Tools

Vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen - Doelgroep : 6 eerste aanwervingen

Laatst gewijzigd:

17 maart 2022

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat
  • Voor wie:  kmo's & grote ondernemingen
  • Voor wat: aanwerving eerste 6 werknemers
  • Hoeveel : 4.000€ eerste werknemer, van 1550€ tot  450€ voor de vijf volgende werknemers
Waarover gaat het?

Via deze federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een RSZ-korting bekomen van maximum € 4.000 zonder beperking in tijd. Voor de volgende vijf werknemers kent deze doelgroepvermindering een bepaalde vermindering toe van € 1550 tot € 450 beperkt tot maximum 13 kwartalen. Deze maatregel voorziet ook een tussenkomst in de kosten van het sociaal secretariaat.

Wie komt in aanmerking?

Betrokken werkgevers

Alle nieuwe werkgevers uit de privé-sector die onder de toepassing vallen van de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid voor werknemers.

Een werkgever die de 12 maanden voorafgaand aan de indienstname geen werknemer in dienst heeft gehad kan beschouwd worden als een nieuwe werkgever. Als de werknemer voldoet aan de voorwaarden komt hij in aanmerking voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer

De werkgever die de 12 maanden voorafgaand aan de indienstname geen 'n' werknemers gelijktijdig in dienst heeft gehad ('n' = 2 tem 6), kan in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een nde werknemer.

In de bespreking die volgt wordt voor de kwalificatie ‘nieuwe werkgever’ en voor het toekennen van de vermindering, nooit rekening gehouden met:

  • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;
  • leerlingen in het kader van het alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969;
  • dienstboden;
  • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
  • gelegenheidswerknemers in de horeca
  • flexi-jobwerknemers
  • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, IBO'ers, vrijwilligers, bepaalde stagiairs,  …).

Voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen is het dus alsof werknemers die tot een van deze categorieën behoren niet bestaan.

Betrokken werknemers

Het betreft alle werknemers die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 behalve de reeds opgesomde werknemers. De werknemer moet dus vóór zijn aanwerving aan geen enkele specifieke voorwaarde voldoen. Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen moet de werknemer uiteraard wel voldoen aan de algemene voorwaarden om van een doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken, in het bijzonder wat betreft de prestaties, die, als de werknemer niet verbonden is door een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst, 27,5% moeten bedragen van voltijdse prestaties tijdens het ganse kwartaal (µ(glob) ten minste gelijk aan 0,275).

Welk bedrag wordt toegekend?

De werkgever kan vrij kiezen voor welke werknemer hij de korting van de verschillende werknemers gebruikt. De werkgever kan dus eerst kijken voor welke werknemers een andere doelgroepvermindering interessanter is en beslist per kwartaal of en voor wie hij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen aanvraagt.

De werkgever kan gedurende twintig kwartalen nadat hij als nieuwe werkgever een eerste, (tweede, derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer in dienst neemt, de kwartalen van de doelgroepvermindering opnemen.

Kwartaal Voor de volledige
tewerkstellingsperiode
   
1e werknemer € 4.000    
       
Kwartaal 1 tot 5 6 tot 9 10 tot 13
2e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
3e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
4e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
5e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
6e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
Hoe een aanvraag indienen?

In de kwartaalaangifte duidt de werkgever de structurele vermindering aan en één doelgroepvermindering waarop hij aanspraak kan maken. De stukken ter staving van de doelgroepvermindering moet hij bijhouden gedurende de verjaringstermijn en op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen voorleggen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.