Subsidies

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen (RISE)

Laatst gewijzigd:

10 juli 2018

Doel:

Adviesverlening en studies
Milieu
Innovatie (O&O)
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Grant level:

Gewestelijk
Samengevat

De projectoproep RISE zet de meest innovatieve jonge Brusselse onderneming van het jaar in de kijker.

Waarover gaat het?

De projectoproep RISE zet de meest innovatieve jonge Brusselse onderneming van het jaar in de kijker.

Concreet beloont deze actie de beste technologische onderneming met een subsidie die tot 100% van de kosten kan dekken voor de uitvoering van een Strategisch Innovatieplan (SIP).

Via een strategisch innovatieplan kan de onderneming haar business-strategie (O&O, Innovatie, Financiering, Business Development, etc.) uitwerken door een programma met een algemeen karakter op te stellen. Dat plan herneemt in detail (voor een periode van max. 3 jaar) de visie van de kandidaat over OOI en innovatieve projecten op (middel)lange termijn.

Via een preselectie en een evaluatie door een panel van experten dat met zorg wordt samengesteld, verdedigen gemotiveerde en toegewijde kandidaat-ondernemingen hun toekomstvisie en hun technologische innovatiekeuzes.

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking voor RISE als:

 • u een kleine onderneming hebt, dwz een kleine onderneming volgens de ordonnantie van 26 maart 2009 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en de aanbeveling 2003/361/CE van de Commissie over de definitie van de grootte van ondernemingen. De grootte van uw onderneming wordt berekend op basis van de gegevens van uw onderneming en uw partnerondernemingen.

 • uw onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • uw onderneming minder dan vijf jaar voor de toekenning van de subsidie is opgericht

 • u de innovatiemogelijkheden van uw onderneming kunt aantonen:

  • door uw activiteitenplan te laten evalueren door een externe en onafhankelijke expert en deze evaluatie voor te leggen aan Innoviris. In uw activiteitenplan bepaalt u hoe uw onderneming in de nabije toekomst producten, diensten of processen zal ontwikkelen die technologisch nieuw zijn of een aanzienlijke verbetering vormen tegenover de technische state of the art van de sector in Europa. Uw activiteitenplan bevat een technologisch of industrieel risico.

  • door uitgaven in industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling voor te leggen die minstens 10 % bedragen van de totale uitgaven voor de werking van de onderneming tijdens één van de drie jaren die voorafgaan aan de toekenning van de subsidie. Een beginnende onderneming zonder financiële voorgeschiedenis legt een financiële audit van het lopende boekjaar voor. De cijfers moeten bevestigd zijn door een externe expert-boekhouder.

 • het strategisch plan van uw onderneming een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Let op: wanneer u uw aanvraag indient, mag deuitvoeringvan uw SIP nog niet van start zijn gegaan.

 • uw onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen.

 • uw onderneming nooit eerder door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd als jonge innovatieve onderneming werd verkozen.

Opgelet : alle voorwaarden staan in het reglement van de projectoproep die op de website van Innoviris beschikbaar is. 

Wat zijn de voorwaarden?

De Regering kan beslissen steun toe te kennen aan één of meerdere "jonge innovatieve ondernemingen" in functie van volgende criteria:

 • De kwaliteit, het vernieuwend karakter en de realistische aanpak, onder meer op technologisch en financieel vlak, van het strategische innovatieplan;

 • De bekwaamheid van het team en zijn vermogen het strategische innovatieplan aan te wenden;

 • De vooruitzichten op industriële en commerciële valorisatie van de beoogde resultaten;

 • De potentiële impact van die valorisatie op economie, tewerkstelling en milieu op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welk bedrag wordt toegekend?

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie en bedraagt maximaal 500.000  per onderneming.
 
De subsidie dekt alle kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het strategisch innovatieplan voor een maximale periode van 3 jaar.

Hoe een aanvraag indienen?

Voor de editie van 2018 is de projectoproep opengesteld tot 13 juli 2018 om 14 uur.

Dien uw aanvraag in tijdens de projectoproep via een formulier beschikbaar op de website van Innoviris.

Bijkomende informatie? Damien Littré, 02 600 50 71 of dlittre@innoviris.be.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.