Tools

Integratiepremie

Laatst gewijzigd:

24 juli 2018

Doel:

Welzijn op het werk
Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Communautair
Samengevat

De integratiepremie bevordert de tewerkstelling of het aan het werk houden van personen met een handicap door het compenseren van de verminderde productiviteit van bepaalde werknemers als gevolg van hun handicap.

Waarover gaat het?

De integratiepremie bevordert de tewerkstelling of het aan het werk houden van personen met een handicap door het compenseren van de verminderde productiviteit van bepaalde werknemers als gevolg van hun handicap.

Wie komt in aanmerking?

 Het kan gaan om een werkgever in de privé- of publieke sector of een onderneming met aangepast werk waarvan de vestiging zich om het even waar in België bevindt.

Wat zijn de voorwaarden?

De werkgever moet:

  • de wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven die voortkomen uit zijn hoedanigheid van werkgever. Met name het banenquotum voor mensen met een handicap dat hem door de regelgeving wordt opgelegd.
  • Hij mag geen andere werknemers ontslaan om van deze premie te kunnen genieten.

De persoon met een handicap die de aanvraag indient, moet:

  • ingeschreven zijn bij PHARE.
  • gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeenten van het BHG.
  • door een arbeidsovereenkomst aan de werkgever gebonden zijn.

Voor de toegangsvoorwaarden bij werkgevers van publiek recht, gelieve contact op te nemen met de Dienst PHARE.

Welk bedrag wordt toegekend?

Het betreft een tegemoetkoming in de bezoldiging en de sociale lasten die wordt toegekend aan de werkgever om het rendementsverlies van de werknemer met een handicap te compenseren.

  • Voor een contract van onbepaalde duur (COD) of een contract van bepaalde duur (CBD) van meer dan 3 maanden, mag de premie niet meer bedragen dan 50% van het salaris en de door de werkgever betaalde sociale lasten. De Dienst Phare stelt na evaluatie het tegemoetkomingspercentage vast dat gelijk is aan het rendementsverlies van de werknemer, rekening houdend met de aard van de handicap en het functieprofiel. De premie wordt voor maximaal een jaar vastgesteld en kan worden verlengd afhankelijk van het al dan niet aanhouden van het rendementsverlies.
  • Voor een CBD van maximaal 3 maanden komt de door de Dienst Phare toegekende premie overeen met 30 % van de bezoldiging van de werknemer met een handicap en de door de werkgever betaalde sociale lasten. De premie wordt vastgesteld voor de duur van het contract. De premie kan wel verlengd, maar niet toegekend worden, voor eenzelfde werknemer met een handicap bij eenzelfde werkgever, voor een periode van meer dan zes maanden per periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de aanvang van de eerste overeenkomst.

De integratiepremie mag worden toegekend na een omscholingsovereenkomst.

Hoe een aanvraag indienen?

De persoon met een handicap werkt al bij een werkgever of heeft een werkgever gevonden die bereid is hem aan te nemen. Deze werkgever wenst in aanmerking te komen voor een integratiepremie. Hij dient dan een aanvraag in bij de Dienst Phare met behulp van het door de dienst opgestelde document en voegt een kopie van de arbeidsovereenkomst bij.

De werkgever wordt op de hoogte gesteld van de beslissing.

De tegemoetkoming wordt ten vroegste toegekend vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag van de werkgever.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.