Subsidies

Bedrijfsprojectpremie: ideeën in ontwikkeling brengen

Laatst gewijzigd:

4 april 2019

Doel:

Adviesverlening en studies
Export
Vorming

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

U wilt uw eigen activiteit opstarten? U heeft een idee voor een bedrijfsproject, maar u heeft nog een financiële boost nodig om dit te kunnen ontwikkelen? Consultancy, opleiding, kinderopvang, buitenlandse beurs ... Ontvang een premie die 60% van de uitgaven voor uw bedrijfsproject dekt!

Wie komt in aanmerking?
 • Een particulier met een bedrijfsproject
 • Een vertegenwoordiger van een groep van minstens drie personen die een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk willen oprichten1

1 Te weten: Laat u bij ons bestuur erkennen als "sociale onderneming" nadat u uw coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk heeft opgericht. Zo zult u hogere premies aan ondernemingen kunnen ontvangen, in het bijzonder voor investeringen.

Wat zijn de voorwaarden?

De particulier of de vertegenwoordiger van de groep moet aan de volgende voorwaarden voldoen, d.w.z. dat hij of zij:

 • Een activiteit beoogt uit te oefenen in een van de toegestane sectoren;
 • Een concreet project heeft voor de ontwikkeling van zijn of haar onderneming, onderbouwd door een beschrijving van het project (hub.brussels zal een advies uitbrengen over uw project);
 • Ten minste 18 jaar oud is;
 • In de drie jaren die de ontvangst van de steunaanvraag voorafgaan niet het statuut van zelfstandige heeft gehad (met uitzondering van het statuut van student-zelfstandige);
 • Nog geen bedrijfsprojectpremie heeft ontvangen (besluit van 24/01/2019);
 • Begeleid wordt door een van onderstaande lokale economieloketten, op basis van een overeenkomst van minstens zes maanden:
  • Lokaal Economieloket van Brussel-stad (Aalststraat 7-11 te 1000 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Sint-Jans-Molenbeek (Meelfabrieksplein 10 te 1080 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Schaarbeek (Paleizenstraat 44 te 1030 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Sint-Gillis (Théodore Verhaegenstraat 150 te 1060 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Anderlecht (Scheikundigestraat 34-36 te 1070 Brussel).
Welk bedrag wordt toegekend?

Voor welke uitgaven?

De premie heeft betrekking op bepaalde uitgaven die u na de indiening van uw aanvraag en na de datum van het ontvangstbewijs heeft gemaakt en vóór de oprichting van uw onderneming of vóór de beëindiging van uw project. De premie betreft de volgende soort kosten:

Consultancy

De consultancyopdrachten moeten een markt-, een financieel, een juridisch, een technisch of een informaticaonderzoek omvatten. Deze opdrachten moeten ook een verband hebben met de beoogde activiteit.

De consultant moet:

 • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken;
 • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Opleiding

De opleiding mag maximaal drie maanden duren en moet nodig zijn voor de verwezenlijking van het project.

De opleider moet:

 • als hoofdactiviteit opleidingen verstrekken;
 • zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Kinderopvang

De premie kan betrekking hebben op de kosten voor de opvang van een kind van maximaal drie jaar oud, en dit voor een periode van hoogstens drie maanden, opdat uw bedrijfsproject kan worden ontwikkeld.

De kinderopvang moet:

 • zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden;
 • over een vergunning van Kind en Gezin of het “Office de la Naissance et de l'Enfance” beschikken;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde.

Deelname aan een buitenlandse beurs

De premie kan betrekking hebben op de deelname aan één buitenlandse beurs.

De volgende toegestane uitgaven zijn:

 • de kosten voor de toegang tot de beurs;
 • de kosten voor de vliegtuigreis, bepaald op basis van forfaitaire bedragen;
 • de kosten voor het verblijf, bepaald op basis van forfaitaire bedragen. Worden aanvaard, enkel de kosten te tellen vanaf de dag vóór de aanvang van de beurs tot de dag na de afloop ervan.

 

Welke tegemoetkoming kan u krijgen? 

Premietarief60% van de toegestane investeringenMaximumbedrag3000€

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór de uitgaven

U moet zich door een van de lokale economieloketten laten begeleiden om uw bedrijfsproject te kunnen ontwikkelen. U moet een overeenkomst met deze instelling ondertekenen alvorens u de premie kunt aanvragen.

 • Download het anvraagformulier (zie "links: formulier en reglement" onderaan)
 • Vul het formulier zorgvuldig in.
 • Stuur het formulier en de bijhorende bijlagen, via e-mail of per post, naar het op het formulier vermelde adres.

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen een termijn van twee maanden een ontvangstbericht van uw aanvraag sturen.

Fase 2 : Ontwikkeling van uw bedrijfsproject

Eens u het ontvangstbewijs heeft ontvangen, kunt u de uitgaven doen die in aanmerking komen voor de premie. Pas wanneer u de beslissing van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft ontvangen, kunt u er zeker van zijn dat u een premie ontvangt.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

U dient de betaling van de premie ten laatste drie maanden na de einddatum van het project aan te vragen.
Bij deze aanvraag moeten alle facturen en betalingsbewijzen worden gevoegd alsook het verslag van de begeleidende instelling.

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Als u financiële steun wilt om uw project nog beter te kunnen afronden, weet dan dat u een premie om uw project uit te diepen.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.