Tools

Premie van eerste vestiging in gemeente Elsene

Laatst gewijzigd:

18 juli 2018

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gemeentelijk
Samengevat

Personen die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigen of die een één persoons-BVBA oprichten in de gemeente Elsene, kunnen een premie van eerste vestiging bekomen van het gemeentebestuur.

Waarover gaat het?

Personen die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigen of die een één persoons-BVBA oprichten in de gemeente Elsene, kunnen een premie van eerste vestiging bekomen van het gemeentebestuur.

Wie komt in aanmerking?

De personen die in aanmerking komen voor de premie zijn:

 • De lichamelijke personen die zich voor de eerste keer op het grondgebied van de gemeente Elsene vestigen om er zelfstandig en hoofdzakelijk een burgerlijke handelsactiviteit uit te oefenen met een winstgevend doel;
 • De enige vennoot van de één persoons-BVBA van het Belgisch recht, houdende de opstelling voor de eerste maal van zijn hoofdkantoor op het grondgebied van de gemeente Elsene.

Bovendien moet de aanvrager op het ogenblik van het uitoefenen van zijn beroepsactiviteit:

 • Van goed gedrag en zeden zijn;
 • Meerderjarig zijn of meerderjarig verklaard zijn en de leeftijd van 35 jaar niet bereikt hebben op het ogenblik van de aanvraag;
 • De eerste beroepsinstelling zijn op het grondgebied van de gemeente Elsene;Alle voorwaarden vervullen ten overstaan van de RSZ, de BTW en het Bestuur van de Directe belastingen, in regel zijn met de wettelijke bepalingen die de uitvoering beheersen van het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd;
 • De rechtvaardigende stukken afleveren van de beroepsinvesteringen voor een minimumwaarde van 4.957,87 €.

Volgende sectoren zijn uitgesloten:

 • De banken en andere financiële instellingen
 • De verzekeringssector
 • De sector van de verkoop, de aankoop en de verhuur van onroerende goederen.
Wat zijn de voorwaarden?

De begunstigde van de premie moet volgende verbintenissen aangaan:

 • Met zijn gezin gehuisvest zijn te Elsene binnen de zes maanden die volgende op de eerste vestiging en er minstens een periode van 5 jaar blijven vanaf deze vestiging.
 • Zijn beroepsactiviteit hoofdzakelijk te Elsene uitvoeren gedurende een periode van minstens 5 jaar vanaf de toekenning van de premie
 • Door aangetekende zending zo spoedig mogelijk het College van Burgemeester en Schepenen de stopzetting betekenen van zijn beroepsactiviteit te Elsene of de overdracht van zijn eerste vestiging of van zijn woonplaats.
 • De premie zo spoedig mogelijk terugbetalen indien de bovengenoemde voorwaarden of verbintenissen niet vervuld zijn of indien de verklaring betreffende de toekenning van de premie onjuist of onvolledig blijken te zijn. De te terugbetalen premie wordt verhoogd met de interesten berekend aan de wettelijke voet van kracht op het ogenblik van zijn inning.
Welk bedrag wordt toegekend?

Het bedrag van de premie van eerste vestiging beloopt 495,75 € voor de beroepsinvesteringen van een minimumwaarde van 4.957,87 €.

Voor de beroepsinvesteringen hoger dan 4.957,87 € zal een aanvullend bedrag gevoegd worden berekend op 2% van de waarde van deze investeringen zonder een maximumbedrag van de premie vastgesteld op 1.239,47 € te overschrijden.

Er mag slechts één premie per gezin toegekend worden.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag om toekenning van de premie moet ingediend worden in 3 exemplaren bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 12 maanden van de eerste beroepsvestiging door het daartoe afgeleverde formulier terug te sturen.

Het Schepencollege zal de echtheid van de eerste vestiging, van de beroepsactiviteit de daartoe vereiste investeringen controleren. Het zal de realiteit van de woonplaats van de aanvrager en van zijn gezin nagaan evenals hun inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Elsene.

Daarna zal het College van Burgemeester en Schepen uitspraak doen over de gegrondheid van de aanvraag.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.