Subsidies

Projectoproep Opensoon

Laatst gewijzigd:

1 oktober 2019

Doel:

Vestiging

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft in 2019 een nieuwe editie uit van de projectoproep Opensoon, dat als bedoeling heeft de opening te bevorderen van nieuwe originele, kwaliteitsvolle handelszaken die zorgen voor ontwikkeling in de handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie komt in aanmerking?

Voor wie?

Deze projectoproep staat open voor toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet :

 • De kandidaat moet op straffe van verwerping van zijn subsidieaanvraag in het bezit zijn van een geldig ondernemingsnummer vanaf het indienen van de subsidieaanvraag. Bij gebrek aan een ondernemingsnummer is de kandidaat uitgesloten van de projectoproep en verliest hij zijn recht om een subsidie aan te vragen. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.
 • Er mag slechts één subsidieaanvraag per ondernemingsnummer ingediend worden.

Waarvoor?

Elk project dat voldoet aan criteria van financiële leefbaarheid, originaliteit en kwaliteit. Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld. Een kringloopgericht project zal aanleiding geven tot een hogere subsidie.

Welk bedrag wordt toegekend?
 • Een specifieke gewestelijke financiële steun van maximaal €15.000

 • Begeleiding op vraag, die bestaat uit het volgende:

  • een coachingfase om het beste project te vinden en het commercieel te positioneren;

  • een consultancyfase om de meest geschikte plaats te vinden voor de uitoefening van de overwogen activiteit.

Hoe een aanvraag indienen?

De procedure zal in vier fasen verlopen:

 • Verplichte afspraak met hub.brussels, om de formaliteiten voor de begunstigde te vergemakkelijken en met het oog op een begeleiding op maat;
 • Indiening van het kandidatuurdossier voor Open Soon 2019, met inbegrip van de vereiste elementen voor de analyse van het project;
 • Analyse van het kandidatuurdossier door een multidisciplinair adviescomité. Dit comité zal tweemaal vergaderen in 2019 (budget: 200.000 EUR per vergadering);
 • Enkel voor de laureaten van de projectoproep: indiening van het aanvraagdossier voor de subsidie, op grond waarvan de subsidie toegekend wordt, onder voorbehoud van de gebruikelijke administratieve controles.

Het kandidatuurdossier moet ingediend worden bij de diensten van hub.brussels tegen uiterlijk de volgende data (de datum van de poststempel of de verzendingsdatum van de e-mail gelden als bewijs):

 • ten laatste op 07/06/2019 om 9.00 uur voor dossiers die behandeld worden op de juryvergaderingen van 20/06/2019 en 27/06/2019
 • ten laatste op 06/09/2019 om 9.00 uur voor dossiers die behandeld worden op de juryvergaderingen van 19/09/2019 en 26/09/2019 ;

Stuur uw project op naar opensoon@hub.brussels

Het formulier en de voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.