ontvangen als je een voltijdse werknemer in dienst neemt in het kader van een groeiplan!

Wie komt in aanmerking?

Micro- en kleine ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die:

 • al minstens drie jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitssectoren;
 • een omzetverhoging van minstens 60% aantonen op basis van de laatste twaalf btw-aangiftes, ofwel een stijging met minstens 60% van het aantal voltijdse werknemers over de 36 maanden die de aanvraag voorafgaan;
 • reeds minstens drie personen te werk stellen op het ogenblik van de aanvraag (met uitzondering van uitzendkrachten). Minstens één daarvan moet voltijds in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • in de groei begeleid worden door hub.brussels;
 • beschikken over een driejarig groeiplan.
Wat zijn de voorwaarden?

Je kan een premie ontvangen als je een nieuwe voltijdse werknemer in dienst neemt voor onbepaalde tijd in het kader van de verwezenlijking van een economisch groeiproject. De aangeworven werknemer mag niet eerder voor jouw onderneming gewerkt hebben.

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet je beschikken over een driejarig groeiplan dat het volgende omvat:

 • een bedrijfsplan met een voorstelling van je onderneming en je project, een marktanalyse, de strategie van je onderneming en een financieringsplan;
 • uitleg over de relevantie van de steun om het groeiplan te verwezenlijken;
 • de beschrijving van het aan te werven profiel.
  Je onderneming moet zich ertoe verbinden de vacature aan Actiris mee te delen.
Welk bedrag wordt toegekend?
Bedrag van de premie
 • Na het eerste jaar: € 20.000
 • Na het tweede jaar: € 15.000

 

Je kan maximaal één premie om de drie jaar ontvangen (te rekenen vanaf de kennisgevingsdatum van de toekenning van de eerste premie). Je kan de steun slechts opnieuw aanvragen als je op het ogenblik van de nieuwe aanvraag drie voltijdse werknemers meer in dienst hebt dan bij de vorige aanvraag.

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1: Vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst

Vul het formulier in. Bij het aanvraagformulier voor de premie moet je het advies van Hub.brussels over je project voegen.

Naar aanleiding van je aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen een maand een ontvangstbevestiging van je dossier sturen.

Fase 2: Ondertekening van de arbeidsovereenkomst

Wanneer je de ontvangstbevestiging hebt gekregen, mag je de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werknemer sluiten. Die moet uiterlijk zeven maanden na de datum van het ontvangstbewijs in dienst treden.

Fase 3: Betaling van de premie

Ten laatste zes maanden na het einde van elk tewerkstellingsjaar zend je volgende documenten naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:

 • De bewijsstukken
 • Het verslag van Hub.brussels

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt je de premie uit in één of twee keer, in functie van de tewerkstellingsduur van de werknemer.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.