Tools

Bedrijfsprojectpremie: ideeën in ontwikkeling brengen

Laatst gewijzigd:

15 september 2020

Doel:

Adviezen en studies
Export
Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : een particulier met een bedrijfsproject
 • Voor wat : dekken van kosten gelinkt aan het bedrijfsproject:  consultancy, opleiding, kinderopvang, buitenlandse beurs ...
 • Hoeveel : 60% van de toegestane investeringen
Waarover gaat het?

Wil je je eigen activiteit opstarten? Je hebt een idee voor een bedrijfsproject, maar je hebt nog een financiële boost nodig om dit te kunnen ontwikkelen? Consultancy, opleiding, kinderopvang, buitenlandse beurs ... Ontvang een premie die 60% van de uitgaven voor je bedrijfsproject dekt!

Wie komt in aanmerking?
 • Een particulier met een bedrijfsproject
Wat zijn de voorwaarden?

De particulier moet aan de volgende voorwaarden voldoen, d.w.z. dat hij of zij:

Welk bedrag wordt toegekend?

Voor welke uitgaven?

De premie heeft betrekking op bepaalde uitgaven die je na de indiening van je aanvraag en na de datum van het ontvangstbewijs hebt gemaakt en vóór de oprichting van je onderneming of vóór de beëindiging van je project. De premie betreft de volgende soort kosten:

Consultancy

De consultancyopdrachten moeten een markt-, een financieel, een juridisch, een technisch of een informaticaonderzoek omvatten. Deze opdrachten moeten ook een verband hebben met de beoogde activiteit.

De consultant moet:

 • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken;
 • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Opleiding

De opleiding mag maximaal drie maanden duren en moet nodig zijn voor de verwezenlijking van het project.

De opleider moet:

 • als hoofdactiviteit opleidingen verstrekken;
 • zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Kinderopvang

De premie kan betrekking hebben op de kosten voor de opvang van een kind van maximaal drie jaar oud, en dit voor een periode van hoogstens drie maanden, opdat je bedrijfsproject kan worden ontwikkeld.

De kinderopvang moet:

 • zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden;
 • over een vergunning van Kind en Gezin of het “Office de la Naissance et de l'Enfance” beschikken;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde.

Deelname aan een buitenlandse beurs

De premie kan betrekking hebben op de deelname aan één buitenlandse beurs.

De volgende toegestane uitgaven zijn:

 • de kosten voor de toegang tot de beurs;
 • de kosten voor de vliegtuigreis, bepaald op basis van forfaitaire bedragen;
 • de kosten voor het verblijf, bepaald op basis van forfaitaire bedragen. Worden aanvaard, enkel de kosten te tellen vanaf de dag vóór de aanvang van de beurs tot de dag na de afloop ervan.

Welke tegemoetkoming kan je krijgen? 

Premietarief 60% van de toegestane investeringen
Maximumbedrag € 3.000 

 

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór de uitgaven

Je moet je door een van de lokale economieloketten laten begeleiden om je bedrijfsproject te kunnen ontwikkelen. Je dient een overeenkomst met deze instelling te ondertekenen alvorens je de premie kan aanvragen.

 • Download het anvraagformulier (zie "onderaan pagina: formulier en reglement" )
 • Vul het formulier zorgvuldig in.
 • Stuur het formulier en de bijhorende bijlagen, via e-mail of per post, naar het op het formulier vermelde adres.

Naar aanleiding van je aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid je  binnen een termijn van twee maanden een ontvangstbericht van je aanvraag sturen.

Fase 2 : Ontwikkeling van uw bedrijfsproject

Eens je het ontvangstbewijs hebt ontvangen, kan je de uitgaven doen die in aanmerking komen voor de premie. Pas wanneer je de beslissing van Brussel Economie en Werkgelegenheid hebt ontvangen, kan je er zeker van zijn dat je een premie ontvangt.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Je dient de betaling van de premie ten laatste drie maanden na de einddatum van het project aan te vragen.
Bij deze aanvraag moeten alle facturen en betalingsbewijzen worden gevoegd alsook het verslag van de begeleidende instelling.

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Als je financiële steun wil om je project te kunnen afronden, weet dan dat je kan beroep doen op een premie om je project uit te diepen.
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.