Tools

Vestigingspremie

Laatst gewijzigd:

10 april 2018

Doel:

Welzijn op het werk
Vestiging

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Communautair
Samengevat

De toekenning van een compensatietussenkomst voor rendementsverlies ten einde een gehandicapte persoon te helpen die zich als zelfstandige wenst te vestigen op het territorium van het BHG of die zijn zelfstandige aktiviteiten hervat na een arbeidsonderbreking veroorzaakt door een ongeval of ziekte, of die zijn arbeidsaktiviteit wenst te vrijwaren wanneer die door zijn gebreken in het gedrang komt.

Waarover gaat het?

De toekenning van een compensatietussenkomst voor rendementsverlies ten einde een gehandicapte persoon te helpen die zich als zelfstandige wenst te vestigen op het territorium van het BHG of die zijn zelfstandige aktiviteiten hervat na een arbeidsonderbreking veroorzaakt door een ongeval of ziekte, of die zijn arbeidsaktiviteit wenst te vrijwaren wanneer die door zijn gebreken in het gedrang komt.

Wie komt in aanmerking?

Elke gehandicapte persoon die:

  • zich als zelfstandige wenst te vestigen op het territorium van het BHG
  • er zijn zelfstandige aktiviteiten hervat na een arbeidsonderbreking wegens een ongeval of ziekte 
  • zijn beroepsaktviteit wenst te vrijwaren wanneer die door zijn gebreken in het gedrang komt.
Wat zijn de voorwaarden?

De gehandicapte persoon die de aanvraag doet dient

  • ingeschreven te zijn bij  PHARE
  • gedomicilieerd te zijn in één van 19 gemeenten van het BHG
  • geen andere andere bezoldigde zelfstandige aktiviteit uit te oefenen die meer dan een halftijdse bedraagt

Bovendien moet de sociale zetel van de zelfstandige aktiviteit zich op het territorium van het BHG bevinden.

Welk bedrag wordt toegekend?

Het betreft een financiële tegemoetkoming die voor een bepaalde tijdsduur aan de gehandicapte persoon wordt toegekend.

Deze wordt bepaald door een percentage van het gemiddelde minimum maandinkomen zoals gewaarborgd door CAO nr. 43 van 2 mei 1988 (hetzij 1.362,49 € op 1/9/2008) en kan niet meer dan 50 % daarvan bedragen. Dit percentage komt overeen met het geleden rendementsverlies van de aanvrager.

De tegemoetkoming kan ten vroegste op de datum van ontvangst van aanvraag worden toegekend.

Duur:
Deze wordt voor een periode van 1 jaar vastgelegd en kan naargelang het aanhouden van het rendementsverlies worden verlengd.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Phare door middel van het door deze dienst opgestelde document.

De aanvraag wordt aan een onderzoek onderworpen voor wat betreft:

  • de professionele indicaties en contra-indicaties met betrekking tot de beperking en de restcapaciteiten;
  • de eisen van het werk;
  • de beroepskwalificatie;
  • de technische, economische en financiële levensvatbaarheid van het project of de activiteit.

De Dienst Phare stelt het tegemoetkomingspercentage vast en brengt de persoon met een handicap op de hoogte van de beslissing.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.