Tools

Waarborg voor bankkredieten voor beroepsdoeleinden

Laatst gewijzigd:

4 september 2018

Doel:

Export
Vestiging
Innovatie (O&O)
Investeringen
Successie en bedrijfsverdracht

Soort tegemoetkoming:

Financieringen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

De opdracht van het Brussels Waarborgfonds bestaat erin om aan kredietinstellingen, mits betaling van een éénmalige premie, een substantieel deel van de waarborgen toe te kennen, die van KMO's en zelfstandigen vereist worden voor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarover gaat het?

De opdracht van het Brussels Waarborgfonds bestaat erin om aan kredietinstellingen, mits betaling van een éénmalige premie, een substantieel deel van de waarborgen toe te kennen, die van KMO's en zelfstandigen vereist worden voor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie komt in aanmerking?

De volgende aanvragers komen in aanmerking voor een tussenkomst van het Waarborgfonds :

 • de micro-onderneming, de kleine en middelgrote onderneming, de zelfstandigen die in hoedanigheid van fysieke persoon een vrij beroep uitoefenen en de vzw’s.

 • alle activiteitensectoren behalve deze :

  • vermeld in bijlage 1 van het reglement van het Brussels Waarborgfonds, zoals de openbare sector, de notarissen, de gerechtsdeurwaarders ...

  • vermeld in de Europese reglementering De Minimis (reglement nr. 1998/2006 reglement (CE) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikels 87 en 88 van het verdrag voor De Minimis - steun (PB L 379 van 28/12/2006)), waaronder namelijk de primaire productie van landbouwproducten, de export, de transacties met betrekking tot  de nationale producten die de voorkeur hebben op de geïmporteerde producten, het aanschaffen van wagens voor het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden en van transacties ondernomen door bedrijven in moeilijkheden.

  • de ondernemingen die in handen zijn van een publiekrechtelijk rechtspersoon, ten belope van meer dan 25% van het bedrijfskapitaal of van de stemrechten die eraan verbonden zijn.

 • die investeringen of transacties doen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bovendien moet het project aan twee criteria beantwoorden:

 • De ratio van de financiële structuur van het bedrijf begunstigd door de tussenkomst van het Fonds of van het project moet ten minste 10% bedragen. Het gaat om de verhouding tussen het verbeterd eigen vermogen en de totale balans, het nieuwe project inbegrepen.

 • Het bedrijfskapitaal moet positief zijn of het worden met de financiering van het project. 

Wat zijn de voorwaarden?

De ondernemingen moeten hun investeringen realiseren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het behoud van de waarborg van het Fonds is verbonden met het behoud van de locatie van de investering in Brussel.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag voor de waarborg van het Fonds kan op drie verschillende manieren ingediend worden:

 • het Voorakkoord : de KMO of de zelfstandige dient zijn vraag rechtstreeks in bij het Fonds om een principieel voorakkoord te bekomen (4 maanden geldig) voor de toekenning van de kredietwaarborg (beslissingstermijn : 15 werkdagen).   Daarna richt de aanvrager zich tot de bank van zijn keuze voor zijn kredietaanvraag. Vervolgens moet de bank aan het Brussels Waarborgfonds een bevestiging vragen van het voorakkoord.

 • de Waarborg op aanvraag : de bank dient een dossier in voor de aanvraag van de waarborg, of in voorkomend geval, een aanvraag gericht aan het Fonds voor de bevestiging van het principieel akkoord, en speelt zo de rol van tussenpersoon tussen zijn cliënt – de aanvrager van het krediet- en het Brussels Waarborgfonds, verstrekker van de waarborg (beslissingstermijn : 15 werkdagen).

 • de Snelwaarborg : de bank dient een dossier in voor de aanvraag van een snelwaarborg. Mits enkele voorwaarden kan binnen de 8 werkdagen een waarborg verleend worden aan de bank. Er bestaat drie soorten van Snelwaarborgen :

  • De Klassieke Snelwaarborg

  • De groene Snelwaarborg

  • De Snelwaarborg voor Microfinanciering

Hieronder vindt u een tabel met de verschillende modaliteiten van de tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds voor ieder waarborgproduct.

Hulp nodig? Contacteer Brussels Waarborgfonds

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.