Tools

Premie voor een investering : werken, materiaal, immobiliën, immaterieel

Laatst gewijzigd:

17 december 2021

Doel:

Vestiging
Investeringen
Successie en bedrijfsverdracht

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

U wil investeren in de ontwikkeling van uw bedrijf? Uw bedrijf kan profiteren van een subsidie om een gebouw of grond te verwerven, materiaal te kopen, werkzaamheden uit te voeren, een handelsfonds over te nemen, enz.

Waarover gaat het?

U wil investeren in de ontwikkeling van uw bedrijf? Uw bedrijf kan profiteren van een subsidie om een gebouw of grond te verwerven, materiaal te kopen, werkzaamheden uit te voeren, een handelsfonds over te nemen, enz.

Wie komt in aanmerking?

Als u een natuurlijke persoon bent die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap), dan wordt u als een onderneming beschouwd. In dit geval kan u steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder volgende voorwaarden:

 • u dient gevestigd te zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of dit van plan te zijn);

 • Geen bedrijf in moeilijkheden zijn noch een bedrijf dat verwikkeld is in een procedure voor de terugvordering van steun.

Om te bepalen of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze steun, moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder:

Opgelet: enkel de administratie is bevoegd om te bepalen of uw onderneming van de steun kan genieten.

Wat zijn de voorwaarden?

U kan steun aanvragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor volgende investeringen:

 • Een vestiging oprichten

  • Grond of gebouw
  • Meubilair, machine, uitrusting, bedrijfsvoertuig, materieel
  • Ruwbouwwerken of afwerking
    
 • Een bestaande vestiging uitbreiden of verbeteren

  • Toename van de oppervlakte gewijd aan de activiteit in het gebruikte gebouw
  • Aankoop van het gebouw dat als huurder betrokken werd
  • Afwerking
  • Meubilair, uitrusting, machine, bedrijfsvoertuig
  • Octrooi, merk, model
  • Handelsfonds (overname van het netto -actief deel)
 • Het volledige productieproces wijzigen

 • De productie of het aanbod diversifiëren

  • Goederen produceren of producten of diensten aanbieden die vóór de steunaanvraag niet geproduceerd of aangeboden werden

  • Deze investeringen moeten de volgende voorwaarden naleven:

   • bijkomende goederen: met uitzondering van vastgoedinvesteringen geven vervangings-, moderniseringsinvesteringen of investeringen gewoon ter aanpassing aan nieuwe normen en standaarden geen recht op een premie;
   • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
   • als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
   • nieuwe goederen: investeren in tweedehands meubilair of materiaal geeft geen recht op een premie (behoudens uitzonderingen).
   • eigendom van het bedrijf: investeringen bestemd voor verhuur zijn niet toegestaan (behalve als de verhuring van deze investering hoort bij een dienst aangeboden door de begunstigde).
  • Ze moeten:
   • uitgebaat worden door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (investeringen die verband houden met de export naar een derde land zijn niet toegestaan);
   • uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu,...;
   • als vaste activa geboekt worden in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Bepaalde investeringen geven geen recht op een premie.
Raadpleeg de volledige lijst in artikel 13 van het besluit.

Minimaal investeringsbedrag

U kunt slechts een premie krijgen als uw investeringsprogramma een zeker bedrag bereikt, dat afhangt van de grootte en de leeftijd van uw bedrijf (volgens de registratiedatum bij de Kruispuntbank van Ondernemingen).

 • Micro-onderneming
  • Minder dan vier jaar oud (starter): € 10.000 excl. btw
  • Minimaal vier jaar oud: € 15.000 excl. btw
 • Kleine onderneming
  • Minder dan vier jaar oud (starter): € 15.000 excl. btw
  • Minimaal vier jaar oud: € 30.000 excl. btw
 • Middelgrote onderneming
  • € 100.000 excl. btw
Welk bedrag wordt toegekend?

De steun waarvan u kan genieten, ligt tussen de 5% en 30% van het bedrag van uw investering. Dit percentage is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en een reeks andere criteria.

Hoe een aanvraag indienen?

De procedure omvat 3 fasen :

Fase 1

Vóór de investeringen (en elke verbintenis), dient u een formulier in te vullen. Bij uw aanvraagformulier moet u meerdere bijlagen voegen.

Naar aanleiding van uw voorafgaande vergunningsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een ontvangstbewijs van uw dossier. Zodra u dit ontvangstbewijs hebt ontvangen, mag u beginnen investeren.

Fase 2

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs hebt u zes maanden de tijd om:

 • de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 • een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) op te sturen

Fase 3

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit als uw bedrijf minder dan vier jaar oud is of als de premie minder dan € 25.000 bedraagt. Zo niet wordt de premie in twee of drie keer uitbetaald, naargelang het premiebedrag.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.