Subsidies

Beurs circulaire economie

Laatst gewijzigd:

12 juli 2019

Doel:

Milieu

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Village Finance
Waarover gaat het?

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) beschikt Village Finance over een fonds dat in de vorm van een beurs geïnvesteerd moet worden in een twintigtal Brusselse bedrijven.

De beurs Circulaire Economie ten bedrage van 5000 euro wordt toegekend aan ondernemingsprojecten die worden gecreëerd of ontwikkeld volgens de concepten van circulaire economie. Volgens het GPCE kan dit laatste gedefinieerd worden als “een economisch uitwisselings- en productiesysteem dat, in alle stadia van de levenscyclus van de producten (goederen en diensten), ernaar streeft om de hulpbronnen efficiënter te gebruiken, om de impact op het milieu te verminderen en daarbij ook het individueel welzijn verder te ontwikkelen. Ze staat tegenover lineaire economie, waar grondstoffen worden gewonnen, verwerkt, verbruikt en weggeworpen” (meer info hier).

Wat zijn de voorwaarden?
  • In hoofdberoep een project opstarten of ontwikkelen (oprichting of niet van een bedrijf). Om van de beurs te genieten, moet het project over een ondernemingsnummer beschikken. In geval van ontwikkeling moet er aangetoond worden dat het wel degelijk gaat om de ontwikkeling van een nieuwe activiteit of een belangrijke wijziging van de bedrijfsactiviteiten;

  • Opstarten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en er zijn maatschappelijke zetel hebben;

  • Begeleid worden door een begeleidingsstructuur voor de uitwerking van het businessplan;

  • Tegelijk een kredietaanvraag voor minimum 10 000 euro indienen bij een financieringsinstelling. Village Finance wil de toegang tot financiering via een hefboomeffect vergemakkelijken (en niet dienen als geïsoleerde subsidie);

  • Een onderneming opstarten/ontwikkelen die een voorbeeld is op het vlak van circulaire economie.

Tot eind 2019 buigt een jury zich geregeld over de ingediende projecten.  Wil u uw kandidatuur indienen? Contacteer dans Village Finance.

Welk bedrag wordt toegekend?

De beurs Circulaire Economie ten bedrage van 5000 euro wordt toegekend aan ondernemingsprojecten die worden gecreëerd of ontwikkeld volgens de concepten van circulaire economie.

De beurs is niet-terugbetaalbaar en dient om geïnvesteerd te worden in ondernemingen actief in de volgende ketens: duurzame voeding, ecobouw, personenzorg, informatie- en communicatietechnologieën, grondstoffen-afval, energie en creatieve beroepen.

Omdat het aantal beurzen beperkt is, zal Village Finance projecten selecteren die als voorbeeld dienen op het vlak van duurzame ontwikkeling/circulaire economie.

Hoe een aanvraag indienen?
  • Een begeleidingsstructuur contacteren om een businessplan uit te werken;

  • Village Finance en een financieringsinstelling contacteren alsook alle nodige stukken (businessplan, financieel plan, NBB-fiche, identiteitskaart, CV, …) voorleggen. Er wordt een preselectie georganiseerd door Village Finance;

  • Eenmaal het dossier klaar wordt de beurskandidaat uitgenodigd om zijn project voor te stellen aan een jury van experts. Op het einde van de deliberatie krijgt het project een voorakkoord of wordt het uitgesteld of geweigerd;

  • Het voorakkoord van Village Finance wordt concreet zodra de overeenkomst voor de toekenning van het krediet (met de financieringsinstelling) ondertekend is;

  • Ondertekening van de overeenkomst voor de toekenning van de beurs en vrijmaking van de beurs.

 

Hulp nodig? Contacteer Village Finance

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.