Tools

Be.Exemplary

Laatst gewijzigd:

18 juli 2018

Doel:

Adviezen en studies
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert projectoproepen om de bouw of de renovatie van voorbeeldgebouwen op te waarderen en te bevorderen. Het wil de projecten steunen die een kwaliteitsvolle architectuur combineren met zeer goede energie- en milieuprestaties en met aandacht voor het sociaaleconomische aspect.

Wie komt in aanmerking?

De projectoproep staat open voor alle opdrachtgevers (gezinnen, openbare besturen, para-openbare instellingen, vzw's, ondernemingen, promotoren, enz.) die in het Brusselse Gewest renoveren of bouwen. De projectoproep heeft betrekking op elke mogelijke bestemming.

Wat zijn de voorwaarden?

De projecten moeten:

  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn en betrekking hebben op een bouw- of renovatieproject
  • zich op het moment van de kandidaatstelling minstens in het stadium van het voorontwerp bevinden, maar de werken mogen op de datum van de aanduiding van de laureaten (uiterlijk op 31 december 2018) nog niet zijn aangevat.

Om bepaalde specifieke kenmerken van de projecten in aanmerking te kunnen nemen, worden ze opgedeeld in 2 categorieën:

  • Categorie 1: kleine projecten: max. 3 woningen/eenheden, collectieve huisvesting/cohousing (delen van leefruimten), of andere bestemmingen van minder dan 300 m²; evenals gemengde projecten die 2 van deze gevallen combineren.
  • Categorie 2: alle openbare of privéprojecten die buiten categorie 1 vallen. Onderworpen aan de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning.
Welk bedrag wordt toegekend?

Categorie 1

Financiële steun € 200/m² en minimum € 20.000, verdeeld als volgt:

Private opdrachtgever:

€ 190/m²

met een maximum van € 400.000 per project  

Behalve het plafondbedrag wordt het maximumbedrag per project bepaald met inachtneming van de regels inzake overheidssteun (zie punt II.6. van het reglement).

Ontwerper

€ 10/m²

met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 100.000

 

Categorie 2

Financiële steun verdeeld als volgt:

Privéopdrachtgever

€ 115/m²

met een maximum van € 400.000 per project

Ontwerper

€ 10/m²

met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 100.000

Openbare opdrachtgever

€ 115/m²

voor de projecten die minder dan 50 % gewestelijke steun ontvangen (EFRO, wijkcontracten, gewestelijke premies, …) met een maximum van € 400.000 per project. 

Financiering van de meerwaarde/meerkost als gevolg van de voorbeeldfunctie: 

voor de projecten die 50 % gewestelijke steun ontvangen of meer (EFRO, wijkcontracten, gewestelijke premies, ...): de openbare projecten vermelden nauwkeurig het gevraagde bedrag en het gebruik ervan in verband met de innovatie of de voorbeeldfunctie.

 

Wanneer de tussenkomst van een ontwerper verplicht is of er een ontwerper werd aangesteld door de opdrachtnemer, zal be.exemplary de twee belonen.

Wanneer geen enkele ontwerper betrokken is bij het project, ontvangt de opdrachtgever het volledige bedrag van de subsidie.

Hoe een aanvraag indienen?

De jury zal deze indicatoren aan de categorieën aanpassen en zal elk project in functie van zijn specifieke potentieel beoordelen.

De projectdragers kunnen een beroep doen op de deskundige bijstand die het Gewest ter beschikking stelt via de door Homegrade (fusie tussen de Stadswinkel en het Energiehuis) georganiseerde begeleiding.

Deze begeleidingsvergaderingen zijn een moment om van gedachten te wisselen met het team van Homegrade. Ze zijn enerzijds bedoeld om te informeren over de werking van de bijstand en de manier om eraan te beantwoorden, en anderzijds om het potentieel te benadrukken en de verbeteringspistes van het project te verkennen.

De afspraken voor de begeleidingssessies worden toegekend volgens de volgorde van de ingediende aanvragen. Er wordt aangeraden om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen, zodat de kandidaten hun project kunnen aanpassen aan de begeleidingssessies.

De uiterste aanvraagdatum voor begeleiding is 1 juni 2018.

De kandidaten worden verzocht om hun ingevulde en ondertekende kandidatuur vóór 29 juni 2018 om 12.00 uur naar Brussel Stedenbouw en Erfgoed te sturen.

Vóór 21 december 2018 zal aan de kandidaten worden meegedeeld of ze al dan niet zijn geselecteerd.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.